Annonce
Erhverv

Brande Metalkøbs udflytning til Hastrupvej sendt til hjørnespark

Området ligger i landzone i et område, som i forvejen er støjbelastet af både motorvej, jernbane og vindmøller. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Økonomiudvalg trak i nødbremsen og ønsker flere oplysninger.

Brande: I forrige uge vedtog et flertal i teknik- og miljøudvalget udenom udvalgets to socialdemokratiske medlemmer, Kirsten Hoffmann og Birthe Sørensen, at sende et debatoplæg vedrørende Brande Metalkøbs ønskede udflytning til Hastrupvej i offentlig forhøring, men nu har økonomi- og planudvalget trukket i nødbremsen.

Udvalget ønsker supplerende oplysninger om naboforhold og trafikforhold, inden sagen eventuelt igangsættes.

Som tidligere omtalt har Brande Metalkøb anmodet Ikast-Brande Kommune om at planlægge for en ny placering af virksomheden, hvilket vil kræve en ny lokalplan samt et tillæg til den kommuneplan, som i øvrigt slet ikke er vedtaget endeligt endnu.

Annonce

Planerne skal gøre det muligt for Brande Metalkøb at flytte virksomhedens nuværende aktiviteter fra Vejlevej til en landejendom på Hastrupvej. Brande Metalkøb og kommunen har igennem længere tid afsøgt mulighederne for en ny placering af virksomheden, fordi den nuværende placering ved Brande Å ikke er miljømæssigt hensigtsmæssig.

Virksomheden ønsker at blive liggende i den sydlige del af Brande for at sikre en nem adgang til deres største kunder. Placeringen her sikrer, at de store transporter kan komme frem til virksomheden uden at skulle gennem byen og uden brug af særtransporter.

Flere arealer har været i spil, men i fællesskab har parterne fundet frem til arealet på Hastrupvej.

Området ligger i landzone i et område, som i forvejen er støjbelastet af både motorvej, jernbane og vindmøller. Det er hverken lokalplanlagt eller kommuneplanlagt, og derfor er arealerne heller ikke udlagt til teknisk anlæg, som kan muliggøre placeringen af virksomheden og dens aktiviteter.

Generes mindst muligt

Lokalplanen skal være med til at sikre, at de kommende naboer til Brande Metalkøb generes mindst muligt. Der skal blandt andet etableres beplantede jordvolde rundt om anlægget for både at skærme visuelt og for støj og oplag. Derudover fastlægger lokalplanen vejadgang og placering af byggeri, som ligeledes kan være med til at nedsætte generne hos naboer.

I modsætning til flertallet i teknik- og miljøudvalget (TMU) var økonomi- og planudvalget imidlertid ikke til sinds at sende debatoplægget i forhøring, som det forelå.

I stedet ønsker udvalget supplerende oplysninger om naboforhold og trafikforhold, inden sagen igangsættes.

Desuden lægger udvalget op til en generel drøftelse om den fremtidige placering af tekniske anlæg/erhvervsområder til højklassevirksomhed.

- Drøftelserne i TMU gav også anledning til en del spørgsmål, så det er fint, at der arbejdes lidt i dybden, så alle får svar på deres spørgsmål, lyder den kortfattede reaktion fra teknik- og miljøudvalgsformand Henrik Engedahl (V) i forlængelse af økonomi- og planudvalgets beslutning.

Annonce

Savner alternativer

- Personligt mener jeg ikke, det skal derud at ligge. Jeg savner en alternativ placering, lyder det fra Dansk Folkepartis medlem af økonomi- og planudvalget, Bo Sand Kristensen.

- Jeg synes faktisk, området er lidt hårdt ramt i forvejen, uddyber DF’eren, som blandt andet nævner biogasanlægget og de 10 motorvejsmøller som eksempler på dette.


Jeg synes faktisk, området er lidt hårdt ramt i forvejen.

Bo Sand Kristensen (DF)


- Vi er en kommune, der går ind for dialog – så kan vi godt gøre det lidt bedre, påpeger Bo Sand.

Ib Lauritsen (V), der som borgmester er ”født” formand for økonomi- og planudvalget, forklarer, at man har nogle tvivlsspørgsmål, man gerne vil have uddybet, så alle ved, hvad de stemmer ja eller nej til, inden man eventuelt sender debatoplægget i offentlig høring.

- Der hænger nogle spørgsmål i luften i forhold til naboerne, som vi godt vil have afklaret i forhold til reglerne, uddyber han og understreger, at det ikke er umuligt at gennemføre udflytningen. Han peger som eksempel på erhvervsområdet i Tulstrup nord for Ikast, hvor der også bor mennesker lige op ad erhvervsvirksomheder, så det kan godt lade sig gøre, påpeger borgmesteren.

