Annonce
Debat

Ytringsfrihed gælder for alle offentligt ansatte - inklusiv dem med andre holdninger end dine, Pia Kjærsgaard

Replik: I anledning af min kronik om burkaforbud i Avisen Danmark beskyldte den tidligere partiformand for DF og den nylig afgående Folketingsformand mig i samme avis 17. august for at sætte tilliden til politiet på spil ved min påståede dobbeltrolle som politibetjent og debattør.

Pia Kjærsgaard postulerer uden belæg og fejlagtigt, at jeg insisterer på at præsentere mig selv som politiassistent ifm. mine debatindlæg. Dette er usandt. I anledning af f.eks. min seneste kronik om burkaforbud har herværende avis selv valgt at anføre min stillingsbetegnelse, idet avisen muligvis på grund af emnets karakter har fundet det relevant i det konkrete tilfælde.

Kjærsgaard satte i sit indlæg spørgsmålstegn ved min professionalisme og loyalitet som politimand ved snedigt at bemærke, at hun godt kan forstå, "hvis nogle læsere bliver i tvivl om, hvorvidt politibetjente med Elvir Abaz' holdninger reelt vil håndhæve loven, når de ser en kvinde i burka. Eller om Paludan fortsat kan forvente at blive beskyttet mod voldelige angreb? Kan Naser Khader? Kan jeg?"

Selvom jeg som privatperson har blandt andet kritiseret Khader, Støjberg og Paludan for i overflod at dyrke frygt, polarisering og splid i befolkningen, så har jeg også op til flere gange helt naturligt været med til at yde både dem og dig beskyttelse under jeres besøg i Vollsmose. Og det vil jeg fortsat gøre fuldt professionelt uden at blinke.

Mine holdninger som privatperson har ingen indflydelse på mit professionelle virke som politimand. Lighed for loven og retten til beskyttelse gælder enhver borger uanset hudfarve, etnicitet eller politisk holdning.

Jeg har i mine debatindlæg som privat borger udtrykt min reelle bekymring i forhold til indskrænkning af minoriteternes frihedsrettigheder og undergravning af deres retssikkerhed igennem målrettet og diskriminerende særlovgivning, som dit parti har været primus motor i.

Det er relevant for danskerne at vide, at dele af jeres elskede symbolpolitiske lovgivning i praksis ikke kun rammer de fremmede, og dem som I ikke kan lide, men også ganske almindelige danskere, som måske også stemmer på jer. Det er f.eks. bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af sigtelserne for overtrædelse af burkaforbudet rammer andre end kvinder iført niqab og burka.

Jeg kan sådan set godt forstå, at du Pia Kjærsgaard og dit parti er vilde med symbolpolitiske tiltag, som har sikret jer magten og en lysende politisk karriere i mange år. Men symbolpolitik og populisme er desværre ikke altid lige med patriotisme og fædrelandskærlighed.

F.eks. var jeres symbolpolitiske prestigeprojekt i form af oprettelsen af Lindholm udrejsecenter, hvor I og Støjberg ønskede at samle de tidligere terrordømte på et meget lille afgrænset område med mulighed for yderligere, unødig radikalisering og teambuilding til følge, decideret upatriotisk. Din tidligere udlændingeordfører Martin Henriksens påstand om, at terrorister lige så godt kunne udklækkes i de danske villakvarterer som på Lindholm udrejsecenter var decideret tåbeligt. At føre umættelig symbolpolitik og samtidig gamble med danskernes og Danmarks nationale sikkerhed er i min optik upatriotisk.

I lighed med de konservatives Khader, De Nye Borgerlige og din tidligere integrationsordfører Martin Henriksen forsøger du også at miskreditere og mistænkeliggøre mig ved at sætte spørgsmålstegn ved om borgerne kan have tillid til mig som politimand.

I praksis lægger I bevidst pres på min arbejdsgiver for at lukke munden på mig samt forsøger bevidst at slå kile imellem mig og mine kollegaer. I forsøger målrettet at knægte min grundlovssikrede ytringsfrihed, fordi I ganske enkelt ikke bryder jer om indholdet af det, jeg skriver.

Men ytringsfrihed i vores demokratiske Danmark gælder for alle offentligt ansatte, inklusiv dem med andre holdninger end dine, Pia Kjærsgaard.

Offentligt ansatte, herunder politifolk, har som private personer ret til at bruge deres faglige indsigt og specielle viden til at give jer magthavere et realitetstjek og kvalificere den offentlige debat. Uden at vi hver gang skal trues på vores levebrød eller blive forflyttet til en anden og mere triviel afdeling.

Elvir Abaz
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Nyt fra seriefodboldens verden

Læserbrev

Transportminister svarer igen: Hvorfor sænker du ikke sigtekornet, Troels Lund Poulsen?

Læserbrev: Troels Lund Poulsen (V) påstår her i avisen, at jeg løber fra et løfte om at ville udbygge E45 (læserbrevet "Tillykke. Nu skylder de røde en ny motorvej" 13. september, red.). Inden han skyder os for mange såkaldte "løftebrud" i skoene, vil jeg ganske stilfærdigt oplyse, hvad vi rent faktisk lovede før valget. For som vi sagde, så ønsker vi - i modsætning til hvad den tidligere regering leverede - at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde uanset, om regeringsmagten skulle skifte. Jeg synes derfor, at Troels Lund Poulsen skal sænke sigtekornet og lytte til opfordringen fra dele af erhvervslivet, som gør opmærksom på, at investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årlig tilbagevendende politisk kampplads. Jeg kan naturligvis ikke svare på, hvorfor den tidligere regering valgte at indgå en så smal infrastrukturaftale kort før lukketid inden folketingsvalget. Men jeg kan konstatere, at hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, så havde de nok brugt energien bedre på at sikre et bredt flertal. Og her - få måneder efter valget - så har Venstre allerede selv har trukket stikket på den tidligere regerings investeringsplan ved at melde ud, at partiet ikke længere vil prioritere Ring 5-motorvejen. Situationen er altså den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler. Det er også derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget. Og i den forbindelse vil det være naturligt, at vi også drøfter trængselsudfordringerne på E45. Jeg ser meget frem til de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale og glæder mig over den konstruktive tilgang, som jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt: "Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side." Det, synes jeg, er meget positivt. Og det synes jeg, at Troels Lund Poulsen bør lytte til. For vores fælles infrastruktur bør ikke være en politisk kampplads. Det er erhvervslivet, pendlerne og alle andre trafikanter, der hver dag sidder fast i trafikken, altså for vigtige til.

Annonce