Annonce
Debat

Dansk Folkeparti i Skanderborg: Der er en rød hetz mod landbruget

Martin Frausing Poulsen. Arkivfoto

Læserbrev: 30. januar behandlede byrådet et forslag stillet af Alternativet og Enhedslisten:

Ønske om foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg - forslag om ændring af Husdyrbrugsloven i relation til administration af miljøgodkendelser til udvidelser af store landbrug.

I henvendelsen stod der bl.a.: "Skanderborg Kommune har derfor et stort ønske om, at Husdyrbrugsloven ændres, så kommunerne gives mulighed for, på et sagligt og fagligt grundlag, at kunne træffe afgørelser, der tilgodeser helheden."

I DF ville vores modstand være mindre, hvis vurderingerne skulle ske på oplyste og faglige grundlag.

Det synes dog at være almen kendt, at Alternativet i Skanderborg Byråd gennemgående styres af, hvad man hører og ellers af mavefornemmelser.

Lidt bedre står det til i Enhedslisten, men i forhold til landbruget ønsker de to partier så afgjort ikke at inddrage saglige begrundelser.

Forrige uge lavede Mira Issa Bloch et reklameopslag på Facebook for at skabe god stemning på Fælleden og for at se semifinale-kampen i håndbold mellem Danmark og Frankrig.

En central placeret person i den lokale afdeling af Alternativet skrev blandt andet:

"Hvor ville det dog være et sejt statement fra vores kommune om, at vi skal væk fra for meget kød, især det billige kød, der f.eks. anvendes i pølser. Hvorfor så fra kommunens side støtte en produktion med over 30 mill. svin årligt i Danmark?"

Sagens kerne er, at de to partier ønsker at forsætte en usmagelig hetz mod landbruget - og desværre fik de resten af den røde fløj med på den galej.

For at feje spot til skade, så indrømmede et socialdemokratisk medlem af miljø- og planudvalget, at man havde svigtet sin pligt til at lave politikkontrol på området.

I DF stemte vi imod forslaget, da vi ikke fandt det rimeligt, at Folketingets miljø- og fødevareudvalg skulle lægge øre til en retorisk hetzkampagne mod landbruget og slet ikke, når der i Skanderborg Kommune manglede politikkontrol på området.

Annonce

I DF ville vores modstand være mindre, hvis vurderingerne skulle ske på oplyste og faglige grundlag. Det synes dog at være almen kendt, at Alternativet i Skanderborg Byråd gennemgående styres af, hvad man hører og ellers af mavefornemmelser. Lidt bedre står det til i Enhedslisten, men i forhold til landbruget ønsker de to partier så afgjort ikke at inddrage saglige begrundelser.

John Haarup Laursen. Arkivfoto
Kjeld Jensen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Formand i replik: Mangel på halkapacitet bremser kommunens vision om flere idrætsaktive borgere

Læserbrev: Horsens Folkeblad skrev lørdag 19. oktober, at det halter med halgulv, og at det kun er Københavns Kommune, der er ringere stillet end Horsens Kommune. Formanden for kultur- og civilsamfundsudvalget, Jakob Bille, mener ikke, at der er et problem, da flere nye haller er på vej. Han mener endvidere, at flere nye kunstgræsbaner samtidig vil frigøre indendørs kapacitet. Line Læsøe fra Sport Horsens betragter sin egen lokalforening og mener på den baggrund, at kapaciteten kunne udnyttes bedre, end den bliver i dag. Til trods for at vi i Østbirk nu i godt et år har haft to haller, er virkeligheden hos os i Østbirk IF en anden. Vi er taknemmelige for vores nye hal. Den erstattede skolens gymnastiksal, og vi har derfor fået samlet næsten alle foreningens aktiviteter i eller omkring Østbirkhallen, og det har givet et kæmpe løft til det sociale liv i ØIF. Men det halter stadig med kapaciteten. I ØIF har vi 10 aktivitetsudvalg med et varieret idrætstilbud til borgerne i og omkring Østbirk. Skolen råder over hallerne i dagtimerne, men deler velvilligt med ØIF's senioridrætsudøvere og tennisspillere. Mellem kl. 15 og 21 (nogle dage til kl. 22) er hallen fuldt booket - ofte med tre igangværende aktiviteter på samme tid. Så jeg har vanskeligt ved at få øje på, hvordan vi i ØIF skulle kunne udnytte kapaciteten bedre, end vi gør i dag. Det er svært at få haltidskabalen til at gå op, og der må indgås kompromiser for at skabe plads til alle. Byrådet har besluttet, at de næste kunstgræsbaner skal placeres i Østbirk og Hovedgård. Der er næsten dobbelt så mange fodboldspillere i Østbirk som i Hovedgård, så vi har en forventning om, at analyse og sund fornuft sender den første af de to nye baner til Østbirk. Men vi har ingen forventning om, at det vil flytte mere af fodbolden ud af hallen og derved frigøre tid til andre aktiviteter. Horsens Kommune har en vision om, at 10.000 flere borgere skal være idrætsaktive om fem år. Lidt løs hovedregning fortæller, at 350 flere borgere i Østbirk skal være idrætsaktive. I ØIF er vi ca. 1300 aktive, og vi skal så forventeligt skaffe kapacitet til en stor andel af de yderligere 350 idrætsaktive borgere. I ØIF har vi allerede arbejdet med kommunens vision, og vi har klare mål om at starte endnu flere aktiviteter, f.eks. floorball og basketball, op. Men visionen bremses desværre af mangel på haltider, medmindre vi udvider dagen yderligere eller nedlægger andre aktiviteter. Det første bliver vanskeligt at gennemføre, og det sidste giver ingen mening. Så det kan godt være, at kapaciteten andre steder i kommunen kan udnyttes bedre, men det er ikke tilfældet i ØIF. Vi har viljen til at arbejde med på Horsens Kommunes vision, men vejen mangler.

Annonce