Annonce
Horsens

Venstre ønsker debat i byrådssalen: Borgmester er imod drøftelse af Birthe Knudsens udvalgsposter

Byrådsmedlem Birthe Knudsen (S) deltager på mandag i sit første byrådsmøde som socialdemokrat. På dagsordenen er blandt andet polemikken om, hvorvidt hun bør aflevere sine udvalgsposter til sit tidligere parti, Venstre. Arkivfoto: Morten Pape
Venstre har bedt om en drøftelse af omstridt paragraf i konstitueringsaftalen på byrådsmødet mandag. Peter Sørensen (S) siger nej. Han mener ikke, at sagen er et kommunalt anliggende og får støtte af en ekspert.

Horsens: Debatten om konstitueringsaftalens paragraf 12 og byrådsmedlem Birthe Knudsens (S) udvalgsposter fortsætter måske, måske ikke i byrådssalen på mandag.

Venstres byrådsgruppe har bedt om, at sagen bliver drøftet på byrådsmødet. Sagen handler i korte træk om en specifik paragraf i konstituteringsaftalen, der blev indgået af samtlige partier i byrådet efter kommunalvalget i 2017. Og konkret om, hvorvidt Birthe Knudsen burde have afleveret sine udvalgsposter til sit tidligere parti, Venstre, da hun i slutningen af januar efter en kort periode som løsgænger skiftede til Socialdemokratiets byrådsgruppe.

Venstres ønske om en drøftelse af sagen er på dagsordenen for byrådsmødet, men det er tvivlsomt, om det bliver opfyldt. Drøftelsen af paragraf 12 er sat på som det 16. og sidste punkt på den åbne dagsorden, men som dagsordenpunkt nr. to skal byrådet tage stilling til, om byrådet overhovedet kan diskutere den sag.

"Byrådet skal tage stilling til, om sag nr. 16 i udkast til dagsorden vedrører et spørgsmål, som kan betragtes som et kommunalt anliggende og dermed kan behandles af Byrådet", står der i dagsordenpunktet.

Man må på forhånd forvente, at et flertal siger nej, for punktet er fremsat af borgmester Peter Sørensen (S), og hans parti sidder - med netop Birthe Knudsens indtræden i partiet - på 14 ud af 27 mandater og har dermed absolut flertal i byrådet.

Annonce
Det handler ikke om jura, men om etik og moral. Det vil vi gerne have en debat om i det offentlige rum, og stedet, hvor man kan få det, er i byrådssalen.

Martin Ravn (V), gruppeformand

Forsker: Borgmester gør det rigtige

Folkebladet har spurgt borgmester Peter Sørensen (S), hvorfor han ikke mener, at konstitueringsaftalens paragraf 12 kan diskuteres i byrådssalen, men han ønsker ikke at kommentere sagen før byrådsmødet.

Det vil til gengæld Roger Buch, forsker i kommunalpolitik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han mener, at borgmesteren gør det rigtige, når han afviser et dagsordenpunkt om konstitueringsaftalen.

Selv om det ikke nødvendigvis er nedfældet ved lov, er det nemlig en grundpræmis, at kommunalbestyrelser kun forholder sig til emner, som de kan træffe beslutninger om, siger Roger Buch.

- Det er borgmesterens opgave at sikre, at byrådet på et byrådsmøde holder sig til de opgaver, som byrådet rent faktisk har indflydelse på. Konstitueringsaftalen er en slags privat aftale mellem partilederne. Den er uformel og ikke juridisk bindende. Den er ikke ligegyldig, men det er det efterfølgende konstituerende møde i byrådssalen, der er det afgørende. Derfor er det set fra min stol helt rigtigt, at borgmesteren afviser et dagsordenpunkt i byrådssalen om konstitueringsaftalen, siger han.

- Det kan jo være svært at forhindre, at man snakker om det i byrådssalen, men det bør under alle omstændigheder ikke være et formelt punkt på dagsordnen, siger han.

Ikke jura, men etik og moral

Venstres gruppeformand, Martin Ravn (V), kalder det "ærgerligt", at det nu ser ud til, at drøftelsen om paragraf 12 ikke bliver til noget.

- Konstitueringsaftalen består af en række vigtige punkter, der har betydning for arbejdet i byrådssalen. At det ikke skulle være kommunens anliggende at drøfte paragraf 12, forstår jeg ikke, men jeg er spændt på at få en forklaring fra borgmesteren, siger han.

