Annonce
Debat

Debat: Sølle trafikudspil fra regeringen - Danmark har brug for flere cyklister

Illustration: Gert Ejton

Lige nu forhandles der på Christiansborg om Infrastrukturplan 2035 og fremtidens transport. Det er på ingen måde ligegyldigt, hvordan det ender. Planen vil få stor betydning for, om vi som samfund kan styrke sunde, grønne og bæredygtige måder at transportere os på til skole, uddannelse, familiebesøg, fritidsaktiviteter og arbejde.

Regeringen åbnede forhandlingerne med udspillet "Danmark Fremad". Der er grund til at rose regeringen for flere af deres forslag på cykelområdet - for eksempel en yderst vigtig kortlægning af cykelinfrastruktur i Danmark. Det duer ikke, at vi reelt ikke ved, hverken hvor mange kilometer cykelsti der er i Danmark eller kender standarden af dem. Kunne man forestille sig samme situation for bilers infrastruktur - nej, det tror jeg ikke.

Men hvor er det ærgerligt, at regeringen ikke er mere ambitiøs i forhold til at vise, hvad man kan bruge øget cyklisme til, og hvordan vi med mere og bedre cykelinfrastruktur kan vende udviklingen, så flere - ikke færre - cykler i Danmark. For den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.

Annonce


Den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.


Cykling er da også i den grad under pres. Små biler er faldet i pris. Alderen for at erhverve kørekort til bil og knallert er sat ned. Vi pendler længere til arbejde. Skolesammenlægninger har givet børn længere til skole. Det er blevet almindeligt med to og efterhånden også tre biler i en familie. Cyklister skal navigere i en stadig heftigere biltrafik.

I sådan situation kan vi ikke lade stå til og tænke, at vi cykler, for det har danskerne altid gjort. Vi skal frem i skoene og sikre den velgennemtænkte, sammenhængende og sikre cykelinfrastruktur, som gør cyklen attraktiv i forhold til hverdagens transportbehov. Får vi ikke vendt den faldende udvikling, risikerer vi at blive generationen, der afviklede Danmark som et af verdens førende cykellande.

Derfor er det helt afgørende, at der udarbejdes en ny cykelstrategi til afløsning af 2014-strategien. Det er også afgørende vigtigt, at strategien denne gang udarbejdes af en tværministeriel arbejdsgruppe, så der i langt tydeligere grad inddrages perspektiver i forhold til både folkesundhed, klima, miljø, biltrængsel, børn og unge.

Samtidig er det afgørende, at der sættes tilstrækkeligt med ressourcer af. Regeringens foreslåede to milliarder kroner i en statslig cykelpulje 2021-2035 er langtfra nok, hvis man mener det alvorligt med "massive investeringer i cykelinfrastruktur i hele landet". Det er markant mindre, end hvad det blev sat af i den femårige periode 2009-2014.

Der er også nødt til at være en vis rimelighed i det, som sættes af til cykelinfrastruktur kontra bilinfrastruktur. To milliarder kroner er sølle 1,25 procent af den samlede investeringsramme på 160 milliarder kroner. Det står ikke mål med den andel af den samlede trafikmængde, som cyklismen i dag udgør - og som gerne skulle vokse i de kommende år.

Cyklistforbundet har i et udspil marts 2021 foreslået, at der afsættes 10 procent af den samlede statslige investeringsramme til cykelinfrastruktur. Vi står ikke alene med ønsket om flere penge. Dansk Industri har foreslået en cykelpulje på tre milliarder kroner, og Dansk Erhverv har foreslået en cykelpulje på 4,5 milliarder kroner. For begge organisationers vedkommende har der været tale om cykelpuljer frem til 2030 - og altså ikke 2035, som er tidshorisonten nu. IDA (Ingeniørerne) har foreslået 11milliarder kroner.

Endelig skal vi huske, at mere og bedre infrastruktur ikke gør det alene. Mange skal også tænke anderledes. Det gælder for eksempel virksomheder, som bør overveje, om de i deres opgaveløsninger kan bruge cyklen til at følge op på egne Corporate Social Responsibility-ambitioner på klimaområdet. Derfor er det godt set, at regeringen sammen med støttepartier har sikret finansiering af det nye Cykelvæksthuset, der yder gratis rådgivningsforløb til virksomheder, der ønsker at flytte medarbejdere og opgaver over på (el-lad-)cyklen.

Nu er tiden kommet til at se på næste skridt. For os at se er næste skridt især anlæggelse af flere og bedre cykelstier langs statsvejene; flere sammenhængende cykelnet på tværs af kommunegrænser a la supercykelstierne i hovedstadsområdet; bedre muligheder for private og offentlige arbejdsgivere for at kunne belønne medarbejderens bæredygtige og sunde transportvalg uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen; krav om en vurdering af behovet for at anlægge ny/udbygge eksisterende cykelinfrastruktur ved alle større statslige og kommunale infrastrukturprojekter samt mulighed for differentieret kommunal medfinansiering af cykelinfrastrukturprojekter.

Vi har i disse år et helt særligt momentum for at skifte spor i transport- og mobilitetspolitiken. El-cyklen er en gamechanger, der tilbyder et sundere, grønne og bæredygtige alternativ til bilen i langt flere situationer end i dag - hvis vi altså sørger for at tilvejebringe den nødvendige cykelinfrastruktur. Lad os ikke lade den mulighed glide os af hænde.

Annonce
Horsens For abonnenter

Daniel svæver hen over byen - og når det ikke blæser nok, har han selv vind med på ryggen

Danmark

Onsdagens coronatal: 1284 nye smittede - flest siden slutningen af maj

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Bageri måtte vente i 11 måneder på et forventeligt nej fra en offentlig myndighed

Horsens For abonnenter

Flere partier er bekymrede over stort antal dispensationer i byggesag fra sydbyen: V opfordrer borgmester til at gribe ind

Horsens

Længere kø på motorvejen: Bil gled i spildt olie og kørte galt

Horsens

20-årig bilist mistede pludselig kontrollen på Havneallé - både hus og bil beskadiget

Hedensted

Tårnby og København har en bedre natur end Hedensted: Kommunen er i bund på biodiversitet

Horsens For abonnenter

Årets højdepunkt venter for Horsens-skib: Halifax-bombefly fra krigen skal op fra havets dyb

Horsens

Gravsten viklet ind i afspærringstape: Det handler om sikkerhed for gæsterne på kirkegården

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Danmark

Vejdirektoratet hæver hastigheden på motorvejen: Her må du fremover køre 130 km/t

Sport

Mens du sov: Ro-duo vinder OL-bronze og fordobler dansk medaljehøst

Horsens

Kvikt vidne slog alarm - få minutter senere var formodede dieseltyve fanget

Odder For abonnenter

Efter 71 år uden hovedbygning: Godsejer vil genopføre Rathlousdal ved Odder

Sport

Anne-Marie Rindom vandt 8. sejlads: Hendes værste konkurrent er uden medaljechance

Annonce