Annonce
Brædstrup

Brædstrup får 18 millioner til fornyelse af byen

Cirka 100 mødte op til byværksted i Brædstrup Hallen i september for at komme med ideer til forskønnelse og forbedringer af midtbyen. Det blev til 10 byprojekter, som siden er blevet godkendt af byrådet og nu også Transport-, Bygge-, og Boligministeriet. Arkivfoto: Mette Mørk

Arbejdet med områdefornyelsen kan nu for alvor komme i gang, siger Jørgen Korshøj (V), formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund, efter finansieringen af områdefornyelse i Brædstrup endelig er faldet er på plads.

Brædstrup: Borgerne i Brædstrup vil over de næste fem år opleve, at der kommer til at ske store forandringer i midtbyen.

Horsens Kommune har nemlig netop modtaget det endelige tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om de seks mio. kr. til områdefornyelse i Brædstrup, som kommunen har været stillet i udsigt. Det skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Pengene til områdefornyelse i Brædstrup glæder Venstres Jørgen Korshøj, der er formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

- At finansieringen er på plads, betyder, at vi nu kan komme i gang med arbejdet. Områdefornyelsen vil give Brædstrup et stort løft, og jeg tror, det vil have flere afledte effekter. Arbejdet vil gøre Brædstrup mere spændende, og det har en betydning, at man kan se, der sker noget i byen. Det får forhåbentlig flere til at bosætte sig i byen og skaber interesse hos investorer, der vil investere i at udvikle byen, siger Jørgen Korshøj.

Det skal der ske i Brædstrup

Områdefornyelsen vil ske i årene 2018-2023. Programmet indeholder følgende 10 projekter:


  • Genetablering af Banestien gennem Brædstrup by
  • Etablering af et Banetorv centralt beliggende ved Stationspladsen. Banetorvet bliver byens nye samlingspunkt og kommer til at rumme den reetablerede Banesti.
  • Etablering af en sammenhængende Hovedgade - Bredgade og Søndergade.
  • Etablering af nyt torv, Dommertorvet ved Nørregade/Østergade.
  • Etablering af nyt torv, Søndertorv ved Brugsen.
  • Etablering af en Ungdomsplads ved Brædstrup Skole.
  • Etablering af et sammenhængende stisystem, der dækker hele Brædstrup by.
  • Markeringer af hovedindgangene til Brædstrup by, så byen bliver mere synlig.
  • Folkeparken skal revitaliseres, og hovedindgangen skal gentænkes.
  • Der skal skabes mødesteder og arrangementer, der kan understøtte fællesskabet i Brædstrup. Konkret laves der en pulje til projekter, som borgerne tager initiativ til.

Kilde: Horsens Kommune

Spændende proces

Oven i det statslige tilskud på seks mio. kr. har Horsens Kommune i budget 2018 afsat 12 mio. kr., så der samlet set er 18 mio. kr. til at forbedre og udvikle Brædstrups byrum over de næste fem år.

Hvordan Brædstrup skal fornyes, har de lokale borgere i høj grad været med til at bestemme. I september deltog omkring 100 personer i et byværksted, hvor mange gode ideer kom på bordet. Siden er 10 forskellige projekter og indsatser blevet valgt ud til et program for områdefornyelsen.

Med pengene på plads kan selve planlægningen af arbejdet med de 10 indsatsområder gå i gang.

- Nu kan vi begynde at blive mere konkrete og få detailplanlægningen af de 10 indsatsområder på plads. Det er en spændende proces, og i lokalrådet glæder vi os til, at borgerne i Brædstrup kan begynde at se, at der sker noget med områdefornyelsen, siger Preben Norup, formand for Brædstrup Lokalråd.

Fællesskab skal styrkes

Ifølge projektleder for områdefornyelsen i Brædstrup, planlægger i Plan og By i Horsens Kommune, Jens Friis Pedersen, vil et af de første initiativer blive et borgerinitieret projekt, som skal styrke fællesskabet i Brædstrup.

Hvad præcist det borgerprojektet vil komme til at indeholde, vil blive meldt ud, når planlægningen er på plads.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Odder

Digt, drama og dokumentar på Egmont Højskolen: Kunst kan lære unge at blive hørt

Annonce