Under normale omstændigheder ville punktet skulle kunne behandles på udvalgets næste møde 14. december, men fordi der også er lagt op til en generel drøftelse af den fremtidige placering af erhvervsvirksomheder, er det muligt, at sagen først skal behandles efter nytår, oplyser han videre. Det bliver i så fald en opgave for det til den tid nytiltrådte Økonomi- og planudvalg

Annonce

En lastbil hvert fjerde minut

For Fælleslistens Henrik Kraglund er det især forøgelsen af den tunge trafik, der giver anledning til bekymring. I debatoplægget nævnes der 120 lastbilture til og fra området dagligt foruden ca. 40 ture med personbiler.

- Kan to lastbiler passere hinanden uden at skulle benytte rabatten? Og hvem skal betale for at holde rabatten i orden, spørger Henrik Kraglund, som også er i tvivl om, hvorvidt 120 er det samlede antal lastbilpassager pr. dag, eller det er det samlede antal lastbiler, der kører til og fra stedet dagligt, altså reelt dobbelt så mange passager. Det fik han efter eget udsagn ikke noget entydigt svar på, men hans konklusion var, at der ved det laveste af de to antal vil ske en forøgelse af den tunge trafik med 15 lastbiler i timen, hvis de passerer Hastrupvej i løbet af en arbejdsdag på 8 timer, altså en lastbil ekstra hvert fjerde minut udover den eksisterende trafik på vejen.

Oveni giver opklassificeringen til den højeste miljøklasse, miljøklasse 7, anledning til panderynker hos Fælleslistens gruppeformand.

- Vi skal selvfølgelig hjælpe virksomheden til en god placering – vi er bare ikke sikre på, at det her er den rigtige, lyder det tilsvarende fra de konservatives medlem af udvalget, Annette Mosegaard.

Hun mener også, det er på tide at tage et generelt kig på placeringen af ”tunge” virksomheder, som hun forventer flere af i fremtiden, bl.a. som underleverandører til vindmølleindustrien.

- Det er noget, der kommer til at kræve plads på sigt, konstaterer hun og nævner selv mere erhvervsjord som løsningen – spørgsmålet er bare, hvor det i givet fald skal være.

Annonce

Starter på Lillebælt

6. oktober gav Ikast-Brande Kommune i øvrigt Brande Metalkøb miljøtilladelse til at påbegynde autoophug på virksomhedens p.t. ubebyggede grund på Lillebælt 5.

Kommunen afgjorde samtidig, at det ikke i den forbindelse var nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse.

På baggrund af en VVM-screening har kommunen vurderet, ”at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken støjmæssige eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier”, fremgår det af afgørelsen.

Muligheden for at påklage kommunens afgørelse udløb 3. november, og der er ikke indkommet klager inden fristens udløb. Det oplyser Ikast-Brande Kommunes sektionsleder for miljø og byggeri, Asger Jensen.

Annonce
Horsens For abonnenter

Nyvalgt politiker udfordrede den gode tone i byrådssalen på det første møde: Beskyldte byrådskollega for at 'rage udvalgsposter til sig'

Danmark

Torsdagens coronatal: Yderligere 4680 er smittet med corona - antallet af indlagte falder med 12

Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted For abonnenter

Straffet for døde insekter og størknet olie ved fritureområde: Grillbar får sur smiley og bøde

Brædstrup For abonnenter

Efter vild politiaktion i Nim: Beboere blev vækket af ung mand, der var i fare og bad om hjælp

Sport

HIC-comeback lurede mod mestrene, men gled ud af hænderne: - Det er frustrerende at have fem sæt øjne på mig, hver gang jeg modtager bolden

Horsens

De praktiserende læger må nu vaccinere mod covid-19 - fra fredag kan du se, om din egen læge tilbyder vaccine

Store mængder ulovligt fyrværkeri smugles til Danmark i posten: I år ser ud til at blive et rekordår

Horsens For abonnenter

VIA står til at miste mindst 900 studerende - nu er der sat navn på de seks uddannelser, der skal lukke

Horsens

Omfattende aktion er slut efter fire timer: Mand forskansede sig i hus - politiet ledte efter skydevåben

Horsens

45 smittede på én skole på tre uger: Anbefalingerne virker, og vi går ikke længere på samme måde i panik, men tager det som det kommer

Forsvaret forurener campingejers fiskesø: - Gå i gang med at rense op nu

Odder

Odder midtby undgik oversvømmelse: Ny dæmning holdt på vandet

Horsens For abonnenter

DF'er topper listen: Se hvad Horsens-politikerne tjener på deres byrådsarbejde

Horsens

Brandvæsenet tilkaldt til brand i silo - men flammerne havde en helt naturlig forklaring

Annonce