Annonce
Læserbrev

Borgerforslag: Lav to fodgængerovergange i Banegårdsgade

Man kan stemme på forslaget på Odder kommunes hjemmeside under "politik". Der ligger i øvrigt andre gode forslag, som bør udføres.

Læserbrev: Banegårdsgade er med den tætte trafik vanskelig og farlig at passere som gående, og der har da også været alvorlige ulykker.

Jeg har derfor indsendt nedenstående borgerforslag til behandling i byrådet, hvis det får stemmer nok. Man kan stemme på forslaget på Odder kommunes hjemmeside under "politik".

Der ligger i øvrigt andre gode forslag, som bør udføres.

Forslaget:

I udviklingsstrategien for Odder bymidte, "Odder - en rigtig by", oplyses, at der kører 13.000 biler i døgnet (heraf størstedelen naturligvis i dagtimerne) ad Banegårdsgade.

Denne trafik gør det meget vanskeligt at passere Banegårdsgade uden for lysreguleringerne.

I samme forslag nævnes flere gange, at der skal etableres bedre sammenhæng på tværs af Rådhusgade og Banegårdsgade til Vita Park, bl. a. skal der dannes et byrum ved, at der etableres et "shared space" fra nord for Nørregade til Rathlousgade.

Da etablering af dette kan have lange udsigter, foreslår jeg, at der snarest etableres to godt belyste fodgængerovergange på Banegårdsgade ud for Aldi og ud for Lidl, hvor der i forvejen er heller.

Når/hvis "shared space" senere etableres, vil disse fodgængerovergange kun være et godt supplement.

Det vil dog aldrig blive muligt at få et fornuftigt byrum og en sammenhæng, så længe der passerer 13.000 biler igennem, derfor haster det med at komme i gang med den østlige omfartsvej, som har været planlagt i 50 år.

Man kan starte med strækningen fra Rude Havvej til Hovvejen. Med den rigtige skiltning vil man kunne lede en stor del af trafikken uden om bymidten.

Efterfølgende må det vel være muligt at få staten til at (med)finansiere (som i Mariager) den vanskelige strækning fra Tvenstrup over engen og letbanen.

"Når/hvis "shared space" senere etableres, vil disse fodgængerovergange kun være et godt supplement", skriver Bjarne Langballe.
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Leder For abonnenter

Leder: En ambitiøs pakke tobak med ét stort skod

13.600 danskere dør hvert år som følge af rygning, og for første gang i 20 år er der en stigning i antallet af voksne danskere, der ryger. Det er særligt unge mellem 16 og 24 år, der er blevet faste rygere. Udviklingen er alarmerende, og det er positivt, regeringen tager udviklingen så alvorligt, at den nu har fremlagt en meget omfattende handlingsplan i 10 punkter. Regeringen fortjener ros for både at være ambitiøs og for at tænke i helheder. Det er ikke bare ét enkelt sted, der sættes ind, men en bred palet af initiativer, som skal vende udviklingen: Tobakken skal blandt andet gemmes væk i butikkerne, indpakningen skal være mere neutral, og der indføres rygeforbud på uddannelsesinstitutioner. På ét punkt er regeringens plan dog aldeles uambitiøs. Og det på trods af, at alle eksperter og alle undersøgelser igen og igen har slået fast, at prisen på tobak er den uden sammenligning mest udslagsgivende faktor, når det gælder rygning eller ej. Her vil regeringen hæve prisen på en pakke cigaretter med sølle fem kroner om året de næste to år, så prisen lander på 50 kroner i 2021. Det er på ingen måde den markante prisstigning, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke selv kalder det. Prisen skal langt højere op, hvis den skal få både unge og voksne til at ændre adfærd.

Annonce