Annonce
Ikast-Brande

Brande City har en ønskeliste til byrådet

Ønsket om en sammenbygning af den nye skole og Brande Hallerne står højt på Brande Citys liste til byrådspolitikerne. Illustration: GPP Arkitekter
Foreningen Brande City ønsker sig nye udstykninger, cykelstier og en sammenbygning af ny skole og Brande Hallerne.

Ikast/Brande: Foreningen Brande City – der er skabt af en sammenlægning mellem Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening – har udpeget de områder, som man ønsker, at byrådet bør prioritere, når der skal laves budgetter for det kommende år i Ikast-Brande Kommune.

Det er bestyrelsen i Brande City, der står som afsender af ønskerne til borgmester Ib Lauritsen og kommunaldirektør Flemming Storgaard, men ønskerne har været behandlet i udvalgene under Brande City, som har været med til at finde rækkefølgen.

Formanden for Brande City, Preben Christensen, fortæller at begrundelsen for at placere ønsket om byggegrunde ved Hyvildvej og Enkehøj øverst på listen, skyldes at Brande til næste år får sin nye skole, og at man derfor gerne ser, at byen også udvikler sig mod syd i en tættere afstand til den nye skole.

Annonce

Flere grunde, cykelstier og sammenbygning

Her er Brande Citys ønsker listet op i den rækkefølge, som foreningen ønsker dem opfyldt:

Byggegrunde Hyvildvej/Enkehøj: "De overordnede planer, som Ikast-Brande kommune har præsenteret brandeborgerne for vedrørende Brande Syd, kalder på yderligere initiativer. Vi finder det oplagt med en igangsættelse af udstykning af kommunale grunde i den anden ende af byen. Det er det lettest tilgængelige og yderligere sikres en geografisk spredning på foreløbig to lokaliteter", lyder det fra Brande City.

Et andet stort ønske fra foreningen er sammenbygning af den nye skole Artium og Brande Hallerne.

Foreningen foreslår også en cykel- og gangsti langs Vejlevej, gående fra Seerup Olesen til rundkørslen ved Burger King/Mc Donalds.

En cykelsti mellem Brande til Uhre er ligeledes på ønskelisten.

"Denne har gennem årtier været et stort ønske. Den vil i endnu højere grad koble Uhre til Brande og styrke infrastrukturen. Den vil tillige være et sundhedsmæssigt initiativ og ophæve Uhrevej som en trafikfarlig vej for de bløde trafikanter", lyder det fra Brande City.

Annonce

Lys på stierne i anlægget

Anlægget har i 2021 100-års jubilæum, og det vil være en kærkommen gave med lys på stierne i anlægget. Det vil betyde et endnu større brug, specielt i aftentimerne i de mørke måneder. Det vil også skabe større tryghed hos de ældre og børnene i byen og givet vil byens mange turister også benytte det rekreative område i højere grad, mener cityforeningen.

Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej. Dette ønske er af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Krydsene er meget mørke, og såvel private fra de nærliggende udstykninger og beboelsesområder, som de erhvervsdrivende samt institutioner i områderne langs Herningvej påpeger, at lysforholdene i disse kryds er problematiske, mener foreningen.

Endelig slår Brande City også til lyd for beplantning på Torvet.

- Torvet i Brande kunne godt pyntes endnu mere op med f.eks. solitærtræer og evt. flytbare blomsterkummer. Flytbare af hensyn til Street Art, skriver foreningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce