Annonce
Horsens

Borgerforslag: Stop alle planer om at udvide Horsens Havn ud i fjorden

Billedet her er en skitse til en mulig udvidelse af erhvervshavnens areal på Sydhavnen, som Horsens Erhvervshavn har fået lavet. Det er også billedet, der er baggrund for Klaus Schuberts borgerforslag. De farvede felter på den vestlige del af Sydhavnen er de områder, der forventes inddraget til byudvikling fra cirka 2030 og frem. Kort: Horsens Erhvervshavn
Horsens-borgeren Klaus Schubert mener, at kommunen allerede nu bør tilkendegive, at en udvidelse af Sydhavnen ud i fjorden ikke er den rette løsning. Er en udvidelse nødvendig, bør den ske i et bassin syd for åen, mener han.
Annonce

Horsens: Stop alle planer om en udvidelse af Horsens Erhvervshavn ud i fjorden.

Sådan lyder opfordringen i et borgerforslag på Horsens Kommunes hjemmeside, der er stillet af Horsens-borgeren Klaus Schubert.

Samler forslaget 2000 positive tilkendegivelser, vil det blive taget op til behandling i byrådet. I skrivende stund har forslaget samlet 72 underskrifter.

Klaus Schubert reagerer på tidligere udmeldinger fra erhvervshavnen og ikke mindst et notat, der er lagt ud på erhvervshavnens hjemmeside. Her kan man se en skitse til en mulig udvidelse af Sydhavnen, hvor havnens areal i givet fald vil blive forlænget 900 meter ud i fjorden.

En udvidelse kan vise sig nødvendig for også i fremtiden at sikre en bæredygtig erhvervshavn i takt med, at en stor del af Sydhavnen omkring år 2030 forventes inddraget til byudvikling, lyder det fra havnekontoret. Men Klaus Schubert mener, at alle tanker om en udvidelse ud i fjorden skal lægges endegyldigt på hylden.

- Som sejler er jeg interesseret i, at der kommer mere vand i fjorden, ikke mindre, siger Klaus Schubert, der er aktiv og tidligere ungdomsformand i Horsens Sejlklub.

- Borgerforslaget kommer fra mig som privatperson, men jeg kan da sige, at konkret for sejlklubben vil en udvidelse for eksempel betyde, at vi reelt ikke længere vil kunne holde kapsejladser inden for Husodde. Det vil der ikke være plads til. Samtidig vil jeg på vegne af alle borgere i Horsens være rigtigt ked af, at udsigten fra Langelinie, der i dag er Boller Skov, fremover kan blive et industriområde, siger han.

- Den debat synes jeg, at vi skal tage nu og ikke om 10 år, når det måske er for sent, siger han.

Annonce

Udvid i stedet mod syd

Klaus Schubert foreslår, at erhvervshavnen i stedet for at udvide ud i fjorden undersøger mulighederne for at udvide med et bassin i åen syd for Sydhavnen.

I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at ændre linjeføringen af den kommende ringvej, så den ender på Endelavevej og ikke som nu Ove Jensens Allé, mener han.

- Jeg mener, at borgmesteren og byrådet med placeringen af ringvejen reelt har besluttet, at en udvidelse af erhvervshavnen kun kan ske ud i fjorden. Det vil jeg gerne høre byrådets holdning til, siger Klaus Schubert.

Annonce

Uenigheder vil vokse med udvidelse

Lystbådehavnens brugere har i en årrække haft større og mindre kontroverser med erhvervshavnen i forhold til blandt andet støj og støv, og Klaus Schubert forudser, at nabo-uenighederne kun vil vokse, hvis udvidelsen bliver en realitet.


Som sejler er jeg interesseret i, at der kommer mere vand i fjorden, ikke mindre.

Klaus Schubert


- Jeg anerkender, at erhvervshavnen skal drive en forretning, men vi må også sige, at havne-området med byudviklingen har ændret sig meget i de senere år. Erhverv, boliger, både og rekreative arealer ligger tæt. Der er mange interesser, der skal tages hensyn til, og det tror jeg godt, at kommunen kunne være lidt skarpere på i den ejerstrategi, man har lavet med erhvervshavnen, mener Klaus Schubert.

Man kan læse borgerforslaget i sin helhed på kommunens hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Er der en ledig plads i din boble?

Annonce