Annonce
Horsens

Byråd er enig om budget: Her er partiernes mening om aftalen

Byrådet i Horsens har indgået en budgetaftale for 2019. Læs her, hvad de enkelte partier mener om aftalen.

Byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Andreas Boesen. Arkivfoto: Morten Pape

Horsens: Der var i eftermiddag pressemøde på Horsens Rådhus, hvor byrådets otte partier fremlagde deres holdninger og kom med kommentarer til budgetaftalen.

Det er et enigt byråd, der står sammen om budgetaftalen for 2019, og partierne stod da også i kø for at understrege, hvor tilfredse de er med aftalen. Læs her, hvad hvert parti i byrådet mener om budgetaftalen.

Socialdemokratiet

Byrådsmedlem for Venstre, Martin Ravn. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

Andreas Boesen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, er tilfreds med det han kalder en god aftale. Han lægger specielt vægt på at budgettet, ifølge ham, er godt for velfærden og for væksten i Horsens Kommune.

På velfærdsområdet er han specielt glad for, at der er blevet sat penge af til daginstitutioner og til ældreområdet.

- Det er godt, at vi har prioriteret ældreområdet, da det går stærkt derude, siger Andreas Boesen med henvisning til, at de ansatte i hjemmeplejen har meget at se til.

Andreas Boesen mener, det er vigtigt, at Horsens brander sig som erhvervskommune og som studieby. Han siger, at Horsens Kommune på uddannelses- og forskningsområdet i forvejen har meget at byde på, men at der gerne må lægges mere fokus på området. Han roser også budgetaftalen for igangsættelse af en "grøn ring" ved Fængslet, der har til formål at åbne området op og skabe en bypark. Det er der i aftalen afsat 7 millioner kroner til i 2018 og 4 millioner kroner i 2019.

Venstre

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Claus Kvist Hansen. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Her var der også stor glæde over løft til velfærden, men også andet var værd at fremhæve.

- Det betyder meget for os at få balance mellem land og by, derfor glæder vi os over de 25 mio. kr., der er sat af til områdefornyelsen. Puljen indeholder også en nedrivningspulje. Den samlede pulje er lavet ved at slå en masse mindre puljer samen, så det er muligt at søge om større beløb og være med til at flytte nogle ting, sagde Martin Ravn.

Der skal helt efter Venstres hoved plantes 1000 træer i byen, der laves en indsats for at sikre grundvandet og kigges på recirkulation af plastik.

- Og så skal vi nytænke den kollektive trafik, lød det med tilfredshed fra Martin Ravn, som også glædede sig over beslutningen på vejtrafikkens vegne med en analyse af en hattingafkørsel mod DSV.

Han glædede han sig over en halv mio. kr. til et styrke den helhedsorienterede byplanlægning, penge til en videreudvikling af standene ved Husodde og Langelinie samt en analyse om ejendomscentrets virke.

Dansk Folkeparti

Byrådsmedlem for Liberal Alliance, Jakob Bille. Arkivfoto: Morten Pape

Claus Kvist Hansen glædede sig over flere penge til den nære velfærd, de ældste, de yngste og de svageste. - Det er de varme hænder, der er afgørende, og vi er særligt tilfredse med tilførslen til ældreområdet.

Han glædede sig også over, at handicapområdet er direkte nævnt i aftalen, og at der nu er 10 nye handicapboliger på vej.

Kamp mod social dumping og krav om at ansatte på kommunens byggerier skal bære ID kort.

- På den måde kan man rydde de værste tidsler ud i forhold til social dumpning.

Han glædede sig over at få en cykelsti fra Sejet til Højvang med i forliget.

- Lidt værdipolitik skal der være. Under valgkampen fyldte halalkød rigtig meget. Nu bliver det sådan, at man får mulighed for at tilvælge kød, som ikke er rituelt slagtet, når man spiser mad, der er lavet på de kommunale institutioners køkkener. Det bliver vi så vidt muligt den eneste kommune, hvor man kan, lød det med tilfredshed fra DF'eren.

Liberal Alliance

Byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti, Paw Amdisen. Arkivfoto

Byrådsmedlem for Liberal Alliance, Jakob Bille, havde inden forliget blandt andet håbet på, at byrådet ville prioritere en undersøgelse af, om det kan lade sig gøre at få Tour de France til Horsens. Men byrådet er altså ikke blevet enige om, at undersøge muligheden for endnu en grand tour i Horsens.

