Annonce
Horsens

Det fulde overblik: Her er hvad du skal vide om Horsens' ni uddannelsesinstitutioner

På Horsens' ni uddannelsesinstitutioner går flere end 8300 studerende og elever. Foto: Morten Pape
Uanset hvad du drømmer om at studere, er der gode chancer for, at du finder en skole i Horsens, der enten udbyder uddannelsen eller forbereder dig til den. Folkebladet bringer her et overblik over Horsens' ni uddannelsesinstitutioner.
Annonce

Horsens: Flere end 8300.

Så mange studerende og elever møder dagligt ind på en uddannelsesinstitution i Horsens.

På nogle af institutionerne er der overvejende mandlige studerende, eksempelvis VIA University College, mens andre institutioner primært har kvindelige studerende, eksempelvis Erhvervsakademi Dania.

Nogle institutioner uddanner folk til mange hjørner af arbejdsmarkedet, eksempelvis Learnmark, mens andre kun uddanner til én branche, eksempelvis Bygholm Landbrugsskole.

Endelig er der stor forskel på gennemsnitalderen. Mens nogle institutioner primært underviser unge, eksempelvis Horsens Statsskole, ringer andre institutioner hovedsageligt voksne ind til time, eksempelvis Social- og Sundhedsskolen.

Vi bringer her et overblik over Horsens' uddannelsesinstitutioner.

VIA University College

VIA University College, Campus Horsens. Arkivfoto: Søren E. Alwan

VIA University College, Campus Horsens er en professionshøjskole med såvel danske som internationale uddannelsesretninger.

Campuset, der udgør det ene af otte VIA-campuser i syv danske byer, udbyder videregående uddannelser inden for en lang række forskellige brancher.

Antal studerende: 3644

Uddannelser: I Horsens udbyder VIA UC uddannelser inden for seks felter.

Inden for ingeniørarbejde udbyder skolen 11 uddannelser (seks på dansk og seks på engelsk), heriblandt bygningsingeniør, maskiningeniør, software technology engineering og climate and supply engineering. Der går 207 studerende på de dansktalende uddannelser og 1544 på de engelsktalende. Derudover udbyder skolen et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som 48 studerende går på.

Inden for business udbyder skolen fem uddannelser (to på dansk og tre på engelsk), heriblandt markedsføringsøkonom, marketing management og value change management. Der går 103 studerende på de dansktalende uddannelser og 457 på de engelsktalende.

Inden for byggeri og teknik udbyder skolen seks uddannelser (fire på dansk og to på engelsk), heriblandt bygningskonstruktør, kort- og landmålingstekniker og architectural technology & construction management. Der går 493 studerende på de dansktalende uddannelser og 307 på de engelsktalende.

Inden for pædagogik og læring udbyder skolen en uddannelse til pædagog. Uddannelsen er på dansk, og der er 449, der går på den.

Inden for sundhed og omsorg udbyder skolen en uddannelse til sygeplejerske. Uddannelsen er på dansk, og der er 265, der går på den.

Inden for erhvervsuddannelser udbyder skolen en uddannelse til pædagogisk assistent. Uddannelsen er på dansk, og der er 67, der går på den.

Til vinter opretter VIA UC, Campus Horsens uddannelsen til brøndborer, der kommer til at foregå på dansk.

International profil: Der går cirka 2000 internationale studerende på VIA University College i Horsens, der fordeler sig på mellem 50 og 60 nationaliteter.

Gennemsnitsalder: VIA UC har ikke mulighed for at udregne en gennemsnitsalder, men den største gruppe af studerende er mellem 21 og 25 år.

Kønsfordeling: Der går 2115 mænd og 1529 kvinder på skolen.

Erhvervsakademi Dania

Elever på Erhvervsakademi Dania. Arkivfoto: Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania, Campus Horsens udbyder to korte videregående uddannelser.

Campuset er et af otte campuser i Erhvervsakademi Dania-regi.

Antal studerende: 115

Uddannelser: I Horsens udbyder Erhvervsakademi Dania to uddannelser. Handelsøkonom-uddannelsen, som 66 studerende går på, og uddannelsen til administrationsøkonom, som 49 går på.

International profil: Blandt skolens 115 studerende er der syv internationale, der kommer fra fem lande.

