Annonce
Ikast-Brande

Byforskønnelse ved hjælp af træ-fældning

Efterskoleforstander Bo Thorup går her langs de nyfældede træer på Vestergade tæt på Midtjysk Efterskole. Foto: Peter Hald
Midtjysk Efterskole i Ejstrupholm har tyndet ud blandt træerne omkring skolen og Vestergade
Annonce

Ejstrupholm: Midtjysk Efterskole på Vestergade i Ejstrupholm har i de senere uger haft gang i et stort projekt, der både gavner efterskolen og som også kan betragtes som en form for byforskønnelse.

Skolen har bestilt Hede Danmark, tidligere kendt som Hedeselskabet, og Bdr. Willemoes Skovservice til at fælde hundreder af træer langs Vestergade, omkring skolens stadion og på skolens friluftsareal ud mod Ikastvej.

- Vi har fået meget mere lys og luft omkring skolen, der er blevet mere synlig. Det her er også vores bidrag til Sløjfe-projektet, da det er med til at "åbne" byen og forskønne indkørslen fra vest, forklarer forstander Bo Thorup.

De store skovmaskiner tog godt fat, da trærydningen på Vestergade begyndte. Foto: Midtjysk Efterskole

Der er også fældet masser af træer på skolens gamle friluftsareal, der fremover bliver en mere åben biotop.

Annonce

Nye friluftsarealer ved søen

Med til historien hører, at Midtjysk Efterskole har købt to grunde ned mod Ejstrup Sø, og disse arealer bliver skolens nye primære friluftarealer.

- Det bliver skønt, at vi kommer tættere på søen. Det giver os nogle helt nye muligheder med vores friluftslinje. Vi kan også bygge en bålhytte og nogle shelters på de nye arealer, siger Bo Thorup.Vi har fået meget mere lys og luft omkring skolen.

Bo Thorup, forstander


Friluftsliv er netop noget af det, som Midtjysk Efterskole satser meget på, og eleverne får nu en oplagt mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med træ.

- Vi kommer til at råde over 10 rummeter træ, som eleverne kan være med til at kløve. En af vores lærere er specialist i trækløvning, så han vil undervise eleverne i det, siger forstanderen.

Annonce

Solgt som flis

Der er fældet flere hundrede træer, selv om de mest bevaringsværdige egetræer og bøgetræer har fået lov til at stå. Alle de træer, der ligger på jorden nu, udgør derfor  meget mere end 10 rummeter. Og det overskydende træ bliver omsat i varme.

Bo Thorup ved et af de nedlagte træer omkring skolens stadion. Nogle af træerne var over 50 år gamle, da de havde fået lov til at gro uforstyrret længe. Foto: Peter Hald

Ud over det træ, som skolen selv skal bruge til kløvning, så bliver resten af træet nemlig skåret op til flis, der leveres til et kraftvarmeværk i Herning.

- Det er så heldigt, at vi kan få en ret god pris for flis, så projektet bliver ikke så dyrt, som vi havde troet. Vi lander nok på en nettoudgift på omkring 50.000 kroner, siger Bo Thorup.

Ejstrupholmerne har ifølge forstanderen reageret positivt på træ-udtyndingen, da det har gjort den vestlige ende af byen mere lys og imødekommende.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Julia frygter, at der sker ulykke ved trafikeret kryds - kommunen er på vej med løsning

Annonce