Annonce
Horsens

Borgmester og V-politiker presser transportminister: Det haster med E45-udvidelsen

Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) og Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen - fotograferet i Sundparken sidste år - presser på for at få sat gang i udvidelsen af motorvejen ved Horsens og Hedensted. Arkivfoto: Morten Pape
Trængslen på motorvejen stiger frem mod 2030, så sker det snart noget, lyder det i et brev fra Peter Sørensen (S) til transportministeren. Venstres Troels Lund Poulsen presser på for forhandlinger, men ingen af de to kan få en dato ud af ministeren.
Annonce

Horsens: En fuld udvidelse af E45 omkring Horsens og Hedensted uden kortsigtede mellemløsninger - og snarlig action på sagen.

Det er hovedessensen i en opfordring, som Horsens-borgmester Peter Sørensen har sendt til sin socialdemokratiske partifælle og transportminister Benny Engelbrecht.

Brevet, der også er sendt til en række østjysk valgte politikere på tværs af partier, har fået Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen til at følge op med to spørgsmål til Benny Engelbrecht.

Hovedindholdet er det samme: Sættes der efter offentliggørelsen af vvm-undersøgelsen gang i arbejdet med at udvide motorvejen til seks spor på blandt andet strækningen Vejle N-Skanderborg S?

Ministeren lover ikke noget i sine svar til Peter Sørensen og Troels Lund Poulsen, og der sættes heller ikke starttidspunkt på forhandlingerne om en samlet pakke af infrastrukturinvesteringer.

- For mig at se er svaret en kold afvaskning af borgmesteren i Horsens - en partifælle. Og hvad endnu værre er: Vi kommer tidligst i i 2021 til at snakke trafikaftale. Dermed bliver vi to år forsinket i forhold til den aftale, vi lavede (i foråret 2019, red.)  måske endda to et halvt eller tre år, siger Troels Lund Poulsen, der ikke tør tro på en aftale før op mod sommeren 2021.

- Jeg har spurgt: Kunne vi ikke få tilsagn om indkaldelse til forhandlinger i efteråret? Det har desværre ikke høj prioritet i regeringen.

Annonce

Corona er ingen undskyldning

- Er det ikke naturligt, at et regeringsskifte, en ny minister og nu en coronakrise betyder, at forhandlingerne forsinkes?

- Det mener jeg ikke. Der var ikke coronakrise i efteråret 2019, da man kunne være gået i gang. Vi har også foreslået at plukke de lavthængende frugter i form af at sætte gang i anlægsarbejder, siger Troels Lund Poulsen.


Vi har et helt evident behov for E45-udvidelse fra Vejle til Skanderborg. Det er et positivt problem, da der er gang i Østjylland.

Troels Lund Poulsen (V)


- Der er så mange andre borgmestre, folketingspolitikere og byer i det hele taget, der trygler om handling nu netop hos dem. Hvorfor er det lige Hedensted- og Horsens-området, der skal forrest på rampen?

- Fordi regeringen traf beslutning om det i marts 2019. Vi har et helt evident behov for E45-udvidelse fra Vejle til Skanderborg. Det er et positivt problem, da der er gang i Østjylland.

- Peter Sørensen har tidligere sagt til Folkebladet, at der skal en bred politisk aftale til. Alt andet er for nemt at hælde af brættet. Tror du på en bred aftale?

- Det er jeg ligeglad med. Er det Enhedslisten eller SF, der skal have indflydelse på aftalen, sker der ikke noget. Der er ikke plads til finere fransk madlavning i den sag. Vi skal bare i gang.

Troels Lund Poulsen gør sig ikke noget håb om en snarlig dato for forhandlinger, men vil blive ved med at presse på.

- Det er vigtigt for erhvervslivet i Horsens, Hedensted og for den sags skyld Vejle.

Annonce

Borgmester: Der skal ske noget

Borgmester Peter Sørensen har også fået respons på sit brev til Benny Engelbrecht.

- Jeg havde regnet med det svar, jeg fik. Ministeren er enig i, at den østjyske motorvej skal prioriteres højt, og at strækningen Vejle-Skanderborg er trængt. Svaret er blødt formuleret, men jeg tager det nu ikke som en spand kold vand i hovedet. Hvad skal ministeren ellers svare, siger Peter Sørensen med henvisning til Troels Lund Poulsens melding om "en kold afvaskning".

Spørgsmål til ministeren

Transportudvalget har - efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V), valgt til Folketinget i Hedensted-kredsen - spurgt transportminister Benny Engelbrecht (S) om følgende:

Vil ministeren tilkendegive sin indstilling til brev sendt til ministeren den 22. juni 2020 af den socialdemokratiske borgmester i Horsens, Peter Sørensen, hvori borgmesteren opfordrer ministeren til at igangsætte udvidelsen af E45, herunder om ministeren er enig med afsenderen og partifællen i, at man på baggrund af den nyligt offentliggjorte vvm-undersøgelse af E45 på strækningerne mellem Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers, nu kan igangsætte udvidelsen?

