Annonce
Odder

Borgere forlanger sikring mod oversvømmelser her og nu

Omkring 80 personer deltog i mødet på Odder Parkhotel. Foto: Odder Kommune

Talere på møde om kommunens klimatilpasningsplan er utilfredse med, at Odder By ikke for længst er blevet sikret mod voldsomme regnskyl.

Odder: Der blev ikke lovet handling her og nu, men alt tyder på, at en del af punkterne i den såkaldte klimatilpasningsplan for Odder Kommune bliver sat i værk hurtigere end forventet. Godt tilskyndet af skybruddet over Odder tirsdag 14. august.

Planen har været undervejs siden 2014, og en del af punkterne er blevet opfyldt, idet der bl.a. ved nyudstykninger laves mange flere og større vandparkerings-søer, end for år tilbage. Til gengæld er der ikke sket noget i midtbyen, selv om en del huse blev oversvømmet 2. juledag 2015 og igen tirsdag 14. august i år.

- Jeg tror, at alle politikere i Odder Byråd har en vilje til, at vi skal have løst problemerne hurtigere end først forventet. Så jeg er sikker på, at vi skal tale meget om klimatilpasningsplan, når vi torsdag mødes til budgetforhandlinger, sagde formanden for miljø-, teknik og klimaudvalget Ole Lyngby Pedersen, da det godt to timer lange møde på Odder Parkhotel lakkede mod enden.

Annonce

Vil man sikre Odder midtby mod oversvømmelser, er det en god idé at kigge opstrøms mod Rathlousdal og gøre plads til store arealer, hvor regnvandet kan stå, indtil der bliver plads til, at det kan løbe videre.

Ib Salomon, formand Danmarks Naturfredningsforening

Klimatilpasningsplan for Odder Kommune

Indeholder 27 risikoområder.

Efter arbejde med planen er de fem vigtigste indsatsområder:

Stampmølle Bæk og Odder Å.

Mølleparken

Rævs Å.

Hou (både havet og vandløb)

Assedrup by.

Kommunaldirektør Henning Haahr fortæller, at Mejerivej efter nu to oversvømmelser er rykket frem på listen over indsatsområder. Flere muligheder er i spil, bl.a. om man kan lave diger gennem folks haver, og om man kan gøre gennemstrømningen ved broen for enden af vejen bedre.

Anders Ratchcke fra Østjyllands Brandvæsen fortalte om indsatsen undet det store skybrud i august. Foto: Odder Kommune

Mere og mere vand

Forud var gået nogle timer, hvor vrede borgere fik mulighed for at komme af med nogle af de frustrationer, som den seneste oversvømmelse har medført, og hvor embedsfolk fra rådhusets teknik- og miljøafdeling samt fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S fortalte om, hvad der egentlig skete 14. august.

Da Beredskabstyrelsen begyndte at pumpe vand væk fra Mejerivej, blev der fjernet tre mio. liter vand på fem kvarter.

- Man kan sige, at regnvejret den tirsdag var en 1000 årshændelse i Fillerup, som man ikke kan sikre sig imod. Problemet er bare at en 1000-årshændelse, bliver mere og mere hyppig, som årene går. For det regner mere og mere, sagde Thomas Stampe Petersen fra OrbiconA/S.

Det og andre forklaringer fra ansatte fra teknisk forvaltning samt kommunaldirektør Henning Haahr, der styrede mødet, fik en del naboer til primært Odder Å til at kritisere Odder Kommune for ikke at løse problemerne her og nu.

- Da amtet i sin tid passede Odder Å, kom de et-to gange om året og rensede den. Det gør man ikke mere, ligesom der er blevet smidt sten ud til gydepladser. Desuden kan enhver se, at gennemløbet under broen for enden Mejerivej er for lille. Hvorfor gør I ikke noget ved disse ret enkle ting her og nu? Så ville vi da være kommet et lille skridt videre, sagde en beboer fra Mejerivej. Hun blev bakket op af mange andre beboere på vejen, Østergade og Rosensgade. Mange af dem kom med råd til, hvordan man ret enkelt kan hjælpe vandet videre ved et skybrud.

Til det svarede kommunaldirektør Henning Haahr bl.a., at Odder Kommune faktisk vedligeholder åen, men at den under ingen omstændigheder skal graves dybere hele vejen til Norsminde Fjord.

Den udtalelse, samt en afvisning af, at der skulle være for meget slam ved udmundingen til Norsminde Fjord, fik byrådsmedlem John Rosenhøj (DF) til at anklage kommunaldirektøren for at have en "arrogant holdning".

- Jeg vil gerne slå fast, at det er os politikere, der sidder med pengene og ikke kommunaldirektøren. Når en borger med kendskab til Norsminde Fjord siger, at der slipper for meget slam ud i fjorden, så skal vi tage det alvorligt, sagde politikeren, der også beskyldte Henning Haahr for at have en "pamperagtig" tilgang til problemerne, når denne brugte et regulativ fra 1987 som forklaring på, at Odder Kommune ikke gør mere for at sikre mod oversvømmelser.

Efter den beskyldning beklagede Henning Haahr, hvis han havde lydt arrogant, hvorefter Elvin Hansen (S), der sidder i miljø-, teknik- og klimaudvalget, opfordrede alle til at give forvaltningen lidt arbejdsro.

- Vi tager problemerne alvorligt, og der kommer ikke til at gå tre år, før der sker noget. Det er jeg sikker på, sagde han.

Regnvejret 14. august medførte mange oversvømmelser i Odder midtby, bl.a. af Lokalhistorisk Arkiv ved Odder Museum. På fotoet her havde vandet trukket sig tilbage, efter at have været trængt ind på arkivet. Foto: Carina Mayner
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
FERIE I DANMARK

En anderledes sommer: Ferie i Danmark - få inspiration her

Annonce