- Sagen er blevet belyst grundigt, blandt andet i Folkebladet. Hvorfor er det nødvendigt at diskutere sagen i byrådssalen?

- Det er en sag om, hvorvidt vi kan stole på hinanden, når vi laver en aftale. Det handler ikke om jura, men om etik og moral. Det vil vi gerne have en debat om i det offentlige rum, og stedet, hvor man kan få det, er i byrådssalen, siger Martin Ravn.

Martin Ravn understreger, at der for Venstre ikke er tale en person-sag. At det ikke handler om, at Birthe Knudsen forlod netop Venstre og tog udvalgsposterne med herfra.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke handler om Birthe Knudsen. Der kunne have været tale om en person fra et hvilket som helst parti. Vi har en aftale, som alle partiledere har skrevet under, og vi ser så, at intentionerne i den aftale ikke bliver overholdt, siger han.

Roger Buch, forsker i kommunalpolitik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at borgmester Peter Sørensen (S) gør det helt rigtige, når han afviser at behandle konstitueringsaftalen og Birthe Knudsens udvalgsposter i byrådssalen. Arkivfoto: Morten Stricker

Har juridisk ret til at beholde poster

Alle parter er enige om, at der juridisk ikke er noget at komme efter. Birthe Knudsen har ret til at beholde sine udvalgsposter.

Der står i paragraf 12, at hvis et byrådsmedlem skifter parti, så tilfalder vedkommendes udvalgsposter det parti, som oprindeligt fik tildelt posterne. Men paragraffen afsluttes med, at det skal ske "under hensyntagen til medlemmets rettigheder jf. styrelsesloven", og ifølge styrelsesloven er det helt op til byrådsmedlemmet selv, om han eller hun vil beholde posterne.

I den aktuelle sag mener Venstre og i øvrigt flere andre partier i byrådet, at Socialdemokratiet burde have gjort det klart over for Birthe Knudsen, at hun godt kunne indtræde i den socialdemokratiske gruppe, men at hun inden da med intentionerne i paragraf 12 in mente skulle aflevere sine udvalgsposter.

Gruppeformand Andreas Boesen (S) har tidligere i Folkebladet fortalt, at Socialdemokratiet i samtalerne med Birthe Knudsen forud for hendes indtræden i den socialdemokratiske gruppe spurgte hende, om hun frivilligt vil afgive sine poster til Venstre.

"Det vil hun ikke, og så er den ikke meget længere", sagde Andreas Boesen i slutningen af januar til avisen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Trods corona-krise: Betal dit medlemskontingent!

Læserbrev: Vi står midt i en historisk krise, hvor samfundet mere eller mindre er lukket ned. Det udfordrer os alle - herunder vores foreninger, klubber og alle vores frivillige. Foreningerne i Horsens kommune ligger p.t. øde hen, uden aktivitet, med tomme klubhuse, ingen træninger, ingen kampe og ingen socialt samvær. Det betyder, at vores foreninger er (eller kan blive) udfordret på økonomien i form af manglende indtægter fra stævner, cups, sponsorater, indtægtsgivende arrangementer, kontingenter, m.m. I yderste konsekvens kan det få fatale følger for vores foreninger i form af lukninger. Desværre har jeg den seneste tid hørt fra flere personer, at de overvejer deres medlemskab af den lokale idrætsforening - når nu de ikke ”får noget for pengene”. Det gør mig frustreret at høre disse udmeldinger, for det er netop nu, at vi skal stå sammen, vise samfundssind og bakke op om vores foreninger. Mennesker er sociale væsner der har et fundamentalt behov for at være sammen med andre mennesker. Derfor indgår de fleste af os i fællesskaber i familien, med venner, på jobbet og i foreninger. Jeg ynder at sige, at mennesker er flokdyr, der skal stimuleres socialt. Den nuværende corona-krise gør, at vi skal holde os indendørs og isolere os fra andre mennesker. Det strider direkte mod vores menneskelige natur, hvilket udfordrer os som individer. Derfor tror jeg, at vi mere end nogensinde før har behov for vores foreninger. Når vi kommer ud på den anden side af krisen, har vi i den grad behov for at blive socialt stimuleret og få plejet vores sociale relationer i fællesskabet med andre mennesker. Så min klare opfordring: Betal dit medlemskontingent og støt op om din lokale forening. Så kan vi igen mødes i fællesskabet om den idræt eller foreningsaktivitet, vi brænder så meget for.

Annonce