Annonce
Ikast-Brande

Brande Vandværk er rykket en klasse op

Der blev i årets løb udpumpet 935.742 kubikmeter vand fra Brande Vandværk. Arkivfoto: Lene Sørensen
Efter tre år i træk med et salg på over 800.000 kubikmeter vand er Brande Vandværk rykket op i klassen af ”storforbrugere”.
Annonce

Brande: Med et halvt års corona-forsinkelse blev der sidste tirsdag afholdt generalforsamling i Brande Vandværk.

- Når man ser bagud på året 2019, må man sige, at der har været aktiviteter på højt plan gennem hele året, både planlagte og ikke planlagte, indledte formand Jens Arne Thomsen sin beretning.

Året bød på en del investeringer i optimering af produktion, leveringssikkerhed og overvågning, både af udpumpet mængde hos forbrugerne og af spildet, som vandværket nu kender måned for måned og ikke kun ved årsaflæsningen som tidligere.

Vandværket forbereder sig fortsat på en øget efterspørgsel efter vand, ikke mindst fra Derivatfabrikken (KMC), der forventer en stigning i forbruget på op mod 50 procent frem mod 2025.

Bestseller har derimod meddelt, at deres projekt Bestseller Tower & Village er udskudt i cirka to år.

Den stigende efterspørgsel betyder, at de nuværende to værker ikke vil kunne opretholde den nuværende høje forsyningssikkerhed, så en udvidelse af værket på Petersborg bliver mere og mere aktuel, oplyste formanden.

Annonce

Flere forbrugere – større spild

Ved udgangen af 2019 havde vandværket 2905 forbrugere, 32 flere end i 2018.

Der blev i årets løb udpumpet 935.742 kubikmeter vand, hvoraf 851.460 kubikmeter er blevet afregnet. Heraf har Uhre Vandværk aftaget 2712 kubikmeter.

Det giver et vandspild på 8,72 procent, mod et vandspild på 6,82 procent i 2018.


Der har været aktiviteter på højt plan gennem hele året.

Jens Arne Thomsen, formand


- Det er stadig mange kubikmeter vand, der siver ud, men med ca. 200 km vandledninger er der store muligheder for små utætheder, og der arbejdes hele tiden med at finde utætheder, understregede Jens Arne Thomsen.

Den solgte vandmængde er lidt lavere end 2018 hvor sommeren var ekstraordinært tør.

I årets løb er der blevet taget 31 vandprøver. Derudover tager vandværket selv prøver med eget udstyr, specielt på nye ledninger inden de tages i brug, ikke mindst fordi prisen på vandprøver er steget drastisk på grund af den øgede fokus på nye pesticider, noget Brande Vandværk hidtil har været forskånet for fund af.

Annonce

Storforbruger

Efter tre år i træk med et salg på over 800.000 kubikmeter vand er Brande Vandværk i øvrigt rykket op i klassen af ”storforbrugere”, kunne formanden oplyse.

10 ledningsbrud i løbet af 2019 var det samme som året før. Det er hovedsageligt støbejernsrør, der giver problemerne, så der er blevet foretaget forebyggende udskiftninger i årets løb.

Man kan nu få målere, der kan lytte sig frem til eventuelle utætheder i ledningsnettet.

- Der forskes hele tiden og vi følger kurser og udstillinger for at være på forkant med udviklingen, så vi undgår straf for spild. Når vi straffes for spild er det jo egentlig forkert; vi henter vand op, renser det og spilder lidt tilbage i jorden. Det kan kun forbedre drikkevandet, så vi burde præmieres i stedet for straffes, mente vandværksformanden, inden han gennemgik årets renoveringer og udskiftninger.

Ved Falck-stationen er der monteret en såkaldt ”vandkiosk” til salg af vand til eksterne kunder, som tidligere har tappet vand fra en brandhane.

- Falck betaler ikke for vandet, men ved at vi måler forbruget, kan vi se, hvor meget de bruger hen over året; det figurerer jo som spild, når det ikke er solgt vand, forklarede Jens Arne Thomsen.

I 2020 vil der hovedsageligt blive investeret i online målerstationer hos storforbrugere og sektionsbrønde, udskiftning af støbejernsrør, ventiler og stophaner. Derudover har bestyrelsen besluttet at forberede en udvidelse af Petersborg med en ny produktionslinje.

Annonce

Udskiftning i bestyrelsen

På personalesiden er der blevet bakket 100 procent op omkring opgaverne, roste formanden.

- Der er mere og mere administration, mere arbejde i marken efterhånden som vi udskifter og renoverer, men alt fungerer perfekt, også samarbejdet med bestyrelsen og eksterne håndværkere. Skønt at være en del af bestyrelsen, når alt fungerer, lød det fra Jens Arne Thomsen.

Regnskabet udviste et overskud på godt 1,2 mio., som til fulde - og mere til - er brugt til at forbedre ledningsnettet og forsyningsfaciliteterne samt anlæg for egenproduktion af ilt, hvilket fremover giver en stor besparelse.

Vagn Åge Riis valgte efter 20 år i bestyrelsen at stoppe. I hans sted valgtes Lars Mikkelsen, der ligesom Tune Holm og Morten Ebler er menigt medlem af bestyrelsen. Jens Arne Thomsen fortsætter som formand med Søren Grarup som næstformand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce