Annonce
Horsens

Dele af fredningen af Stensballe Bjerge er i fare: For dyrt at betale erstatning til lodsejere

Arealet øst for Bygaden var før 2013 med i kommuneplanen som et muligt byudviklingsområde. Det var årsagen til, at Danmarks Naturfredningsforening i 2011 indledte arbejdet med at få arealet og resten af Stensballe Bjerge fredet. Arkivfoto: Martin Ravn
Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at man tager to arealer ud af fredningen eller tillader fremtidig byudvikling på arealerne. Erstatningen til lodsejerne er for høj i forhold til, hvad man får ud af det, lyder det.

Horsens: Fredningen af Stensballe Bjerge mellem Stensballe og Søvind er forlængst godkendt af de relevante myndigheder, men spørgsmålet om størrelsen på erstatningen til to lodsejere i området betyder, at to matrikler tæt på Bygaden kan ende med at blive taget ud af fredningen.

Spørgsmålet om erstatning ligger lige nu til endelig afgørelse hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. En sandsynlig udgang på sagen er, at de to arealer enten tages helt ud af fredningen, eller at de er med i fredningen med det forbehold, at fredningen ikke kan kan hindre, at arealerne på et tidspunkt måtte blive bebygget med boliger.

Det er i hvert det, Danmarks Naturfredningsforening, som i sin tid rejste fredningssagen, anbefaler.

Frem til 2013 var 11,5 hektar øst for Bygaden med i kommuneplanen som et byudviklingsområde. Det er det ikke i dag, og med fredningen in mente vil det næppe heller komme det i den kommuneplan, der skal vedtages om to år.

I givet fald vil byudviklingen kun omfatte de to nævnte arealer, og ikke den største matrikel øst for Bygaden. Den ejes af Horsens Kommune, og den bliver en del af fredningen. Kommunen har som offentlig myndighed ikke ret til en erstatning.

Taksationskommissionen har fastsat en erstatning til de private lodsejere. Det er efter nogen tids tovtrækkeri endt med et beløb, som tager højde for, at lodsejeren står til at miste de indtægter, som en mulig byudvikling af arealerne ville give dem.

Annonce
Man kan købe guld for dyrt. Der er begrænsede midler til fredninger, og man skal se det i forhold til, at man for de samme penge kunne købe et stort, pragtfuldt naturområde med stor biodiversitet.

Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder, Danmarks Naturfredningsforening

Guld kan købes for dyrt

Danmarks Naturfredningsforening, der i 2011 rejste fredningssagen, anbefaler ikke, at lodsejerne skal tildeles en erstatning i den størrelsesorden, lodsejerne selv og Taksationskommissionen mener er rimelig.

- Det er stadig en mellemregning, for der ligger ikke en afgørelse endnu, men for mig at se er den mest sandsynlige udgang, at man vælger det, vi anbefaler, nemlig at man enten tager arealerne helt ud af fredningen, eller at man fastholder dem i fredningen med det forbehold, at fredningen ikke vil være til hinder for byudvikling i fremtiden. I begge tilfælde vil der ikke skulle udbetales erstatning til lodsejerne, siger Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Man kan købe guld for dyrt. Der er begrænsede midler til fredninger, og man skal se det i forhold til, at man for de samme penge kunne købe et stort, pragtfuldt naturområde med stor biodiversitet, siger hun.

- Fredningssagen blev sat i gang for at undgå, at der bygges på arealet tæt på Bygaden. Er det et nederlag for Danmarks Naturfredningsforening, at dele af det areal nu måske tages ud af fredningen?

- Nej. Der er tale om et lille hjørne af fredningen, og jeg glæder mig over, at resten af det meget smukke område bliver fredet til glæde for os allesammen. Nogle gange må man indgå kompromisser i forhandlinger, og jeg synes, at det er endt supergodt, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Folkebladet har været i kontakt med en af lodsejerne, der gerne vil udtale sig om sagen, men først når der foreligger en endelig afgørelse. Den forventes ifølge Folkebladets oplysninger at ligge klar inden jul.

De to privatejede matrikler øst for Bygaden, der måske bliver taget ud af fredningen af Stensballe Bjerge, er på kortet her markeret med blåt. Kort: Julius
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Buketten erstatter festen og blomsterne bringes ud i bilen: Alternative løsninger hitter i havecentrene

Leder

Leder: Tak til efterskolen

Det er dyrt at have sit barn på efterskole. Det ved jeg kun alt for godt. Derfor blev jeg selvfølgelig også glad på min privatøkonomis vegne, da jeg fik en mail fra efterskolens forstander om, at jeg kan få noget af egenbetalingen tilbage. Det er et resultat af den aftale, der er indgået med undervisningsministeriet. Tak for det. Og måske især for den del af tilbagebetalingen, der handler om kostpenge. For alt det, jeg sparer på benzin frem og tilbage til arbejde i disse coronatider, ja, dem bruger jeg på at brødføde en stor, sulten teenager. Hvad angår den øvrige del af tilbagebetalingen, siger jeg selvfølgelig ikke nej til pengene. I hvert fald ikke så længe jeg er sikker på, at efterskolens medarbejdere stadig kan få løn, og efterskolen også kan eksistere efter corona. Hver dag siden efterskolen lukkede, har min søn siddet foran sin computer og modtaget undervisning. Idrætslærerne har på skift tvunget ham ud af huset for at tage billeder af blade i skoven, kramme træer eller bare løbe en tur. Lærerne lægger videoer ud og hjælper de unge mennesker med stadig at have en fornemmelse af at gå på efterskole. Nuvel, der er dage, hvor cybersamværet gør savnet større i stedet for mindre, men for det meste kommer sønnen ud af værelset med mere lys i øjnene, end inden timen begyndte. Jeg synes faktisk stadig, jeg får noget for pengene, selvom skolen er lukket. Så for mig er det vigtigste ved hjælpepakken ikke, hvad jeg kan få retur, men at lærerne kan få deres løn og beholde deres job på efterskoler, der stadig står klar til at tage imod vores børn og endda have råd til at gøre lidt ekstra for dem, når de forhåbentlig når tilbage til efterskolen og kammeraterne, inden skoleåret er omme. For hjælpepakke eller ej, så kan min søn og alle de andre efterskoleelever ikke få den tabte tid tilbage. Der er ikke nogen ny chance, uanset hvor mange penge jeg får retur.

Danmark

Liveblog: Politiet opfordrer til at sprede påskehandlen ud over flere dage

Annonce