Annonce
Leder

Det mener avisen: Byggeboom burde fremtidssikres

Egnsredaktør Elisabet D. Hyttel.

Lejeboligmarkedet vokser eksplosivt. Tilsyneladende er markedet for rækkehuse, lejligheder og mindre boliger, der kan lejes ud, umætteligt.

Som Folkebladet beskrev forleden, er der alene i Hedensted by 300 nye lejeboliger på vej i løbet af de næste to år. Også i Horsens og Vejle skyder mange projekter med lejeboliger op.

Det er selvfølgelig glædeligt, at byerne vokser, og flere gerne vil flytte til, men samtidig vækker det bekymring, at der er kommet så meget blus på lejeboligmarkedet.

Annonce

Således udtrykte Hedensteds borgmester Kasper Glyngø (S) bekymring for, om det måske går for stærkt, og om der kan blive ved med at være efterspørgsel på så mange lejeboliger.

Jeg forstår godt borgmesterens bekymring, når man kigger historisk på boligmarkedet. I 1960'erne og 1970'erne gik det også rigtig stærkt med byggeriet af lejeboliger. Dengang var det etagebyggeriet, der skød op med billige og store boliger til familier. Mens byggeriet dengang fremstod fremtidssikret og moderne, er det de selv samme boligområder, der i dag volder problemer som ghettoområder.

Spørgsmålet er, hvor attraktive de mange rækkehuse og lejligheder vil fremstå om 20-30 år. Om de bliver fremtidens ghettoer, der eksemplificerer fortidens fejlslagne boligpolitik.

Det er ikke sikkert, nutidens politikerne kan forudsige fremtiden, men problemet er, at de heller ikke har noget incitament til at gøre det.

Når kommunerne skal planlægge, bruger politikerne de overordnede kommuneplaner, hvor der er tager stilling til, hvilke områder der kan bruges til boliger. Men der er ikke sat tal på, hvordan sammensætningen skal være. Lokalplaner kigger ned på specifikation af bygningshøjde, overfladevand og støjgener.

Står der en privat investor, der er klar til at opkøbe forfaldne ejendomme, rive dem ned og opføre nyt, skal politikerne have tungtvejende argumenter for at sige nej.

Men kommunerne kunne gøre fremtidens byer en tjeneste ved at forsøge at se hele byer i sammenhæng og tage stilling til, hvordan de undgår fremtidens ghettoer.


Kommunerne kunne gøre fremtidens byer en tjeneste ved at forsøge at se hele byer i sammenhæng.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce