Annonce
Læserbrev

Byggeplaner. Fra 25 til 128 boliger - er det en lille ændring?

Læserbrev: 14. oktober 2019 kunne man på hsfo.dk læse en kommentar fra teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, til det aktuelle forslag om at bebygge området omkring Snærildgård med 128 boliger. Casper Grønborg påpeger, at der allerede inden udstykningerne Overskov og Høghus i Odder vestby var solgt, lå en kommuneplan, som gør det muligt at bygge etageejendomme på Snærildgårdområdet. Det er korrekt, men Grønborgs udtalelse om, at der i forbindelse med forslaget kun er foretaget en lille ændring i kommuneplanen, så det nu er muligt at bygge med vandret lejlighedsskel, mener jeg ikke er korrekt. Efter min mening er der sket betydelige ændringer i forhold til kommunens tidligere planer:

13. december 2010 vedtager Odder byråd en fjernvarmeplan, udarbejdet af COWI, som bl.a. dækker området omkring Snærildgård. I fjernvarmeplanen fremgår det sort på hvidt, at området ønskes bebygget med 25 boliger af tæt-lav-typen, og der er foretaget beregninger for effektbehov, rørdimensioner osv. på baggrund heraf.

I forbindelse med salg af 28 parcelhusgrunde på Høghus i 2016, fik flere af køberne, inklusiv undertegnede, oplyst, at man kunne forvente, at området omkring Snærildgård ville blive bebygget med ca. 25 boliger. Der var på daværende tidspunkt ikke udarbejdet lokalplan for Snærildgårdområdet, men den vedtagne fjernvarmeplan fra 2010 underbygger ganske fint oplysningerne.

14. august 2018 vedtager Miljø-, Teknik-, og Klima-udvalget i Odder Kommune at sætte gang i lokalplanlægning for området omkring Snærildgård på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Bygherre har i samarbejde med arkitekt fremsendt præsentationmateriale for byggeriet, som, efter undertegnedes opfattelse, danner basis for den videre udarbejdelse af lokalplanen.

7. oktober 2019 offentliggøres forslag til lokalplan 1142, som beskriver, hvorledes området omkring Snærildgård ønskes bebygget med 128 boliger, bl.a. i form af en hel række to-etages blokke i 10,5 meters højde og med placering få meter fra skel til de omkringliggende villagrunde.

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at planerne er ændret i perioden 2010 til 2019. En ændring fra 25 til 128 boliger er en ganske markant ændring, som uomtvisteligt får stor (negativ) betydning for grundejerne omkring Snærildgård, men tilsyneladende er det ikke en nævneværdig ændring for Odder Kommune.

Link til referater fra byrådsmøde og udvalgsmøde samt fjernvarmeplan og bygherres præsentationsmateriale kan findes på Odder Kommunes hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Ønskebørn-ejer om nethandel: Jeg er udfordret og bekymret - men som detailhandel bør vi ikke være sure

Læserbrev

Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden inden anke

Læserbrev: Så kom afgørelsen fra Klagenævnet, og Klagenævnet stadfæstede Kystdirektoratets afslag med den mindst mulige margin med stemmerne tre mod to. Fakkegrav Badehotel nedbrændte for syv år siden, og et ønske om at opføre boliger på stedet har været igennem flere instanser. Politikerne i Hedensted Kommune gav tilladelse til, at der kunne opføres boliger på stedet, og den beslutning bakkede vi op om i Stouby og Omegns Lokalråd. En dispensation, der lå lige til højrebenet, for hvem kunne byggeriet genere, og den største del af byggeriet, Pakhuset, havde i forvejen været ombygget til ejerlejligheder. Endvidere bliver der uændret adgang for offentligheden til at benytte den private parkeringsplads på Fakkegravgrunden, hvorfra der er en sti ned til den fineste badestrand. Imidlertid fandt lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) sig kaldet til at indklage kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter at Kystdirektoratet havde givet en dispensation, og dette igangsatte en proces, der er årsag til, at hotellet på syvende år henligger som en brandtomt, der skæmmer vores flotte naturområde ved Vejle Fjord. DN er høringsberettiget, men Stouby og Omegns Lokalråd, der repræsenterer hele Stouby-området, har ingen høringsret, selv om vi vel er de nærmeste til at blive spurgt. Det er så let at trykke på knappen og indklage en afgørelse, og i denne sag er lokalafdelingen i DN helt ude af trit med de ønsker, som kommunens politikere og et stort flertal af lokalbefolkningen har. Lokalafdelingen i DN burde have stukket fingeren i jorden og drøftet kommunens tilladelse med politikerne, lokalrådet og bygherren for at afsøge et kompromis, inden man indklagede afgørelsen. Jeg fornemmer, at lokalforeningen i DN gerne ville have været denne sag foruden, men der er ingen vej tilbage, efter at formanden for DN har udtalt, at hun helt bakker op om lokalafdelingens beslutning. Visuelt vil et byggeri af boliger på Fakkegravgrunden ikke ændre noget i forhold til de nu nedbrændte bygninger, idet der er lagt op til, at boligerne opføres på eksisterende sokkel, og man kan undre sig over, at den ene by efter den anden kan få dispensation til at bygge højhuse langs havne, der er til gene for naboer. Som formand for lokalrådet og som lokal turistguide møder jeg rigtig mange borgere og turister, der er meget forundrede over, at Fakkegrav fortsat ligger som en ruin. Når jeg er ude ved Træskohage Fyr med turister i Salatfadet (traktortrukkket persontransportvogn), er der et stort ønske om at se ruinen, og jeg kører gerne forbi Fakkegrav med fortællingen om, hvorfor Fakkegrav fortsat ligger som en ruin.

Nyheder

Ejeren af den genfundne 12 uger gamle hundehvalp Nala: Jeg er så taknemlig og glad for at være i live

Annonce