Annonce
Læserbrev

Budget 2020: Glædeligt med klimasikring og grundvand på dagsordenen

Naturligvis er det ikke gratis at klimasikre og beskytte fremtidens drikkevand. Selvom den enkelte husstand vil få en lille stigning på opgørelsen på grund af arbejdet, er det stadig meget billigere, end hvis vi bare lader stå til.

Læserbrev: Det er meget glædeligt, at Horsens Kommune i det nye budgetforlig prioriterer klimasikring og beskyttelse af grundvandet så højt. I Samn Forsyning glæder vi os til at bidrage, og vi er allerede godt i gang med planlægningen.

Med aftalen er der afsat ekstra penge til at beskytte grundvandet på fem udpegede områder i kommunen - Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård samt Endelave.

Det er et ekstremt vigtigt signal, for det rene vand kommer ikke af sig selv.

Hvis de kommende generationer også skal have rent drikkevand, skal vi tænke i beskyttelse allerede nu.

En vigtig del af løsningen er formentlig at plante mere skov de kommende år, da det er en af de mest effektive måder at beskytte grundvandet på.

At byrådsflertallet samtidig lægger op til en ny spildevandsplan med fokus på separeringen af regnvand og spildevand, er et helt nødvendigt skridt.

Et stort og meget synligt problem ved skybrud er overløb af kloakkerne, som betyder, at urenset spildevand løber ud i både vandløb og Horsens Fjord til skade for vandmiljøet.

Ved at separere regnvand og spildevand kommer der mindre regnvand i spildevandsrørene, og vi mindsker risikoen for overløb markant, for de eksisterende rørføringer er dimensionerede til spildevand, ikke til voldsomme skybrud.

Problemet med skybrud og overløb bliver ikke mindre, og vi kan ikke længere regne med, at der går 100 år mellem de såkaldte 100-års-hændelser. Det skal vi indrette os på, for ellers bliver det for alvor dyrt - og Samn Forsyning spiller også aktivt med her.

Vi er glade for kommunens ambitioner om at klimasikre Horsens bedre i fremtiden, og det er helt rigtigt set, at vi som fjordby skal forberede os på flere voldsomme hændelser.

Et godt eksempel er det sluseanlæg, der skal opføres ved mundingen af Bygholm Å i forbindelse med den nye ringvej til havnen. Det anlæg vil kunne styre vandmængderne på en bedre måde, og anlægget bliver uden tvivl et stærkt redskab mod oversvømmelser.

Naturligvis er det ikke gratis at klimasikre og beskytte fremtidens drikkevand. Selvom den enkelte husstand vil få en lille stigning på opgørelsen på grund af arbejdet, er det stadig meget billigere, end hvis vi bare lader stå til.

I første omgang ser vi frem til at komme i gang med arbejdet. Det er en nødvendig og vigtig indsats for fremtiden, vi i fællesskab skal i gang med.

Andreas Boesen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Klar tysk melding om grænseåbning: Åbne sluser til Poetzsch og Calle fra 15. juni

Annonce