Ministerens svar:

Det er min klare ambition at forhandle en bred aftale om de fremtidige infrastrukturinvesteringer, hvor klima- og miljøhensyn i langt højere grad skal tænkes ind. Det kræver bl.a. investeringer i kollektiv transport og cyklisme.Men det er også vigtigt, at vi investerer i moderne, velfungerende og sikre veje til fremtidens grønne biler. Vi skal sikre, at de trængselsudfordringer, som både privatbilister og erhvervstransport oplever rundt om i landet, bliver imødekommet, og at danskerne også kan færdes sikkert på vejene i fremtidens grønne biler.

Den konkrete prioritering vil i sidste ende komme an på, hvad der er opbakning til i Folketinget. Jeg ser derfor også frem til at drøfte de langsigtede infrastrukturinvesteringer med Folketingets partier.

Horsens-borgmesteren slår dog fast, at det er utilfredsstillende, at der ikke sker noget.

- Jeg kan kun opfordre og ministeren og regeringen til at komme i gang, siger Peter Sørensen og peger på, at det ikke er kortsigtede mellemløsninger, der skal til.

Han vil have den fulde pakke med seks spor fra Vejle N til Skanderborg S og udvidelse af pendlerpladser ved Horsens V og Horsens N. Desuden gentager han over for ministeren ønsket om en femte afkørsel ved Gedved til især håndtering af tung trafik fra erhvervsområder.

Peter Sørensen tilbyder i den anledning kommunal medfinansiering.

Annonce

Tryk på trafikken frem mod 2030

Som tidligere omtalt i Folkebladet peger vvm-undersøgelsen fra juni på, at trafikken omkring Horsens allerede er kritisk - og trykket øges betragteligt frem mod 2030.

- Virkeligheden er, at vi i dag har et lastbilspor og et pendlerspor til personbiler. Når man rammer tragten ved Hedensted eller Ejer Bavnehøj, sker alle uheldene. De fleste sker på grund af trængsel på vejen, og det kan ingen af os holde til. Det er lige så vigtigt som samfundsøkonomien, siger borgmesteren.


Al snakken om, at der er udfordringer andre steder i Jylland - og de er der sikkert, det medgiver jeg - giver ikke mening, hvis man ikke gør noget for E45.

Peter Sørensen, borgmester (S)


Han gider ikke høre på en undskyldning om, at mange andre egne også har behov for løsninger:

- Al snakken om, at der er udfordringer andre steder i Jylland - og de er der sikkert, det medgiver jeg - giver ikke mening, hvis man ikke gør noget for E45. Og det er især strækningen omkring Horsens, der optager mig.

Peter Sørensen i forbindelse med åbningen af Horsens C. I et brev til transportministeren opfordrer Horsens-borgmesteren blandt andet til en femte motorvejsafkørsel ved Gedved. Arkivfoto: Morten Pape

- Det er mit håb, at man kan lave en infrastrukturplan, der ikke er baseret på egeninteresser. Det kan gode være, at der er strækninger på Sjælland, der er lige så vigtige, men det er jo ikke kun ét projekt, der tilgodeses i sådan en aftale. Vi var da glade, da vi så sidste års aftale, men den var så tyndt forankret, at vi godt vidste, at den ikke blev til virkelighed, siger Peter Sørensen.

Corona-situationen er ikke en gangbar undskyldning for ikke at komme i gang, mener han.

- Man har bedt kommunerne - klogt - om at fremrykke investeringer. Jeg vil da regne med, at det også gælder statslige investeringer. Det må godt gå lidt hurtigere, siger borgmesteren.

Annonce

DF frygter at ende i 2022

Blandt østjysk valgte politikere er der bred enighed om, at E45-udvidelsen haster.

Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby, viceborgmester i Hedensted og MF'er, er en af dem, der har presset på ved blandt andet at indkalde til to samråd.

- Da valget var ovre, lagde statsministeren infrastrukturaftalen i dvale. Der skulle lande en klimaaftale inden infrastruktur, og det gør os mistroiske. Hvis pengene fra vores aftale (fra marts 2019, red.) ryger i Togfonden, er det skidt.

- Tror du på forhandlinger i år?

- Nej. Vi risikerer at ende i 2022, for jeg tror på en relativt kort valgperiode, og starter der valgkamp efter finanslovsaftalen næste år, kommer der jo ikke en infrastrukturaftale.

Hans Kristian Skibby peger på en anden mulighed: En aftale i september 2021 - lige op til kommunalvalget.

- Så lægger regeringen en luns gode gerninger ud, som han siger.

DF har en klar intention om seks motorvejsspor fra Kolding til Randers, men Skibby peger på strækningen Vejle N-Skanderborg S som vigtigst.

Annonce

Minister holder ferie

Folkebladet har forsøgt at få transportminister Benny Engelbrecht i tale, men han holder ferie og stiller ikke op til interview, meddeler Transport- og Boligministeriet.

Herfra lyder det, at der ikke er sat startdato på forhandlingerne om infrastruktur.

En vvm-redegørelse peger på meget mere trafik på E45 ved Horsens frem mod 2023, men endnu er der ikke landet en infrastrukturaftale, der sætter starttidspunkt på en udvidelse. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Tirsdagens coronatal: Laveste antal smittede i måneder - men den britiske mutation spolerer glæden

Annonce