Gennemsnitsalder: 26,4 år.

Kønsfordeling: Der går 73 kvinder og 42 mænd på skolen.

Social- og Sundhedsskolen

Elever på Social- og Sundhedsskolen. Arkivfoto: Martin Ravn

Social- og Sundhedsskolen i Horsens udbyder erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

Skolen er en del af Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Antal elever: 343. Tallet er opgjort for 2018.

Uddannelser: I Horsens udbyder Social- og Sundhedsskolen uddannelserne til social- og sundhedsassistent, hvor der går 81 elever, og uddannelsen til social- og sundhedshjælper, hvor der går 51 elever. Derudover har skolen 211 elever, der går på grundforløb 1 og 2, der er indledende, forberedende forløb, som man eksempelvis kan gennemføre, inden man går i gang med uddannelserne til social- og sundhedsassistent eller -hjælper.

International profil: Det er uvist, hvor mange internationale studerende der går på skolen.

Gennemsnitsalder: På hovedforløbet er 51 procent af eleverne minimum 25 år. På grundforløbet er 39 procent minimum 25 år.

Kønsfordeling: På hovedforløbet er 91 procent af eleverne kvinder, og ni procent er mænd. På grundforløbet er 86 procent af eleverne kvinder, og 14 procent er mænd.

Bygholm Landbrugsskole

Traktorkørsel på Bygholm Landbrugsskole. Arkivfoto: Morten Pape

Bygholm Landbrugsskole udbyder uddannelse inden for landbrug.

Skolen blev etableret i 1956 og har gennem årene uddannet flere end 10.000 landmænd.

Antal elever: 161 årselever. Det vil sige, at eksempelvis to elever, der hver går på skolen i et halvt år, bliver omregnet til én årselev.

Uddannelser: Bygholm Landbrugsskole største uddannelse er uddannelsen til ordinær landmand. Her går 150 elever, inklusive elever på eux og eud samt 47 elever på grundforløb.

Derudover udbyder skolen uddannelsen til produktionsleder, som 11 elever går på, samt uddannelsen til agaraøkonom, hvor der i øjeblikket ikke går nogen elever. Det skyldes ifølge forstander Erik Kallehave Kristensen, at strukturen i forhold til optagelse på uddannelsen er blevet ændret på en måde, så uddannelsen er uden elever dette efterår.

International profil: Bygholm Landbrugsskoles elever repræsenterer tre nationaliteter.

Gennemsnitsalder: 18-19 år.

Kønsfordeling: Cirka 75 procent af eleverne er mænd, mens cirka 25 procent er kvinder.

Learnmark Horsens

Elev på Learnmark Tech. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Learnmark Horsens udbyder videreuddannelser, ungdomsuddannelser og 10. klasse.

Skolen har tre afdelinger i Horsens, på Vejlevej, Strandpromenaden og Stadionvej.

Antal elever: 2201

Uddannelser: Learnmarks uddannelser fordeler sig på en række forskellige afdelinger, der henvender sig til forskellige alderstrin og giver adgang til forskellige dele af arbejdsmarkedet.

Learnmark Tech består af 25 tekniske erhvervsuddannelser, der fordeler sig i fire kategorier: hotel, restaurant og storkøkken (eksempelvis ernæringsassistent, gastronom-kok og tjener), teknologi (eksempelvis elektriker, industrioperatør og smed), byggeri (eksempelvis brolægger, murer og tækkemand) og transport (eksempelvis automekaniker, lageroperatør og vejgodschauffør). En række af uddannelserne kan tages som eux-uddannelser. Her går i alt 618 elever.

Learnmark Business har 24 merkantile erhvervsuddannelser, der fordeler sig i fire kategorier: kontor (eksempelvis advokatsekretær og økonomiassistent), detail (eksempelvis salgsassistent og blomsterdekoratør), handel (eksempelvis handelsassistent og indkøbsassistent) og event (eventkoordinator og marketingmedarbejder). Her går 355 elever.

Learnmark Gymnasium HHX er et handelsgymnasium, der ender ud i en merkantil studentereksamen. Her går 600 elever.

Learnmark Gymnasium HTX er et teknisk gymnasium, der ender ud i en teknisk studentereksamen. Her går 393 elever, heraf er 42 i gang med at tage en eux-landmand.

Step 10 er en 10. klasse. Her går 134 elever.

Derudover har Learnmark Horsens 101 elever, som går på den kombinerede ungdomsuddannelse. Denne optages der ikke længere elever på, da uddannelsen fra denne sommer er overgået til den forberedende grunduddannelse FGU.

Gennemsnitsalder: Uvist.

Kønsfordeling: Uvist.

Horsens HF & VUC

Horsens HF & VUC Arkivfoto: Morten Pape

Horsens HF & VUC udbyder en toårig hf-uddannelse og en lang række opkvalificeringskurser, voksenundervisningsforløb og efteruddannelse.

På VUC-delen er der i øjeblikket tilknyttet 840 kursister, der blandt andet tager almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning. Da flere af disse kursusforløb har en beskeden varighed, nogle er helt ned til få ugers varighed, har Folkebladet valgt at se bort fra de 840 VUC-kursister i denne opgørelse.

Antal elever på den toårige HF: 329.

Uddannelser: Hf-eksamen, der blandt andet er målrettet videreuddannelse på erhvervsakademi eller professionsbacheloruddannelse.

Gennemsnitsalder: 20,3 år. Der går elever på hf-uddannelsen på mellem 15 og 40 år.

Kønsfordeling: Blandt de 329 elever er der 215 kvinder og 114 mænd.

Horsens Statsskole

Horsens Statsskole. Arkivfoto: Morten Pape

Horsens Statsskole udbyder almen gymnasiel uddannelse og hf.

Skolen udgør den ene af Horsens to almene gymnasier. 1. januar 2020 bliver gymnasiet slået juridisk sammen med Horsens Gymnasium, og de bliver slået fysisk sammen på Studentervænget, hvor Horsens Statsskole har adresse i dag, i sommeren 2021.

Antal elever: 696, heraf er 103 hf-elever.

Uddannelser: Horsens Statsskoles stx-del udbyder 12 studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. På hf-delen udbydes der studieretninger inden for sport, sundhed og velfærd.

Gennemsnitsalder: 17,37.

Kønsfordeling: Blandt de 696 elever er 68,25 procent piger, mens 31,75 procent er drenge.

Horsens Gymnasium

Forberedelser til musical på Horsens Gymnasium. Arkivfoto: Morten Pape

Horsens Gymnasium udbyder almen gymnasiel uddannelse.

Skolen udgør den ene af Horsens to almene gymnasier. 1. januar 2020 bliver gymnasiet slået juridisk sammen med Horsens Horsens Statsskole, og de bliver slået fysisk sammen på Studentervænget, hvor Horsens Statsskole har adresse i dag, i sommeren 2021.

Antal elever: 528.

Uddannelser: Gymnasiet udbyder 12 studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik/kunst.

Gennemsnitsalder: 17,12 år.

Kønsfordeling: 373 piger og 177 drenge.

FGU Sydøstjylland

Det ny FGU Sydøstjylland bliver indviet med taler og sang. Foto: Søren Gylling

FGU (forberedende grunduddannelse) Sydøstjylland, er en helt grøn uddannelsesinstitution for unge, der søger afklaring og en guidende hånd mod ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet.

Tilbuddet har erstattet blandt andet produktionsskolerne, den kombinerede ungdomsuddannelse og de tilbud, som VUC indtil for nylig har udbudt til folk op til 25 år. Foruden Horsens indgår Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner i FGU Sydøstjylland.

I Horsens har FGU Sydøstjylland to afdelinger, på Strandpromenaden og Vågøvej.

Antal elever: 312. Derudover er 80 elever med tilknytning til FGU i Horsens i øjeblikket i virksomhedspraktik.

Uddannelser: FGU'en udbyder tre spor, en almen grunduddannelse, en produktionsgrunduddannelse og en erhvervsgrunduddannelse, der forbereder eleverne til gymnasium, erhvervsuddannelse eller job. Sporene er videre delt op i faglige retninger, eksempelvis kommunikation og medier, omsorg og sundhed og byg, bolig og anlæg. På skolen på Strandpromenaden går 148 elever, mens der går 164 på skolen på Vågøvej.

Gennemsnitsalder: Eleverne er mellem 15 og 25 år. En egentlig gennemsnitsalder kendes ikke.

Kønsfordeling: Uvist.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce