Annonce
Læserbrev

Budgetforlig. Fra Endelave til Endeleve

Læserbrev: I Socialdemokratiet er vi optaget af, at vi alle har adgang til et godt liv i trivsel. Den ambition har vi for alle kommunens borgere. Om vi bor i eller lige omkring Horsens by - eller i et af kommunens mindre bysamfund.

Et sted, som optager mig særligt meget i denne tid, er kommunens lille ø Endelave. Det er der flere grunde til – men den vigtigste er, at det er meget nødvendigt at have et politisk fokus der lige nu! Endelave er en naturskøn perle, hvor udviklingen i antal fastboende og den offentlige service er gået den helt forkerte vej de senere år.

En trist udvikling, der nu heldigvis ser ud til at begynde at vende. Ikke mindst takket være øboernes stærke fællesskab og ihærdige indsats for at skabe nye attraktioner og aktiviteter for turisterne over hele sommerhalvåret. Det har gjort, at turisterne har fået øje på øens mange muligheder. Og antallet af øboere har endelig fået et lille nøk opad igen.

En sådan positiv udvikling er meget vigtig at fastholde. Øboerne gør selv en masse – men som politikere skal vi også bære til bålet, og give øen den nødvendige støtte.

Derfor er jeg rigtig glad for og tilfreds med, at Endelave har fået sine egne overskrifter i budgetforliget. Se blot her:

Ældrevenlige boliger: Sammen med en boligforening skal det undersøges, om der kan etableres fire almene ældre/familieboliger på Endelave, så øboerne har adgang til en ældrevenlig bolig på øen. De samme boliger kan anvendes som tilflytningsboliger for nye øboere.

Et moderne badeanlæg: En gruppe frivillige har rejst et millionbeløb til et nyt badeanlæg på Endelave, og forligspartierne er enige om at støtte det stærke initiativ med 360.000 kr. i 2020. Der arbejdes aktivt for et projekt med badeanstalt og badebro.

Reduktion i færgetakster: Forligspartierne vil, at mulighederne for yderligere takstreduktioner på Endelavefærgen undersøges. Borgmesteren har derfor fået bemyndigelse til at kontakte Folketingets trafikudvalg - og arbejde på at få Endelavefærgen omfattet af de samme statslige støttemuligheder.

Alt i alt nogle rigtig gode (og vigtige) udviklingsprojekter for Endelave. Og jeg vil ihærdigt arbejde på, at vi fortsat understøtter Endelave og selvfølgelig alle de andre mindre bysamfund i kommunen. For en vækstkommune er først stærk, når der er udvikling i hele kommunen. Som det så ofte siges i politik: Vi skal have alle med…!

Annonce
Lone Blume.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Er det rimeligt at fejre et firmas vækst, når baggrunden er, at alle berørte har sorte fingre?

Læserbrev: Avisen berettede 14. november om, at 27 gazellevirksomheder bliver fejret på Hedensted Rådhus 22. november. Én af virksomhederne er Hjarnø Havbrug A/S, hvis imponerende vækst over fire år væsentligst kan tilskrives, at man fuldstændigt har tilsidesat reglerne for drift af havbrug og i årevis har produceret mere end tilladt med en faktor mellem tre og seks. Dermed har man også forurenet Horsens Fjord og farvandet ud for langt mere end tilladt. Der afventes en retssag om forholdet, men eftersom firmaet har indrømmet skyld her i avisen, er det jo nok mindst sådan, at det forholder sig. Med firmaets indrømmelse karakteriseres Hedensted Kommunes tilsyn i de sidste år som kammeratligt. På trods af advarsler har man blindt troet på Hjarnø Havbrugs konstruerede årsrapporter. Hjarnø Havbrug A/S har således ikke bare forurenet Horsens Fjord, men også sin hjemstedkommunes renommé. Og hvilket ansvar har bestyrelsen, som rummer en direktør for et Horsens-advokatfirma? Hvor var revisionen Ernst & Young? Kunne de ikke lige som vi andre se, at de lovpligtige årsindberetninger var fri fantasi? Er det rimeligt at fejre et firmas vækst, når baggrunden er, at alle berørte har sorte fingre? Er CSR (Corporate Social Responsibility) kun noget, som man trækker frem i festtaler?

Horsens

- Far, far, julemanden er her...

Annonce