Annonce
Hedensted

Borgere stiller masser af spørgsmål til ny affaldsordning - få svarene her

De to nye spande, som borgerne i Hedensted Kommune får udleveret næste år, skal fyldes med i alt syv fraktioner affald. Dertil kommer en problemkasse til blandt andet batterier. Foto: Mads Dalegaard
Borgerne vil blandt andet have svar på, hvad der skal ske med de gamle spande, og hvorfor de ikke bare selv kan køre på genbrugsstationen med deres sorterede affald, når en ny skraldeordning næste år træder i kraft i Hedensted Kommune.
Annonce

Hedensted: Næste år træder en ny affaldsordning i kraft i Hedensted Kommune, og det betyder blandt andet, at alle husstande skal have to spande, at skraldet skal opdeles i 10 fraktioner, og at prisen får et godt nøk opad.

Flere borgere stiller sig dog undrende over for de konkrete ændringer, og Folkebladet er gået på jagt efter svar hos lederen af miljø-, bygge- og erhvervsservice i Hedensted Kommune, Morten Christensen.

- Husstandene får udleveret to skraldespande med to rum i hver. Hvordan giver det opdeling i 10 fraktioner?

De to skraldespande i sig selv indeholder syv fraktioner: Et rum til pap/papir (to), et rum til plast/metal/fødevarekartoner (tre), et rum til madaffald og et rum til restaffald. Dertil kommer en problemkasse til farligt affald, hvilket giver otte i alt. De sidste to fraktioner er glas og tekstiler, som bliver indsamlet hhv. ved affaldsøer og ved husstanden som storskrald. Glas bliver således ikke samlet ind direkte ved husstanden, men Miljøstyrelsen har sagt ok for den løsning.

- Hvad sker der med affaldet, når det forlader matriklen?

Spandene bliver i første omgang tømt af skraldebiler, der også er delt op i kamre. Den opdeling, man har lavet i spandene, bliver altså opretholdt i bilerne. Restaffaldet bliver herefter kørt til forbrænding ligesom i dag, mens madaffaldet bliver gjort klar til biogasanlæg. Indholdet fra den anden spand bliver kørt til et sorteringsanlæg, hvor pap og papir bliver adskilt, og hvor metal, plast og fødevarekartoner bliver adskilt, primært maskinelt. Herefter ryger det til genbrug.

- Hvorfor kan man ikke vælge at få én spand til restaffald og så selv køre resten på genbrugsstationen?

Det er et lovkrav, at affald fra næste år skal indsamles i 10 fraktioner hos husstandene eller på en anden lignende måde, som kan godkendes af Miljøministeriet (husstandsnært, hedder det i lovgivningen). Genbrugsstationerne fungerer stadig, og man må gerne køre derhen med sit sorterede affald, men man kan af lovmæssige årsager ikke fravælge den ekstra spand.

- Hvad sker der med de gamle spande, når borgerne får udleveret to nye?

De gamle spande bliver samlet ind af kommunen, og så skal de genanvendes på en eller anden måde. Enten skal spandene genbruges, eller også skal materialet, de er lavet af, genbruges. Mange af spandene er af ældre dato, og der kan have været tilsætningsstoffer i plastikken, så den del skal først undersøges.

- Hvorfor bliver ordningen 1000 kroner dyrere end den, vi har i dag?

Den nye affaldsordning kommer til at koste 2910 kr. om året, og der er to primære årsager til, at den er ca.1000 kr. dyrere end den nuværende. Den ene er, at Hedensted Kommune i dag har en ekstremt billig aftale med skralde-entreprenøren - en aftale, der ikke kan forlænges. Derfor stiger prisen per tømt spand med godt 50 procent. Den anden årsag er, at der fremover skal hentes to spande i stedet for en, og det giver mere transport og altså en højere pris. Den samlede affaldsordning inkl. genbrugsstationer kommer stadig til at være en lille smule billigere i Hedensted end i Horsens og Vejle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Lokal meningsmåling: S udbygger føringen - to nye partier er på vej ind i Horsens Byråd

Odder

Gør noget: Gå en tur

Annonce