Annonce
Horsens

Bypark, børneskov og nye stier: Lund modtager to millioner kroner til udvikling

Lokalsamfundet Lund har fået to millioner kroner til områdefornyelse. Arkivfoto: Lars Juul
Lund er blandt de første oplandsbyer, der får del i ny millionpulje, der skal sikre områdefornyelse i oplandet.

Lund: Lokalrådet for Lund og omegn er kommet et stort skridt nærmere en ambition om at binde bydelene Lund, Vinten og Provstlund bedre sammen.

Området har netop fået tilsagn om en bevilling på to millioner kroner fra kommunens nye områdefornyelsespulje, der er sat i verden for at udvikle oplandssamfundene uden for Horsens by.

- Vi har mange gode ideer og er kommet med et idekatalog til, hvad der kan laves af tiltag. En bypark, en børneskov og nye stier og veje. Det er fantastisk, at der nu kommer midler til Lund, så vi kan komme i gang, siger Rasmus Bie, formand for Lokalrådet for Lund og omegn.

Pengene, der er bevilget af plan- og miljøudvalget, er ikke øremærket konkrete projekter, og lokalrådet vil derfor indrage lokalbefolkningen for at finde ud af, hvordan bevillingen kan bruges bedst.

- I foråret vil vi gå i dialog med borgerne for at høre, om de er enige med vores idekatalog, eller om de har andre ideer, siger Rasmus Bie, der også påtænker, at borgerne skal inddrages i udførelsesfasen.

Områdefornyelse i oplandet

Horsens Kommune har afsat 25 millioner kroner til områdefornyelse i oplandet. Heraf er tre millioner kroner afsat til at rive faldefærdige ejendomme ned.

Pengene skal uddeles mellem 2020 og 2027.

I 2020 og 2021 skal der uddeles to millioner kroner årligt. I perioden 2022 til 2024 er der afsat tre millioner kroner årligt. I perioden 2025 til 2027 er der afsat fire millioner kroner årligt.

Bypark, børneskov og stisystem

Fælles for lokalrådets foreløbige ideer til områdefornyelse er deres mål om at bringe borgerne tættere sammen.

Med byparken, der ifølge Rasmus Bie er tiltænkt at skulle lige centralt i Lund, vil lokalrådet skabe "byens nye kultiverede grønne lunge", som det fremgår af ansøgningen. Her skal borgere fra alle delområder kunne mødes på tværs, og parken skal samtidig være en faunapassage for omegnens dyreliv.

I børneskoven skal der være redekasser i børnehøjde, spiselige skovplanter, bålsted og forhindringsbaner.

- Børneskoven skal være et aktivitetsted og et værested for børn. Den skal give adgang til natur og kultur, siger Rasmus Bie.

Tredje element i idekataloget er nye stier og veje, der skal forbinde midtbyen med skovområdet mod nord. Her er lagt op til at etablere en cykelbro langs åløb fra byparken og et udkigstårn med udkig over stenalderbosætningen.

Alt i alt løber projekterne ifølge Rasmus Bie forventeligt op i et højere beløb end bevillingen på to millioner kroner.

- Vi har et ønske om at realisere mange af de her tiltag, og vi vil gerne gå i dialog med fonde for at se, om vi kan få flere midler til det, siger han.

Annonce

I alt 25 millioner skal fordeles

Områdefornyelsespuljen består i alt af 25 millioner kroner, der skal fordeles frem mod 2027. Her er Lund og Endelave de første lokalområder, der får del i puljen.

Ansøgningen fra Lund var i første omgang til behandling i kommunens oplandsudvalg, der valgte at gå videre med den på bekostning af ansøgninger fra andre oplandssamfund. Herefter blev den endeligt godkendt i plan- og miljøudvalget, der har Martin Ravn (V) siddende for bordenden.

- Intentionen med områdefornyelsen i oplandet er, at det ikke kun er i Horsens, der sker noget, men også i oplandet. Her skal de 25 millioner kroner være med til at udvikle lokalsamfundene, siger Martin Ravn.

- Det projekt, Lokalrådet for Lund og omegn er kommet med, er utrolig spændende for Lund. Forhåbentlig bliver det starten på mange gode projekter, siger udvalgsformanden.

Ud af de 25 millioner kroner er tre millioner kroner øremærket nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens For abonnenter

Kaotisk forløb: Efter total forvirring kom der afslag på tidlig genåbning - og så åbnede det hele alligevel

Annonce