Jakob Bille måtte på flere områder sande, at flere af Liberal Alliances visioner var svære at få med i budgetaftalen. Dog er han generelt glad for den samlede aftale. Specielt, at der blev plads til den nordlige omfartsvej, som han efter eget udsagn har råbt og skreget på i fem år. Nu kommer der så en analyse af "etablering af en ringvej nord om Nørrestrand", som der står i forligsteksten. Analysen af etableringen skal i gang i 2019.

Han havde også gerne set, at kommunens effektiviseringer skulle være 1 procent som året i fire år i stedet for 1 procent det første år, og derefter 0,5 procent om året, men det bliver heller ikke, som Liberal Alliance ønsker det. Dog erklærer Jakob Bille sig tilfreds med de effektiviseringer, der er en realitet. Jakob Bille glæder sig også over de områder i aftalen, der styrker sports- og frivilliglivet.

Socialistisk Folkeparti

Byrådsmedlem for De Konservative, Esben Hedeager. Arkivfoto

Paw Amdisen kalder forliget for en visionær og social ansvarlig budgetaftale, og han siger, at aftalen giver et gedigent velfærdsløft til kommunen - med henvisning til, at der på flere områder bliver investeret i velfærd til borgerne.

Det glæder blandt andet ham og SF, at et enigt byråd i aftalen sætter mere fokus på hjemmeplejen.

- Det er vigtigt for os, at vi har fundet penge til ekstra 'varme hænder', siger Paw Amdisen.

Han kalder det også tiltrængt, at der kommer en ny daginstitution i Torsted med vuggestue- og børnehavepladser. Byggeriet skal, ifølge aftalen, igangsættes i 2019. Og så er Paw Amdisen glad for, at der i aftalen er enighed om, at der skal gøres mere for at løse problemet med ejerløse katte, såkaldt vildkatte, som der bliver flere og flere af i Horsens by.

De Konservative

Byrådsmedlem for Enhedslisten, Lisbeth Torfing. Arkivfoto: Morten Pape

De Konservative, repræsenteret af Esben Hedeager, så på forhånd gerne, at der i budgettet for 2019 blev plads til, at Horsens skal have en stadsarkitekt. Altså en arkitekt, der kan være med til at sikre en rød tråd i kommunens bygge- og anlægsprojekter. Det var der dog ikke flertal for i forligskredsen.

Tilgengæld er det skrevet ind i budgetforliget, at der skal udvikles en arkitekturpolitik, der skal være med til at sikre, at der er et samlet overblik over byens udvikling. Og det tiltag er Esben Hedeager trods alt glad for, siger han.

Af andre positive ting i budgetforliget nævner Esben Hedeager, at han er meget glad for, at budgetforliget lægger op til, "at der forsat skal være stort fokus på at hjælpe ordblinde med at klare sig godt igennem uddannelse og i beskæftigelse", som der står i forligsteksten. Samtidig siger Esben Hedeager, at det passer De Konservative godt, at der bliver sat penge af til nye daginstitutioner. Blandt andet ønsker forligspartierne, at der skal igangsættes en projektering af et nyt dagtilbud i Bygholm Bakker.

Enhedslisten

Partiet kigger mest på de daglige vilkår for borgerne og glædede sig over, at kravet om en årlig effektivisering på en pct. halveres. Partiet så dog helst, at kravet helt faldt bort.

- Samlet er der flere penge til daglig velfærd, varme hænder. Det giver en bedre hverdag for borgere og medarbejdere, lød det fra Lisbeth Torfing.

Hun fremhævede, at der er afsat penge til beskæftigelsesområdet, samtidig med at kommunen mister 15 mio. kr., fordi Christiansborg skærer på området.

- Det kan afbøde nogle af de værste effekter.

Flere cykelstier blev fremhævet, for alle skal have ret til en sikker vej til læring, lød det fra Lisbeth Torfing.

EL enkeltsager var også en del af forliget. Det tæller gratis adgang til byens historie på Horsens Museum på Sundvej, gratis færgetransport til Endelave for skolebørn og daginstitutioner og bedre forhold for handicappede ved stranden, fortalte Torfing, som også satte pris på øget økologi og bevarelse af svømmehallen i Hovedgård.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv For abonnenter

Fra drøm til mareridt: Min livsdrøm er væk, men jeg tænker mere på stand-lejerne end på mig selv

Annonce