Annonce
Brædstrup

Borgermøde om ny grusgrav: Naturen og landsbyens særkende fyldte mest i debatmøde

Dansand og Dansk Kvart Industri i Addit ønsker at udvinde kvartsand i et 53 hektar stort skovområde mellem Addit og Sdr. Vissing. Området vil sikre sand til fabrikkerne i mange år frem. Pressefoto
Landsbyen Sdr. Vissing kan blive endog meget tæt nabo til en grusgrav, hvis det nuværende forslag til en ny råstofplan bliver politisk vedtaget næste år. Torsdag holdt landsbyen borgermøde om planen.
Annonce

Sdr. Vissing:  Der var besøg fra Region Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansand og indlæg fra en lokal arbejdsgruppe, da Sdr. Vissing Fællesråd torsdag aften holdt borgermøde om den kommende råstofplan, som ad åre kan få stor betydning for byen.

Cirka 70 personer var mødt op til mødet, som blev holdt på græsplænen foran fælleshuset i Sdr. Vissing, og her var det især bekymring for naturen og byens særkende i det bakkede søhøjlandskab, som prægede debatten.

Ifølge et forslag til en råstofplan skal et nyt område på cirka 53 hektar skov mellem Addit og Sdr. Vissing være nyt indvindingsområde for kvartsand. Tidshorisonten er imidlertid lang. Udgravningen, hvis planen vedtages, vil først begynde i 2028, og det kan gå op til 100 år, før grusgraven når op til Sdr. Vissing. Her vil grusgraven blot være omkring 450 meter nord for landsbyen.

Annonce

Byen og naturen hænger sammen

Det perspektiv bekymrede især en lokal arbejdsgruppe, som igennem længere tid har set på, hvilke konsekvenser en ny grusgrav vil få.

- For os borgere i Sdr. Vissing handler dette her om at finde en løsning, hvor lokalsamfundet og naturen kan blive tilgodeset. Fordi det er byens fremtid afhængig af, sagde Maja Harsberg.

Hun påpegede, at mange netop bosætter sig i byen på grund af de smukke bakkede landskaber med de høje træer, og en grusgrav som nabo vil gøre det svært for landsbyen både i forhold til bosætning, men også i forhold til at tiltrække de mange turister, som området i øjeblikket nyder godt af.

Cirka 70 borgere var mødt frem, da Sdr. Vissing Fællesråd torsdag holdt debatmøde om Region Midtjyllands råstofplan. Foto: Henrik Sandvad
Annonce

Genopretning

Også genopretning af naturen efter udvindingen af kvartsand fyldte en del i debatten. Flere ønskede en genetablering af den tabte natur, mens biolog Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen i Silkeborg  argumenterede for at lade naturen springe ud i sig selv.

- Dermed vil man få næringsfattig jord, som giver plads til de lyskrævende planer, og så vil I få noget lækkert natur med en stor diversitet af arter, som vi ikke har mange steder i Danmark, lød det fra Jan Kjærgaard.


Sdr. Vissing ligger i noget af den smukkeste natur i den sydlige del af Søhøjlandet med bakker, skov og sø, og det er også noget, som giver landbyen værdi. Når man først har sagt ja til en grusgrav, så er landskabet ændret for altid.

Carsten Fynbo, Danmarks Naturfredningsforening


Annonce

Mangel på råstoffer

Det er for de fleste en kendt sag, at Danmark mangler råstoffer, og for de fleste beboere i landsbyerne Addit, Voervadsbro og Sdr. Vissing er det også kendt, at de bor oven på et sjældent råstof; kvartsand.

Sandet bruges i mange forskellige produkter og udvindes af Dansk Kvart Industri A/S og Dansand A/S i Addit. De to virksomheder har investeret omkring 300 mio. kr. i deres to fabrikker, og  sammen beskæftiger de to virksomheder omkring 60 personer.

Dansand og Dansk Kvart Industri ejer også begge cirka 53 hektar fredskov mellem Addit og Sdr. Vissing, hvor de to virksomheder nu ønsker at udvinde indvindingen af kvartsand.

Fra Dansand lagde Peter Svensen ikke skjul på, at det nye indvindinsområde både skal sikre fabrikkerne og arbejdspladser i området mange år frem i tiden.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil sikre vores investering. Med hensyn til genetablering tror jeg, at der både kan blive plads til skov, sø, skrænter og åben natur. Kom bare med jeres ønsker, så løser vi det sammen, lød det fra Peter Svensen.

Han oplyste, at han forventer, at den nye grusgrav vil mindske transporten af lastbiler i området, fordi Dansand i mindre grad ville skulle køre råstoffer til fabrikken i Addit, da man nu i højere grad vil kunne producere kvartsandet lokalt.

Om kvartsand

Kvartsand er et særlig fint sand, der kun findes få steder i Danmark. De største koncentrationer af kvartsand findes i området omkring Addit, Sdr. Vissing og Voervadsbro.

Der er to virksomheder i Danmark, som udvinder alt det kvartsand, der er i Danmark. Det drejer sig om Dansand A/S og Dansk Kvart Industri A/S. Begge virksomheder har hovedsæde i Addit.

Kvartsand bruges blandt andet til:

Brøndboringer og rensning af drikkevand på vandværker

Rensning af spildevand på rensningsanlæg

Tørmørtel og beton til huse.

Tagsten og gulve

Fugesand og belægningssten

Glasuld

Bremsegrus til toge og letbaner

Sand til jern og stålstøberier

Sandkasser, boldbaner, golf, volleybold og ridebaner.

Dansand producerede sidste år 339.000 tons kvartsand, og heraf gik 19 procent til eksport.

Annonce

En ændring for altid

Også Danmarks Naturfredningsforening var repræsenteret ved mødet, og her havde formand Carsten Fynbo stor forståelse for, at der er brug for råstoffer, og der er økonomi på spil.

- Men Sdr. Vissing ligger i noget af den smukkeste natur i den sydlige del af Søhøjlandet med bakker, skov og sø, og det er også noget, som giver landbyen værdi. Når man først har sagt ja til en grusgrav, så er landskabet ændret for altid. Det er en permanent ændring, man får, sagde Carsten Fynbo.

Annonce

Stærke interesser i spil

Fra de lokale beboere opfordrede Maja Harsberg regionens politikere til at tænke sig godt om, inden de træffer deres beslutning.

- Denne anmodning om gravetilladelse handler ikke om, at Danmark har brug for kvartsand - det handler om, at Dansand har brug for kvartsand. Kvartsand til vandrensning er klar en national interesse, men det er svært at se, at kvartsand brugt til fugesand på tyske terrasser eller jernstøberier i Europa og golfbaner i Mellemøsten kan karakteriseres som national interesse. Det er for, at Dansand kan eksportere og sælge mere og dermed og derved tjene flere penge til deres aktionære, sagde Maja Harsberg.

Høringsfasen for regionens nye råstofplan kører frem til 1. september. Herefter vil der være politisk behandling, og det forventes, at regionsrådet skal tage stilling til den endelige råstofplan i foråret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Smittetilfælde kan spores til minkfarme - over en million mink skal aflives

Annonce