Annonce
Ikast-Brande

Brugsretten til hallernes p-plads overdrages til Brande Hallerne

Formand for Brande Hallernes bestyrelse, Anne-Mette Kongedam, førte saksen, da udvidelsen af hallernes parkeringsplads blev officielt indviet sidst i september. Arkivfoto: Mikael Lund
Annonce

Brande: Da det tidligere rådhus i Centerparken blev nedrevet for at gøre plads til byggeriet af Artium, forsvandt der samtidig en pæn portion parkeringspladser. Parkeringspladser som for en dels vedkommende blev benyttet udenfor normal arbejdstid af gæster til Brande Hallerne.

For at kompensere for dette, blev der sidste år lavet en udvidelse af Brande Hallernes egen parkeringsplads på Ågade, der i runde tal fordoblede antallet af p-pladser til knap 200, og nu har Ikast-Brande Kommune indgået en formel aftale med Brande Hallerne om at overdrage retten til at benytte udvidelsen til hallerne.

Overdragelsen, som træder i kraft 1. februar, betyder, at det fremover er Brande Hallerne, der skal stå for drift og nødvendig vedligehold af parkeringspladsen.

Dog påtager kommunen sig at vintervedligeholde p-pladsen (saltning og snerydning) og betale strømmen til belysningen.

Brande Hallerne har lov til at foretage ændringer af arealet, så længe det sker indenfor de gældende regler, og der på forhånd er indhentet tilladelse fra kommunen, men parkeringsarealet må kun anvendes til formål, der fremgår af hallernes vedtægter.

Med mindre Brande Hallerne i væsentlig grad misligholder aftalen, der er vederlagsfri, er den uopsigelig fra kommunens side indtil 31. december 2030, hvorefter Ikast-Brande Kommune kan opsige den med samme varsel som Brande Hallerne, nemlig seks måneder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce