Annonce
Kultur

De mange nye indbyggere i Horsens vælger i høj grad folkekirken fra

Koncerter kan stadig fylde Klosterkirken. Udfordringerne ligger bl.a. i søndagenes gudstjenester. Men også på mange andre områder har folkekirken tilbud, som kan hjælpe danskerne på vej i deres liv, mener den lokale provst. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Mens Horsens Kommune siden 2010 er vokset med 9300 indbyggere, har folkekirken kun fået 1800 flere medlemmer. - Danskerne er blevet mere troløse, siger den lokale provst, som også ser gode sider i udviklingen.
Annonce

Horsens: Folkekirken i Horsens nyder kun i begrænset omfang godt af den vækst, Horsens Kommune har oplevet gennem det seneste årti.

I Horsens Provsti, som svarer til Horsens Kommune, er befolkningstallet siden 2010 vokset med cirka 9300 til i dag godt 91.000. Men den lokale folkekirke har kun fået cirka 1800 flere medlemmer og tæller i dag knap 71.000.

Der er flere årsager til udviklingen, men den vigtigste er tilsyneladende, at mange af de nye indbyggere har valgt folkekirken fra, allerede inden de slår sig ned i Horsens Kommune.

Omsat i procenter betyder tallene, at mens 84,2 procent af indbyggerne i provstiet i 2010 var medlem af folkekirken, er denne andel i dag faldet til 77,7 procent.

I 2010 var medlemsandelen i 11 af provstiets 30 sogne over 90 pct. - i dag gælder det kun ét sogn, Føvling. Modsat var der i 2010 kun to sogne, Klostersogn og Sønderbro, med en medlemsprocent under 80 - i dag gælder det for syv sogne.
Annonce

Vi er mere troløse

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, provst for Horsens Provsti, har fulgt udviklingen tæt og kan konstatere, at de lokale tal ikke adskiller sig fra, hvad der sker andre steder i landet.

- Vi har i folkekirken været vant til, at hvis vi gjorde vores arbejde ordentligt og bød på det, vi plejer, kom medlemmerne af sig selv. Men ligesom blandt andet de politiske partier og mange foreninger oplever vi, at danskerne er begyndt at opføre sig anderledes. Vi er, set med fortidens øjne, blevet mere troløse, og mange har det med folkekirken på samme måde som med fitnesscentret eller det politiske parti: Hvis man ikke har brugt medlemskabet et års tid eller to, vil man ikke blive ved med at betale, siger provsten.

Annonce

Op på tæerne

Den positive side af historien er, at Horsens Provsti i det store regnestykke ender med 1800 flere medlemmer. Det betyder bl.a., at der kommer flere penge ind i kirkeskat, og at provstiet har de økonomiske muskler til at tackle udviklingen. For, som Annette Brounbjerg Bennedsgaard konstaterer, kirken kan ikke længere bygge sit virke på, at one size fits all.

- Hvis vi mener, det er vigtigt med en institution som folkekirken, og at vi har noget, der er værd at bevare, må vi stå på tæer. Vi må være et sted, hvor vi arbejder med mange forskellige formater, og det gør vi allerede. Er du single, er du i livskrise, har du en småbørnsfamilie, så er kirken der. Jeg har i det hele taget svært ved at pege på en befolkningsgruppe eller en livssituation, hvor folkekirken ikke byder på noget, siger den lokale provst og kalder alt dette "den gode side af udviklingen".

Horsens Provsti - og naboerne

Her er medlemstal m.v. for de lokale provstier (der svarer til kommunerne). Alle tal er hentet hos Danmarks Statistik og dækker første kvartal 2010 og 2020.

Horsens Provsti

2010: 81.854 indbyggere, 69.036 medlemmer af folkekirken, dvs. 84,3 pct.

2020: 91.172 indbyggere, 70.886 medlemmer af folkekirken, dvs. 77,7 pct.

Over de 10 år har provstiet altså fået ca. 1800 flere medlemmer og ca. 7300 flere ikke-medlemmer

Hedensted Provsti

2010: 45.752 indbyggere, 41.174 medlemmer af folkekirken, dvs. 90,0 pct.

2020: 46.529 indbyggere, 39.377 medlemmer, dvs. 84,6 pct.

Samlet betyder det ca. 1800 færre medlemmer, mens lidt mere end 2500 flere ikke-medlemmer er kommet til.

Odder Provsti

2010: 21.699 indbyggere, 19.007 medlemmer af folkekirken, dvs. 87,6 pct.

2020: 22.819 indbyggere, 18.699 medlemmer, dvs. 81,9 pct.

Altså ca. 300 færre medlemmer af folkekirken, mens tallet for ikke-medlemmer er steget med ca. 1400.

Skanderborg Provsti

2010: 57.354 indbyggere, 50.296 medlemmer af folkekirken, dvs. 87,7 pct.

2020: 62.406 indbyggere, 51.350 medlemmer, dvs. 82,3 pct.

Over tiåret har provstiet altså fået godt 1000 flere medlemmer og 4000 flere ikke-medlemmer.

Ikast-Brande Provsti

2010: 54.588 indbyggere, 48.489 medlemmer af folkekirken, dvs. 88,8 pct.

2020: 54.566 indbyggere, 45.172 medlemmer, dvs. 82,8 pct.

Befolkningstallet i provstiet, der mod syd dækker bl.a. Nørre Snede og Ejstrupholm, er stagneret over årtiet. Folkekirken har mistet ca. 3300 medlemmer; det modsvares af ca. 3300 flere ikke-medlemmer i provstiet.

For Danmark som helhed var 80,9 pct. i 2010 medlem af folkekirken; i 2020 er 74,2 pct. af landets 5,8 millioner indbyggere medlemmer.

Annonce

Økonomi til nytænkning

Horsens Provsti sætter da også hvert år penge af til en såkaldt projektpulje, hvor de lokale menighedsråd kan hente støtte til forsøg og nytænkning. Det har bl.a. udmøntet sig i "Kirken i midtbyen", der med base i Getsemanekirken i Houmannsgade retter sig mod de 20-40-årige, gravidsamtaler på sygehuset og "Jesus på Fængslet", der tager skolebørn med på en rejse i Bibelens fortællinger.

På tegnebrættet befinder sig bl.a. planer om en udvidelse af skole-kirke samarbejdet til også at omfatte gymnasiet.

Senest har provstiet frikøbt Hanne Henriksen, sognepræst ved Klosterkirken, til på halv tid at arbejde som udviklingskonsulent med ansvar for at varetage kontakten mellem kommunen, lokale institutioner og folkekirken.

- Man kan sige, at folkekirken udvider sendefladen, forklarer Annette Brounbjerg Bennedsgaard og fortsætter:

- Vi oplever, at lige meget hvor vi vender os hen, vil alle gerne danse med folkekirken, fordi vi kan noget særligt omkring livstydninger og alt det, der ikke lige går op i menneskelivet.

Folkekirkens særlige placering i danskernes bevidsthed har provsten også fået bekræftet via de kampagner for udmeldelse, Ateistisk Selskab har gennemført over de seneste år.

- Nogle fulgte opfordringen og meldte sig ud, men lige så mange brugte kampagnen som en anledning til at melde sig ind. De sagde nej til at vælte folkekirken - også selv om de ikke kommer i kirken hver søndag.

- Vi har i folkekirken været vant til, at medlemmerne kom af sig selv. Når vores medlemmer fik børn, blev de døbt og dermed medlemmer. Folk var glade og medlemstallet stabilt. Men vi skal til at tænke anderledes, siger provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce