Annonce
Debat

Der er ingen grund til at tage arbejdstøjet på og hjælpe boligministeren med at ødelægge et velfungerende Sundparken

Læserbrev: Boligministeren har et læserbrev i søndagsvisen om bl.a. Sundparken i Horsens. Han er utilfreds med "en ensidig skræmmekampagne", som siger, han vil rive nyrenoverede boliger ned.

Ministeren skriver, at der er områder, hvor "store og viljestærke grupper vil noget helt andet end det danske demokrati."

Hvem tænker boligministeren på? Er der en aflægger af Loyal to Familia i Sundparken?

Nej, det er der ikke. Der er ingen bandekriminalitet i Sundparken.

Ministeren skriver, at "der er områder, hvor politiet har svært ved at nærme sig, hvor kriminalitet og forestillinger om det politiske systems indretning, religionens rolle og det civile liv hæmmer områdets udvikling."

Det passer jo ikke. Den lille blå bus med et par betjente, som hver dag parkerer i Sundparken, har aldrig mødt langskæggede muslimer med krumsabler.

For den forestilling boligministeren pådutter Sundparken eksisterer ikke. Det er ministeren, som fører skræmmekampagne.

Boligministeren skriver, at der er indført en dispensationsordning, som imødekommer kritikerne. Kommuner og boligselskaber kan søge om, at der skal rives mindre end 60 pct. af boligerne ned.

Nogen går så vidt som til at sige, at i princippet betyder det, at der slet ikke skal nedrives boliger. Men i bemærkningerne til loven hedder det, at der kan gives dispensation fra kravet om 40 pct. almene boliger til "f.eks. 50-60 pct.".

Så den skal man nok lidt længere ud ad Sundvej med.

I stedet for at rive ned kan man bygge nyt. Hvis man skal ned på 40 pct. almene familieboliger i Sundparken, så skal der bygges 863 nye ejer-, andels- eller private lejeboliger.

Hvis man skal ned på 60 pct., skal der bygges 385. Som om der er flere hundrede hektar til rådighed.

Eller man kan sælge lejlighederne. Mon?

Den daværende regering indførte muligheden i 2001, og til dato er der solgt omkring 100 almene boliger i Danmark. Og det giver problemer, når der f.eks. skal renoveres, for de private udlejere vil jo gerne have snablen ned i kassen, selv om de ikke er med i foreningen.

Til slut minder ministeren om, at "den almene boligsektors formål er at løse den boligsociale opgave i bred forstand", og "områderne skal åbnes op overfor og integreres fysisk med det omgivende samfund."

Mig bekendt benytter de omkringboende parcelhusejere og studerende med fornøjelse Sundparkens faciliteter som hal og grønne områder helt gratis.

Ingen kvaler, beboerne i Sundparken betaler.

Der er ingen grund til at tage arbejdstøjet på og hjælpe boligministeren med at ødelægge et velfungerende Sundparken.

Men der er al mulig grund til at beholde arbejdstøjet på, når det drejer sig om at skaffe arbejde til arbejdsløse Sundparken-beboere og hjælpe dem til højere indkomster, bedre sprogkundskaber, bedre uddannelse.

Annonce

Men der er al mulig grund til at beholde arbejdstøjet på, når det drejer sig om at skaffe arbejde til arbejdsløse Sundparken-beboere og hjælpe dem til højere indkomster, bedre sprogkundskaber, bedre uddannelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere

Læserbrev: Her i Danmark er vi stolte af "den danske model". Den giver os et samfund med et roligt, reguleret og velfungerende arbejdsmarked. Samtidig bygger den i høj grad på sikkerhed og fleksibilitet. Det betyder, at det er nemt for virksomhederne at hyre og fyre, men de ansatte skal heller ikke gå fra hus og hjem, hvis man bliver ledig. Samtidig er det muligt at uddanne sig hele livet. Det betyder, at de ansatte ikke gror fast i deres job, men søger nye udfordringer. Samtidig giver det plads til nyuddannede, og tilsammen giver det et godt og fleksibelt arbejdsmarked, som er beundret verden over. Den balance er desværre i høj grad ved at tippe. I løbet af de seneste mange år er dagpengenes dækning blevet udhulet mere og mere. Det betyder, at for eksempel en gennemsnitlig industriansat i dag kun får 46 pct. af sin tidligere løn ved ledighed, hvorimod det for eksempel i 2014 var 51 pct. Forringelserne gør, at det bliver sværere for os som fagbevægelse at forsvare de meget lempelige danske regler for at hyre og fyre med, at vi til gengæld har en god forsikringsordning i de danske dagpengeregler. Udviklingen skal stoppes, fordi trygheden er udfordret. Vi skal derfor til at handle, hvis det ikke skal udgøre en økonomisk og social katastrofe at miste sit arbejde. Et trygt dagpengesystem er nemlig forudsætningen for det danske velfærdssystem, og det er samtidig en hjørnesten af den danske model. Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere. Dansk Metal er derfor gået sammen med fagforbundene 3F, HK og FOA om en kampagne, som skal råbe de danske politikere op. Det er på tide, at Christiansborg forstår, at den danske model og dermed vores gode, fleksible arbejdsmarked er udfordret, og at det er på tide at gøre noget.

Erhverv For abonnenter

Fra drøm til mareridt: Min livsdrøm er væk, men jeg tænker mere på stand-lejerne end på mig selv

Annonce