Annonce
Ikast-Brande

Brintanlæg på Fløvej fik ja fra kommunen

Brande Brint er navnet på det planlagte brintanlæg, som skal ligge for foden af møllerne på Fløvej. Illustration: Siemens Gamesa/Uhre Vindmøllelaug
Siemens Gamesa har i samarbejde med Uhre Vindmøllelaug fået kommunal tilladelse til at opføre et brintanlæg på Fløvej ved Brande.
Annonce

Brande: Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg har nu givet en landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til opførelse af et brintanlæg på Fløvej ved Brande tæt på de eksisterende vindmøller.

Det er Siemens Gamesa, som i samarbejde med Uhre Vindmøllelaug har søgt om tilladelse til at etablere et anlæg til fremstilling af brint og påfyldning af såkaldte tubetrailere (tankvogne).

Arealet er på cirka 1500 kvadratmeter, og projektet har fået navnet Brande Brint.

- Det er et projekt, der kan give dobbelt gevinst. For det første er der et stort potentiale i at fremstille CO2-frit brændstof, og for det andet kan det give nye arbejdspladser, siger udvalgsformand Henrik Engedahl (V)

Anlægget indrettes til fremstilling af brint ved en elektrolytisk proces (spaltning af vand) baseret på el. Det særlige ved anlægget er, at det kan udnytte el fra vindmøller til produktion af brint, eksempelvis når elproduktionen er større end efterspørgslen.

Grunden, hvor anlægget skal opføres, ejes af Andelskartoffelmelsfabrikken (AKM), og af lejeaftalen fremgår det, at arealet skal reetableres ved lejeaftalens ophør.

Annonce

Ikke nabohøring

I det konkrete tilfælde har Ikast-Brande Kommunes Tekniske område skønnet, at det ikke er relevant at sende det ansøgte projekt i nabohøring, da brintanlægget kommer til at ligge for sig selv uden nabobeboelser i umiddelbar nærhed af anlæggets ønskede placering.

Anlæggets kapacitet betyder ifølge ansøgers oplysninger, at der vil skulle afhentes trailere på stedet to til fire gange om ugen, men Teknisk område vurderer ikke, at den pågældende trafik vil påvirke de omkringliggende nabobeboelser væsentligt. Dels fordi trafikken primært kommer til at foregå på offentlig vej, dels fordi brintanlægget som nævnt vil komme til at ligge for sig selv. Desuden vil der ved brintanlæggets sydlige kant blive etableret en ca. 3,5 meter høj jordvold med en bredde på 9-10 meter ned mod Fløvej.

Opførelsen af brintanlægget forudsætter en dispensation fra lokalplanen, og endvidere skal Miljøstyrelsen lave en særskilt vurdering i forhold til, om det ansøgte projekt er VVM-pligtigt eller ej og udarbejde en miljøgodkendelse af projektet. Derudover forudsætter brintoplaget en tilladelse fra Brand & Redning MidtVest.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AC Horsens

Kampen minut for minut: AC Horsens var nedspillet totalt og tabte trods fin slutspurt

Annonce