Annonce
Danmark

Danner: Ny voldtægtslov skal gælde for alle

Grevinde Danners gamle hus, som i dag danner ramme for Danmarks ældste krisecenter. Foto: Danner.

Hos Danner er de glade for ligestillingsminister Eva Kjer Hansens udmelding om, at flere skal dømmes for voldtægt. Dog kan nogle af hendes udtalelser vække bekymring, siger direktør Lisbeth Jessen.

Ligeværd: Det er godt, at ligestillingsministeren nu også vil gøre noget ved den eksisterende lovgivning om voldtægt. Men hendes udmelding vækker også bekymring. Det mener organisationen og krisecenteret Danner, som hvert år tager imod mere end 2500 henvendelser fra voldsramte kvinder.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at Eva Kjer Hansen går ind og interesserer sig for en samtykkebaseret lovgivning. Men jeg bliver meget bekymret, når jeg ser de eksempler hun kommer med, for lovgivningen skal gælde alle de tilfælde, hvor der ikke er indhentet samtykke, siger direktør for Danner Lisbeth Jessen og henviser til de omstændigheder, ligestillingsministeren gerne vil have skrevet ind i en eventuel ny lov.

Det, der i følge ligestillingsministeren skal lægges mere vægt på i en anmeldelses- og retsproces er, hvis der har været flere om det, hvis der har været tilskuere, hvis de har filmet og måske endda delt det bagefter - eller hvis offeret har reageret med den traumereaktion, hvor man "fryser" og dermed er ude af stand til at modsætte sig et overgreb.

- Langt de fleste voldtægter og seksuelle overgreb rettet mod kvinder foregår ikke i en mørk baggård. Det sker i private relationer. 30 procent af dem, vi tager imod hos Danner, har været udsat for ekstrem grov seksuel vold. Og det, vi typisk oplever, er, at manden ikke er i tvivl om, at der ikke ligger samtykke, men gør det alligevel. Der skal vi som samfund et sted hen, hvor man - som for eksempel i myndigheder - er klar over, at det er et overgreb, siger Lisbeth Jessen.

Annonce

Det, vi typisk oplever, er, at manden ikke er i tvivl om, at der ikke ligger samtykke, men gør det alligevel.

Direktør for Danner, Lisbeth Jessen

Justitsministerens ekspertpanel


  • I oktober måned i år nedsatte Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et såkaldt ekspertpanel, der blandt andet skal se nærmere på behandlingen af voldtægtssager og indhente erfaringer fra de lande, der allerede har indført love om samtykke.
  • Panelet består af Amnesty International. Dannerstiftelsen, en bistandsadvokat, Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og to forskere. Der er også en repræsentant for Rigspolitiet og Rigsadvokaten.
  • Lisbeth Jessen sidder i panelet som repræsentant for Danner.

Kilde: Justitsministeriet

Danner-direktør Lisbeth Jessen vil have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der gælder for alle. Foto: Danner.

Ikke en del af statistikken

Noget af det Eva Kjer Hansens udmelding ikke tager højde for, mener Lisbeth Jessen, er altså private relationer. Hos Danner er der især én gruppe, som hverken anmelder eller ved, at det, de har været udsat for, er seksuel vold og voldtægt. Det er minoritetskvinder, som er blevet tvangsgift, eller kvinder, der er blevet familiesammenført med en dansk mand og for eksempel kommer fra Asien.

- De her kvinder bliver bildt ind og tror, de skal lægge krop til voldtægter og får i den grad overskredet deres grænser. Det er ikke fordi de er dumme, det er de bestemt ikke, men de er kommet til et land, hvor de ikke kender lovgivningen. Og de finder sig i det og lever i det, indtil kroppen siger fra.

Derfor eksisterer deres oplevelser heller ikke i nogen statistikker og er ikke en del af de 5000 voldtægter og voldtægtsforsøg, Justitsministeriet vurderer, der er årligt, og Lisbeth Jessen mener, der er et kæmpe mørketal, vi ikke kender til.

- Nu snakker vi jo meget om ligestilling, men ligeværd mellem kønnene har vi ikke, i det at langt flere kvinder end mænd bliver udsat for vold og seksuelle overgreb. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i et ligestillingssamfund. Her bliver vi nødt til som samfund at sende nogle signaler, hvis vi vil have et øget ligeværd. Og det er der, en samtykkelov vil kunne hjælpe, siger Lisbeth Jessen.

Ligestillingsministerens forslag

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) ser tre omstændigheder, som i en ændring af loven om voldtægt skal tillægges større betydning, når et offer indgiver en anmeldelse af voldtægt, og når domstolene dømmer i sagen.


  1. Traumereaktionen "at fryse" skal indgå i en eventuel ny lovtekst. Når et offer "fryser", kan det være på grund af være frygt, apati eller en ren og skær overlevelsesmekanisme i situationen. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er mere end hvert tredje offer for et seksuelt overgreb så bange, at man ikke gør modstand. Selv når der er tale om overgreb uden vold eller trusler, er det mere end hver fjerde, der er for bange til at kunne gøre modstand. Om kvinden har protesteret højlydt bør derfor ikke være et element, der tillægges betydning.
  2. Hvis der er en gruppe mænd om én kvinde eller pige, og hvis det er mænd, kvinden ikke kender, eller hvis der er tilskuere.
  3. Hvis det er under omstændigheder, som virker mærkelige eller usandsynlige - for eksempel hvis det foregår i en kælderskakt eller en opgang, eller hvis det bliver optaget.

