Annonce
Debat

Byudviklingsdebat: Fredede naturarealer er ikke til forhandling

Søren Lind Jensen. Privatfoto
Annonce

Læserbrev: Naturligvis skal der kunne udlægges jord til by- og erhvervsudvikling, hvilket der også er blevet i og omkring Horsens i vid udstrækning de sidste 20 år - senest med det igangværende Nørrestrand-projekt, som umiddelbart forekommer fornuftigt, da det ad åre vil medføre, at Horsens vokser sammen med Hansted og Egebjerg.

Horsens Kommune befinder sig i den favorable situation, at den er en tilflytterkommune, og det skal naturligvis udnyttes og tackles på intelligent vis.

Der vil altid være en afvejning mellem naturbeskyttelse versus by- og erhvervsudvikling. Fredede naturarealer og områder med naturmæssig værdi er dog no-go for byggeprojekter. Følgelig burde tilladelserne til udstykningerne i retning af slugten ved Vær Sø aldrig være blevet givet.

Der kan altid findes flade marker til udstykning, men hvis et vækstbesat byråd først har givet tilladelse til at bebygge områder med skov, slugter, bakker, enge, overdrev og grønne områder tæt ved åer, søer og hav, så gøres der ikke kun indhug på fauna og flora, men også på borgernes livskvalitet.

Nye Borgerlige har ikke noget imod en fornuftig og begavet byudvikling, men ikke hvis det sker på bekostning af bevaringsværdige naturområder.

Og kommunen, der udsteder byggetilladelser, bør naturligvis sørge for, at byggeprojekterne begrænses i højden. Det at bygge lavt og med rimelig hensyntagen til berørte naboer giver mening.

Der er ingen charme og atmosfære i storbyer med højhuse af stål, glas og beton. Byer med gamle, velbevarede huse og grønne områder scorer altid højt på borgernes livstilfredshed. De hæslige klodser, der er skudt op i Horsens de seneste år med byrådets velsignelse må være nok.


Til planerne om en vej ved Klokkedal ned over Bollerstien må der bare siges nej!

Søren Lind Jensen


Til planerne om en vej ved Klokkedal ned over Bollerstien må der bare siges nej.

Borgerne i Horsens skal have grønne, rekreative områder. Bollerstien fra Horsens langs Dagnæs Bæk og fjorden til Boller Lystskov er naturligvis ikke til forhandling.

I 1952 anlagde Horsens Kommune Bollerstien med henblik på, at den skulle være en sti for gående og cyklende til stranden og skoven ved Boller Slot.

Kommunen rejste dengang en fredningssag over for de daværende ejere af området med henblik på at bevare udsigten over fjorden fra stien. Overfredningsnævnet afsagde i 1957 kendelse om, at ændringer i områdets karakter skulle godkendes for Fredningsnævnet.

Der kan ikke gås på kompromis med bevarelse af de naturmæssige perler, der er i kommunen, og som tusindvis af borgere benytter som rekreative åndehuller. Nye Borgerlige vil efter kommunalvalget arbejde for, at der findes konsensus i byrådet om dette.

Hvis den nuværende borgmester imidlertid kan fortsætte på posten og dermed sin "betonering" af byen, brister ønsket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
HH Elite

Danskerne overraskede alt og alle

Horsens

Julia frygter, at der sker ulykke ved trafikeret kryds - kommunen er på vej med løsning

Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Hedensted For abonnenter

Familiens hund blev kørt ihjel: Nu kræver borger fartbegrænsning

Annonce