Annonce
Debat

De blå er i virkeligheden helt vildt grønne

Esben Lunde Larsen

Grønt: Der har aldrig været brugt så mange penge på natur og miljø. Hvis man stemmer på rød blok, så skal man måske lige synke en ekstra gang. Det er jo sådan i Danmark, at forestillingen om, at blå blok er ligeglad med natur og miljø trives i bedste velgående. Men interesserer man sig for fakta og er klar til at ommøblere på sine fordomme, så kan man roligt læse videre.

Vi, der allerede stemmer borgerligt, ved jo, at vi også ønsker et hjem uden skadelig kemi. Have og søer man kan bade i. Vilde skove at gå ture i med kukkende gøge, et mylder af biller og insekter og sjældne orkideer. Klukkende bække med ørreder. Vi ønsker os også gode rammevilkår for erhvervslivet, så eksporten kan trives, og der er råd til at uddanne børn og unge og samtidigt passe på vores ældre og syge. Og vi nøjes ikke med at ønske. Vi leverer varen.

I de seneste 20 år har der været borgerlige miljøministre på posten i mere end halvdelen af perioden. Vores vand er det reneste i årtier, det økologiske areal større end nogensinde - og vindenergien sætter den ene rekord efter den anden. Naturen skal have det løft, den har brug for, og flere borgere skal have mulighed for flere og bedre naturoplevelser. Vi har et fælles ansvar og en moralsk forpligtigelse til at passe på vores natur, så den også kan bruges af fremtidige generationer. Men vi skal målrette ressourcerne til de indsatser, hvor vi får mest for pengene. Der skal sættes ind, hvor der er i forvejen er naturværdier at bygge videre på, som for eksempel i skovene.

Vi skal til at udlægge et historisk stort areal til urørt skov og biodiversitetsskov i 45 statsejede skove rundt om i Danmark. Godt 13.300 hektar bliver forvandlet fra produktionsskov til skov med biodiversitet som hovedformål. Det svarer til 18.600 fodboldbaner. Heraf skal ca. 10.000 hektar være urørt skov, hvor træproduktionen skal ophøre, så den biologiske mangfoldighed kan blomstre - samtidig med, at offentligheden stadig skal have adgang. Samtidig giver vi med Naturpakken også private skovejere mulighed for at udlægge op til 900 hektar urørt skov og op til 2.400 anden biodiversitetsskov. I alt 3.300 hektar. Det er sket igennem frivillige aftaler, og ansøgningsrunden i 2017 viste, at mange private skovejere var interesseret i dette. Indsatsen er en del af Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om i 2016. Til sammenligning var den tidligere SR-regerings ambition i Naturplan Danmark kun at udlægge i alt 500 hektar urørt skov - heraf var halvdelen planlagt som tilskud til private skove.

De fleste af vores truede arter er tilknyttet skoven, og ved at udpege større, sammenhængende skovområder til urørt skov og skov med biodiversitetsformål, skaber vi flere muligheder for, at planter og dyr kan trives og udvikle sig.

VK-regeringen fremsatte i 2009 et mål om at fordoble det økologiske landbrugsareal til 300.000 ha i 2020. Det mål bibeholdte den efterfølgende røde regering, men de havde ikke budgetteret med at nå målet. Under denne regeringen buldrer interessen for økologi derudad. Regeringen har sikret, at der er penge til alle kvalificerede ansøgere, og vi er nu på vej til at nå en - finansieret - fordobling af arealet til over 300.000 ha allerede i 2019.

Vi har også haft en kemiaftale, hvor vi har afsat 20 mio. kroner mere fra 2018-2021 end den røde regering afsatte til forrige kemikalieindsats. Kemiaftalen skal blandt andet være med til at beskytte forbrugerne mod skadelig kemi samt øge udbuddet af miljømærkede produkter. Derudover har vi også i 2016 afsat 5,85 mio. kroner til en særlig indsats over for de væsentligste udfordringer på kemiområdet.

Så hvis du stemmer rødt, fordi du gerne vil gøre noget godt for natur og miljø, skulle du måske overveje at skifte side.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sølunds sansehus forfalder: Vi kan simpelthen ikke være dette bekendt

Læserbrev: Da jeg som socialudvalgsformand i 2012 viste dronning Margrethe rundt i Sølunds sansehus, var jeg meget stolt over at kunne vise dronningen Sølunds guldhorn (navnet kommer af, at huset form er som et guldhorn) I dette hus kunne Sølunds beboere, som har betalt huset, få en oplevelse, hvor sanserne kom i brug. En døvstum beboer kunne liggende i en vandseng opleve rytmen i kroppen via vandsengen. Et andet rum kunne via mange skærme vise oplevelsen, når man sejlede på Gudenåen og Ry-/Silkeborg-søerne. Det rum kunne via kontakter omdannes til et kirkerum, og der kunne afholdes gudstjeneste. Kirkerummet blev i øvrigt indviet af daværende biskop Kjeld Holm. Lige udenfor sansehuset var der en mindemur, hvor beboerne kunne sætte lys, når sorgen over en afdød ven eller et familiemedlem skulle bearbejdes. Husets sansehave blev til virkelighed ved, at Hedeselskabet og fhv. borgmester Aleksander Aagaard donerede et anseeligt beløb. Alt sammen noget, Sølund og Skanderborg Kommune med rette kunne være stolte over at kunne tilbyde Sølunds beboere. Beboere, for hvem det ellers kunne være sparsomt med oplevelser. Og da jeg forleden gik tur i området og lagde ruten forbi Sansehuset, var der at se kun minderne tilbage. Jeg fik det rigtigt dårligt. Huset ser forladt ud. Haven er groet sammen. Mindemuren ligner ikke en mur, der er værd at mindes. Murstykker er faldet ned, så vand og dermed frost rigtig kan få fat. Da den nye børnehave med adresse på Sølund skulle vedtages, bragte jeg sansehsuet i forslag, hvilket jeg aldrig skulle have gjort, og det var endda før, at "kloge kvadratmeter" havde fundet sit indtog i Skanderborg Kommunes ordbog. Jeg ved godt, at der er mange gode undskyldninger for, hvorfor man ikke lige kan gøre dette og hint, men alligevel kan vi simpelthen ikke være dette bekendt. Dette er værdier, bygget omkring 2010, som blot får lov at forfalde. Vi bruger masser af penge på at bygge masser af mursten, mens andet forfalder. Kan det virkeligt være rigtigt, kære borgmester og byråd?

Annonce