Annonce
Debat

Der er ingen grund til at tage arbejdstøjet på og hjælpe boligministeren med at ødelægge et velfungerende Sundparken

Læserbrev: Boligministeren har et læserbrev i søndagsvisen om bl.a. Sundparken i Horsens. Han er utilfreds med "en ensidig skræmmekampagne", som siger, han vil rive nyrenoverede boliger ned.

Ministeren skriver, at der er områder, hvor "store og viljestærke grupper vil noget helt andet end det danske demokrati."

Hvem tænker boligministeren på? Er der en aflægger af Loyal to Familia i Sundparken?

Nej, det er der ikke. Der er ingen bandekriminalitet i Sundparken.

Ministeren skriver, at "der er områder, hvor politiet har svært ved at nærme sig, hvor kriminalitet og forestillinger om det politiske systems indretning, religionens rolle og det civile liv hæmmer områdets udvikling."

Det passer jo ikke. Den lille blå bus med et par betjente, som hver dag parkerer i Sundparken, har aldrig mødt langskæggede muslimer med krumsabler.

For den forestilling boligministeren pådutter Sundparken eksisterer ikke. Det er ministeren, som fører skræmmekampagne.

Boligministeren skriver, at der er indført en dispensationsordning, som imødekommer kritikerne. Kommuner og boligselskaber kan søge om, at der skal rives mindre end 60 pct. af boligerne ned.

Nogen går så vidt som til at sige, at i princippet betyder det, at der slet ikke skal nedrives boliger. Men i bemærkningerne til loven hedder det, at der kan gives dispensation fra kravet om 40 pct. almene boliger til "f.eks. 50-60 pct.".

Så den skal man nok lidt længere ud ad Sundvej med.

I stedet for at rive ned kan man bygge nyt. Hvis man skal ned på 40 pct. almene familieboliger i Sundparken, så skal der bygges 863 nye ejer-, andels- eller private lejeboliger.

Hvis man skal ned på 60 pct., skal der bygges 385. Som om der er flere hundrede hektar til rådighed.

Eller man kan sælge lejlighederne. Mon?

Den daværende regering indførte muligheden i 2001, og til dato er der solgt omkring 100 almene boliger i Danmark. Og det giver problemer, når der f.eks. skal renoveres, for de private udlejere vil jo gerne have snablen ned i kassen, selv om de ikke er med i foreningen.

Til slut minder ministeren om, at "den almene boligsektors formål er at løse den boligsociale opgave i bred forstand", og "områderne skal åbnes op overfor og integreres fysisk med det omgivende samfund."

Mig bekendt benytter de omkringboende parcelhusejere og studerende med fornøjelse Sundparkens faciliteter som hal og grønne områder helt gratis.

Ingen kvaler, beboerne i Sundparken betaler.

Der er ingen grund til at tage arbejdstøjet på og hjælpe boligministeren med at ødelægge et velfungerende Sundparken.

Men der er al mulig grund til at beholde arbejdstøjet på, når det drejer sig om at skaffe arbejde til arbejdsløse Sundparken-beboere og hjælpe dem til højere indkomster, bedre sprogkundskaber, bedre uddannelse.

Men der er al mulig grund til at beholde arbejdstøjet på, når det drejer sig om at skaffe arbejde til arbejdsløse Sundparken-beboere og hjælpe dem til højere indkomster, bedre sprogkundskaber, bedre uddannelse.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Leder For abonnenter

Leder: En ambitiøs pakke tobak med ét stort skod

13.600 danskere dør hvert år som følge af rygning, og for første gang i 20 år er der en stigning i antallet af voksne danskere, der ryger. Det er særligt unge mellem 16 og 24 år, der er blevet faste rygere. Udviklingen er alarmerende, og det er positivt, regeringen tager udviklingen så alvorligt, at den nu har fremlagt en meget omfattende handlingsplan i 10 punkter. Regeringen fortjener ros for både at være ambitiøs og for at tænke i helheder. Det er ikke bare ét enkelt sted, der sættes ind, men en bred palet af initiativer, som skal vende udviklingen: Tobakken skal blandt andet gemmes væk i butikkerne, indpakningen skal være mere neutral, og der indføres rygeforbud på uddannelsesinstitutioner. På ét punkt er regeringens plan dog aldeles uambitiøs. Og det på trods af, at alle eksperter og alle undersøgelser igen og igen har slået fast, at prisen på tobak er den uden sammenligning mest udslagsgivende faktor, når det gælder rygning eller ej. Her vil regeringen hæve prisen på en pakke cigaretter med sølle fem kroner om året de næste to år, så prisen lander på 50 kroner i 2021. Det er på ingen måde den markante prisstigning, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke selv kalder det. Prisen skal langt højere op, hvis den skal få både unge og voksne til at ændre adfærd.

Annonce