Annonce
Debat

Brug fællesskabets styrke til fælles løsninger i vaccinationens tjeneste

Else Kayser. Pressefoto
Annonce

Læserbrev: Aktuelt foregår der i presse og mellem de politiske partier en debat om, hvordan vi kan sikre vaccination til befolkningen.

Vi må lytte til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om deres prioriterede rækkefølge af befolkningsgrupper. Men vi skal også have opmærksomhed på, om der er udsatte borgergrupper, som er overset, eller om vi skal sikre frontpersonalet.

Vi får en del henvendelser fra borgere, som spørger, hvordan de kan komme frem til et af de syv vaccinationscentre, som Sundhedsstyrelsen foreløbig har udpeget i Region Midtjylland.

De mange henvendelser vidner om, at befolkningen i høj grad ønsker at blive vaccineret, hvilket vi alle ud fra en fælles interesse kun kan hilse velkomment.

Henvendelserne går bl.a. på, hvordan vi sikrer, at borgere fra de mindre lokalsamfund, ældre borgere og socialt udsatte uden bil kan komme til vaccinationen - altså tanker om fællesskab og solidaritet.

Vi har allerede set, at praktiserende læger hurtigt rykkede ud på plejehjem for at vaccinere vores ældre og personalet. Tak for jeres indsats.

Med testcentrene får vi nogle foreløbige erfaringer om at rulle disse ud i lokalområderne, enten i vores sundhedscentre eller de midlertidig lukkede akutklinikker. En opgave, som er løftet, samtidig med at de ansatte har skullet passe det stigende antal indlagt patienter. Tak til de ansatte og lederne.

Enhedslisten har bakket op om den midlertidige lukning af akutklinikkerne for at kunne trække sygeplejersker ind til akutafdelingerne til aflastning af det trængte personale. Men vi vil også fastholde, at lokale akutklinikker skal genåbnes og udbygges.

I mellemtiden må de kunne bruges som lokale vaccinationscentre, hvor man kunne trække på de mange frivillige sundhedsfrivillige.

Vi står overfor en megastor vaccinationsopgave. Det er en stor udfordring, men vi vil løbende få erfaringer i måden at håndtere opgaven på.

Måske kan vi som region også etablere mobile vaccinationssteder i lokalområderne med sundhedsfaglig overvågning 15 minutter efter vaccinationen.

Det kommer vi til at drøfte i hospitalsudvalget, hvor politikere på tværs af partier drøfter initiativer og lytter til forslag fra ansatte, borgere, kommuner og praktiserende læger.


Det er dejligt at se, at kommuner og institutioner kaster kræfter ind i at fremme vaccinationen.

Else Kayser


Det er dejligt at se, at kommuner og institutioner kaster kræfter ind i at fremme vaccinationen.

I Horsens har man styrket det lokale flexpunkt for flextrafik ved vaccinationscentret. I Randers har det lokale bibliotek stiller sig til rådighed med at bringe borgere ind til vaccination.

Det er eksempler på, hvordan opfindsomhed og hjælpsomhed følger i kølvandet af den meget vanskelige virkelighed, vi befinder os i, under disse coronatider. Fællesskabet fungerer.(Forkortet, red.)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder

Gør noget: Gå en tur

Horsens

Forældre opfordres til at holde små børn hjemme: Otte ud af 10 børn møder op i vuggestuer og børnehaver i Horsens Kommune

Horsens

SF'er til minister: Hvordan vil du sikre, at loven står over økonomiske hensyn i børnesager?

Annonce