Kilde: Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen

Samtykkelov i 60 år

Lisbeth Jessen sidder som repræsentant for Danner i det ekspertpanel, Justitsminister Søren Pape for nylig nedsatte, og noget af det gruppen kigger på, er de lande, der allerede har en samtykkelov.

- Hvis vi kigger mod England, har de i de sidste 60 år haft en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet. Det er blevet en implementeret del af det engelske samfund, og det er i virkeligheden ikke særligt kompliceret. Det handler hverken om nem-id eller skrive en kontrakt, men at man i en intim situation skal sikre sig, at det her er noget, vi begge to gerne vil. Og det er det, vi skal have skrevet ind i lovgivningen siger Lisbeth Jessen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Dannebrog er kærlighedens flag

I sidste uge besøgte jeg Konservativ Ungdom i Aabenraa. En fredag aften sammen med unge om noget så gammeldags som en faneindvielse - endda på de unges initiativ. Det er både vigtigt og prisværdigt, at ungdommen står vagt om Dannebrogs betydning. Dannebrog er verdens ældste, eksisterende nationalflag. Historien om dengang det faldt ned fra Himlen i Estland for 800 år siden er lidt mærkelig. Det vender jeg tilbage til om lidt... Vi flager, når vi skal markere noget stort eller skabe en særlig stemning. Det være sig en fødselsdag, sejr eller mærkedag. Vi flager fra tage, busser og flagstænger - eller maler os rød-hvide i ansigtet, når vi hepper på landsholdet. Vi bruger flaget ved fødsel og død, og efter en begravelse sættes flaget fra halv til hel stang. Synligt, stumt og værdigt. Dannebrog kan opleves alle steder og i mange former. Af plastik, papir eller stof. På busser, kager eller som julepynt. Kun fantasien sætter grænser, for Dannebrogs betydning er hævet over flagets fysiske materiale og værdi. Det er selve symbolet på den danske folkesjæl. Derfor har andre flag en sekundær betydning for de fleste danskere. Mange bryder sig ikke om, at Dannebrog vajer side om side med andre landes eller sammenslutningers flag på dansk jord. Nogle vil gerne udfordre flagreglerne, mens andre mener, at for eksempel EU-flaget ikke bør behandles med samme agtelse som Dannebrog. Jeg synes, at EU-flaget sagtens kan vaje fra rådhuse og Christiansborg, hvis det sker velovervejet og med ærbødig respekt for, at Dannebrog er vores primære flag i Danmark. Jeg kan heller ikke hidse mig op over, at folk flager med andre flag i private haver. Jo, det sender et særligt budskab til omgivelserne, men det vil jeg hellere invitere til en samtale om, end jeg vil lade mig fornærme og kræve forbud. Dannebrog bliver ikke mindre værd, fordi det vajer ved siden af et andet flag - tværtimod. Vi ser i disse år en bekymrende nationalisme strømme ind over Europa. Den næres blandt andet af stærkt føderalistiske og union-elskende liberalister, som vil udviske nationale forskelle. I stedet for at lade samfundet polarisere af yderfløjene, bør vi respektere både kærligheden til vores fædreland og fællesskabet med vores naboer. De to ting udelukker ikke hinanden. Det giver mening at vise andres flag respekt, netop fordi mit eget flag er Dannebrog - et kærlighedens flag. For mig er historien om Dannebrogs nedfald fra Himlen (med stort H) forklaringen på dets betydning. Ligesom Biblen er fuld af historier, som ikke altid skal tages fuldstændigt bogstaveligt, foregik Dannebrogs “fødsel” nok heller ikke præcist som overleveret. Det siger vores sunde fornuft os. Men det er også lige meget. Pointen er, at Dannebrog ikke blev kreeret af en fancy design- eller systue på bestilling fra datidens magthavere. Dermed fik flaget sin guddommelighed indvævet - og det forklarer måske, hvorfor det har overlevet så mange år uden at miste betydning eller hænder. Dannebrog er hævet over enkeltpersoners initiativ eller magt. I stedet signalerer flaget kærlighed til fædrelandet, som vi hylder med sange på vores modersmål. Men kærlighedens budskab i Dannebrog handler om mere end landegrænser og sprog. Det handler især om næstekærlighed og det forpligtende fællesskab mellem os danskere. Et fællesskab, hvor vi har regler og traditioner for omgang med flaget, som var den en kærlig ven, vi ikke bare smider på jorden, brænder af eller overbelaster med brug i tide og utide. Forholdet til Dannebrog er et udtryk for den næstekærlighed, vi danskere føler dybt i vores sjæl og udtrykker i hverdagens gøremål og mærkedage. Tydeligt og roligt står vi i vores eget lys med vores fane i hånden eller tankerne. Men også fulde af rummelig anerkendelse over for naboens flag - om det så er i regnbuens farver eller blåt med guldstjerner på. Alle har ret til at have deres flag og symboler - og med hånden på vores eget Dannebrog bør vi værne om og respektere denne grundlæggende rettighed. For Dannebrog er kærlighedens flag.

Annonce