Annonce
Ikast-Brande

Container-klubhus og MTB-spor lovliggøres

Brande Motion har etableret en lille terrasse i forbindelse med opbevaringscontaineren, og som det ses i baggrunden til venstre er der også opsat toiletfaciliteter i forbindelse med mountainbikesporet på Brandlund Hede, et spor der i øvrigt er blevet døbt ”Houlbergsporet”. Foto: Mikael Lund
Brande Motion får landzonetilladelse til klubhus og mountainbikebane.
Annonce

Brande: Ikast-Brande Kommune har udstedt en lovliggørende landzonetilladelse til Brande Motions mountainbikebane og tilhørende klubhus på Brandlund Hede.

I forbindelse med mountainbike-sporet på Brandlund Hede har Brande Motion opstillet en 20-fods container beregnet til opbevaring af forskelligt materiel. I forbindelse med containeren er der indrettet et mindre fællesområde i form af en overdækket terrasse, men da der ikke tidligere har været opført noget på stedet, kræver det i henhold til planloven en landzonetilladelse.

Den har Ikast-Brande Kommune nu udstedt, og landzonetilladelsen omfatter også selve mountainbike-sporet, som ligeledes allerede er etableret.

Tilladelsen er udstedt på betingelse af, at containeren m.v. bliver fjernet uden udgifter for det offentlige, og området føres tilbage til sin oprindelige tilstand senest et år efter, at Brande Motion er holdt op med at anvende det.

Samlet set er MTB-sporene syv kilometer lange og fordeler sig over tre matrikler. Sporene bliver både benyttet til løb, gang og mountainbike af såvel klubbens medlemmer som andre motionister.

Annonce

Ingen nabo-huse

Idet både containeren og MTB-sporet er opført og etableret for sig selv, fordi der ikke er nogen nabobeboelser i nærheden samt i kraft af containerens relativt beskedne størrelse, og fordi både containeren og MTB-sporet er afskærmet af beplantning og derfor ikke er synlig fra selv de nærmeste nabobeboelser, har Ikast-Brande Kommune vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, og at ikke andre end Brande Motion og ejeren af området, vognmand Niels Houlberg, har partsstatus i sagen.

Der er desuden allerede meddelt lovliggørende dispensationer fra fortidsmindebeskyttelseslinjer til flere fortidsminder i området til etablering af MTB-sporet.

Det har spillet ind på afgørelsen, at sporet grænser op til et andet rekreativt område, nemlig golfbanen, men det understreges desuden, at MTB-banen også på længere sigt skal holde afstand til de fredede arealer på Brandlund Hede, der er udpeget som naturområde i kommuneplanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Lokal meningsmåling: S udbygger føringen - to nye partier er på vej ind i Horsens Byråd

Annonce