Annonce
Læserbrev

Cigaretskodder. Tag nu ansvar

Læserbrev: Kommentar til opslaget i Horsens Folkeblad søndag 7. juli om røgfrit stadion og røgfri gågade i Horsens.

Ét problem er røgen for ikke-rygere, som udsættes for passiv rygning, der helt klart er uønsket fra mit perspektiv.

Men et andet og lige så stort problem er skodderne, som cigaretrygerne efterlader overalt i det udendørs rum - på fortove, pladser og i naturen, hvor de færdes. Hvad med at røgindustrien tog ansvar for at hjælpe rygerne og gjorde det til en fast del af en pakke tobak, at der følger et lommeaskebæger med, så rygerne bliver mindet om, at de er den vigtigste aktør i at forebygge "tabte" skodder - nemlig ved at slukke skoddet og tage det med sig i lommeaskebægeret.

Så slipper vi andre for det trælse syn, naturen slipper for forureningen, og skodsamlerne skipper for at bøje ryggen for at samle skodder fra en god del af de 5280 millioner cigaretter, der sælges årligt (2018-tal) - alene i Danmark, og så har vi ikke medregnet de udenlandske cigaretter, som ryges under hjemlige himmelstrøg.

Annonce
Henrik Nørgaard.
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Annonce