Annonce
Ikast-Brande

Brande City holdt sin første ordinære generalforsamling

Preben Christensen, formand for Brande City, havde håbet på en kæmpestor generalforsamling, men coronaen sætter begrænsninger, så man måtte nøjes med 30 deltagere til den første ordinære generalforsamling forleden. Arkivfoto: Martin Ravn
Brande City - kombinationen af Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening er nået op på 513 medlemmer.
Annonce

Brande: For første gang siden stiftelsen af foreningen i november 2018 blev der mandag afholdt generalforsamling i Brande City.

Brande City blev til som en sammenlægning af Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening, og egentlig var det meningen, at den første ordinære generalforsamling i foreningens historie – i overensstemmelse med vedtægterne - skulle have været afholdt i slutningen af marts. Som så meget andet måtte generalforsamlingen imidlertid udsættes til store ærgrelse for ikke mindst formanden, Brandes forhenværende borgmester Preben Christensen, der med sine egen ord havde håbet på en kæmpe generalforsamling og med ca. 150 tilmeldte også havde haft udsigt til det.

- Vi håber på at få chancen næste år, indledte han generalforsamlingen efter at have orienteret forsamlingen om, at både Jens Pedersen fra planlægningsgruppen 360 grader Brande og formanden for Brande City Detail, Hans Ulbrichsen, med kort varsel havde måttet melde afbud, fordi de måske havde været tæt på personer, der var testet positive for covid-19.

Da dirigent Erik Ellehammer havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og så meget i overensstemmelse med vedtægterne, som den kunne blive, gav han ordet tilbage til Preben Christensen, som indledte sin formandsberetning med at sige, at han føler, foreningen er kommet godt fra start.

Annonce

Vil være flere

Aktuelt har Brande City 513 medlemmer.

– Hjælp os med at blive flere – jo flere vi er, jo stærkere bliver vi, lød opfordringen fra Preben Christensen.

At man i foreningen har været i stand til at finde ca. 20 frivillige til de fem underudvalg udover de syv medlemmer af hovedbestyrelsen ser formanden som ”et tegn på, at vi kan stå sammen her i Brande, fastslog han.

Han gennemgik nogle af de ting, Brande City har opnået i løbet af sine første leveår, blandt andet genoplivningen af springvandet på Torvet med assistance fra Oliver Bach, underskriftsindsamlinger mod flytningen af børnetandplejen og nedrivningen af administrationsbygningen i Centerparken samt involveringen i processen omkring midtbyen og en eventuel sammenbygning af Artium og Brande Hallerne.

Søren K. Nielsen, som sidste år overtog posten som formand for sport- og kulturudvalget (som siden også har fået turismen koblet på) efter Sigurd Kristensen, kunne berette om et forholdsvis beskedent medlemstal på 21 foreninger og et par vellykkede arrangementer, senest kåringen af Årets Sportsnavn, Årets Sportsforening og uddelingen af den nyindstiftede kulturpris i Remisen godt et par uger tidligere. Han har selv fået sæde i bestyrelsen for Visit Herning, og derudover har udvalget nedsat en arbejdsgruppe med fokus på turisme. Derudover skal der sættes fokus på at få flere medlemmer, en ambition udvalget deler med erhvervsudvalget. Også her er der sket et skifte på formandsposten: Ole Barholt Søndergaard afløste først på året Klaus Nikolaj Nielsen som formand for udvalget.

Ole Barkholt Søndergaard oplyste, at man aktuelt har 30 medlemsvirksomheder lige fra helt små enkeltmandsvirksomheder til nogle af byens helt store firmaer.

Erhvervsudvalget har ligeledes gennemført to kombinerede virksomhedsbesøg/netværksmøder, først hos Connexion Tie og senest hos StartUp Brande, hvor digital markedsføring var på dagsordenen. Også i erhvervsudvalget skal man til at videre fra etableringsfasen og have kommunikeret den gode historie videre, mente udvalgsformanden.

Annonce

Velkomstpakke

En anden Preben med efternavnet Sørensen aflagde beretning som formand for borger- og aktivitetsudvalget.

En af udvalgets helt centrale opgaver er velkomstpakken, men hverken bibliotekets flytning eller Covid-19 har gjort arbejdsbetingelserne nemmere. Sidste år fik udvalget med donationer fra i alt 51 forretningsdrivende fremstillet 100 velkomstpakker, som i runde tal rakte året ud, men i år har efterspørgslen efter en ny portion velkomstpakker været begrænset, oplyste Preben Sørensen. Faktisk er der stort set ikke afhentet nogen velkomstpakker siden februar, oplyste han.

Kåringen af Årets Brandit var ligesom årets Brande Marked blevet aflyst, mens affaldsindsamlingen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening var blevet gennemført med fem måneders forsinkelse otte dage tidligere.

Herefter aflagde Preben Christensen beretning for Brande City Detail (den tidligere handelsstandsforening) på vegne af Hans Ulbrichsen, som berettede om en svær periode for butikkerne trods statslige kompensationsordninger og flere aflyste arrangementer. Bl.a. vil den traditionsrige julemesse i november ikke blive afholdt i Remisen, men ude i de enkelte butikker. Årets havde også budt på afsked med eventkoordinator Connie Pedersen, som ikke kunne få sit ønske om flere timer opfyldt, og flere butiksrokader i Storegade.

– Butikkerne har gjort en stor indsats, men vi får aldrig de go’e, gamle dage tilbage – spritten er kommet for at blive, konstaterede Preben Christensen på vegne af Hans Ulbrichsen, inden han på egne vegne gav sin egen beretning et par supplerende bemærkninger med på vejen.

Dels var der ros til Hans-Christoph Pauls planer og visioner om et Natur Sport Center Brande, dels er der indgået en samarbejdsaftale med Remisens nye leder Marianne Jeppesen, der kommer med stor erfaring fra stillingen som citychef i Vejle.

– Vi skal blive bedre til at markedsføre os overfor medlemmerne og pressen og på Facebook, erkendte Preben Christensen, der udtrykte store forventninger til samarbejdet med Marianne Jeppesen.

Annonce

Overskud

Kasserer Jørgen Lauridsen fremlagde herefter regnskabet, der udover et overskud på 313.500 kroner og en egenkapital på knap 840.000 kroner temmelig uortodokst kun indeholdt en ”halv” balance. Selvom regnskabet var godkendt af foreningens revisor, fremgik foreningens aktiver ikke af regnskabet, som ikke desto mindre blev godkendt enstemmigt af forsamlingen. Det samme gjorde budgettet for 2020, som udviste balance i indtægter og udgifter.

Tandlæge Torben Lillie takkede af efter knap to år som medlem af hovedbestyrelsen. I hans sted valgtes daglig leder af brande.dk, Signe Vindbjerg Pedersen, mens Dorthe Zacho var villig til at tage en periode mere som suppleant, og både Benny Larsen og Jesper Jensen havde på forhånd indvilget i endnu en periode som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Inden Søren Grarup fra arkitektfirmaet Domo fik ordet for at præsentere planerne for en trappe fra Torvet ned til Brande Å var ordet frit under punktet eventuelt. Her blev der blandt andet udtrykt ønske om, at det bliver muligt at benytte Brande-gavekortet på flere spisesteder end Café Tankefryd, og der var også forslag om en form for – om ikke velkomstpakke så i hvert fald velkomst – til nyetablerede virksomheder i Brande.

Omkring 30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, som sluttede i god tid før kl. 22.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Nye rejsevejledninger - rejser til Tyskland og Cypern frarådes

Annonce