Annonce
Erhverv

Borgere er bekymrede for støj, sikkerhed og afkørte sidespejle: Massiv kritik af visioner for nordlig ringvej

Martin Ravn, byrådsmedlem for Venstre og formand for plan- og miljøudvalget, bød velkommen til de flere end 300 fremmødte i Insero Atrium på Langmarksvej - en meget passende lokation til netop en debat om trafikken på Langmarksvej og ikke mindst sidegaderne. Foto: Morten Pape

Vi er kun nået til en forhøring, men allerede nu er der massive protester fra beboerne på og omkring Langmarksvej om planerne for en ringvej og ikke mindst lukning af mange sideveje. Og så er beboere på Bøghsgade svært kede af, at den bliver eneste gennemkørselsvej. Flere end 300 var til borgermøde tirsdag aften i Insero Atrium.

Annonce

Horsens: Man fornærmer ingen ved at sige, at de rosende ord ikke strømmede Allan Lyng, afdelingschef for Affald og Trafik i Horsens Kommune, i møde i Insero Atrium tirsdag aften.

På plakaten ved et borgermøde var opgraderingen af Langmarksvej, der helt grundlæggende skal mindske presset på en midtbytrafik, som især for Nørregades vedkommende er tiltagende massiv.

En ringvej skal suge øst-vest-trafikken til sig, så folk ikke drøner igennem bymidten uden at have et ærinde der - for f.eks. at komme fra Stensballe til motorvejen.

Var der så opbakning til ideen? Kun meget sporadisk bedømt ud fra spørgsmål, kommentarer og jævnlige bifald til kritikere.

Ny ringvej

Der skal ikke anlægges en ny vej, men Langmarksvej skal opgraderes til at kunne betjene en stigende trafikmængde - grundlæggende for at undgå, at midtbyen bruges som genvej til motorvejen for f.eks. Stensballe-borgere.

Bøghsgade bliver efter planen den eneste strækning med gennemkørsel - de øvrige sideveje ned mod midtbyen lukkes op mod Langmarksvej.I en overgangsfase holdes Stadionsvej åben, da den er busvej.

Senest i 2022 skal ringvejen være klar med nye kryds i begge ender, stitunnel ved Bakkesvinget, krydsningsanlæg til fodgængere og cyklister samt støjdæmpning til beboerne.

Fartgrænsen bliver 50 km/t - vejbanen snævres ind fra de nuværende godt fire meter til 3,25 meter i hvert spor.

Ca. 5000 beboere i området er orienteret i e-boks og pr. brev. De var inviteret til borgermøde i Insero Atrium tirsdag aften.

Ringvejen er en del af Trafik 2030-planen i Horsens Kommune.

Allan Lyng, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune, præsenterede forvaltningens bevæggrunde for den plan, der er i forhøring - og han svarede efter bedste evne på de mange kritiske spørgsmål om den trafikale fremtid i området. Foto: Morten Pape

Sådan bliver processen

Opgraderingen af Langmarksvej er i forhøring frem til 17. december. Derefter ser processen således ud - med forbehold for bl.a. de politiske beslutninger:Januar 2019: Politisk behandling i plan- og miljøudvalget.

Forår 2019: Høring af endeligt forslag (fase på fire uger).

Forår 2019: Endelig politisk beslutning.

Inden udgangen af 2019: Udførelse af vejlukninger.

2022: Udførelsen af opgradering af Langmarksvej.

5000 borgere omkring Langmarksvej var indbudt til møde i Insero Atrium. Flere end 300 mødte op til mere end to timers snak og debat om fremtidens vejføring. Foto: Morten Pape
Annonce

Mange bekymringer

Bekymringen er flerstrenget:

Beboere på Langmarksvej frygter støj fra de mange flere biler - et bud lyder på godt 6000 ekstra pr. døgn - og farlige forhold for ældre og skolebørn, når de f.eks. skal krydse ringvejen.

Folk med hjemme i bl.a. sidegaderne, Østergade og Ane Stauningsvej er bekymrede for øget trafik på de to sidstnævnte veje - og så var der naturligt nok stribevis af kritiske røster fra folk i Bøghsgade, der som den eneste sidevej mod syd holdes åben for gennemkørende trafik. Det betyder skønsmæssigt 3200 biler pr. døgn - 600 mere end i dag.

Mange er nervøse for farten og støjen, hvad med busser og udrykningskøretøjer, og bliver det reelt muligt fortsat at parkere i gaden for beboerne? Flere græmmede sig over at have investeret i hus på Bøghsgade - de forudser nu markant lavere huspriser.

Alle øvrige sideveje fra bysiden planlægges lukket op mod Langmarksvej - hvis politikerne nikker ja til udspillet. Det handler om at skabe en Langmarksvej med flow, så udspillet er færrest mulige ud- og indkørsler til ringvejen.

Allan Lyng slår i samme åndedrag fast, at Langmarksvej ikke skal være en racerbane. Fartgrænsen bliver 50 km/t, og vejbanerne snævres ind fra godt fire meter i dag til 3,25 meter pr. spor. Det levner bedre plads til blandt andet cykelstier og midterrabat. Der er planlagt en gangtunnel tæt ved Langmarksskolen og i alt 13 krydsninger af ringvejen.

Plusser og minusser ved projektet

Affald og Trafik i Horsens Kommune har følgende bud på plusser og minusser ved ringvejsprojektet på Langmarksvej:

Plusser:

- Bedre fremkommelighed for gennemkørende trafikanter

- Vejprofil tilpasset hastighed på 50 km/t

- Mulighed for støjreduktion i forhold til i dag

- Fredeliggørelse af boligområder

- Mindre trafik i midtbyen

- Forbedret trafiksikkerhed for cyklister

- Gode krydsningsmuligheder - planen er i alt 13 på strækningen

Minusser:

- Mere trafik på Langmarksvej og Bøghsgade

- Langmarksvej kan opleves som en større trafikal barriere

- Nogle borgere vil få en længere vej ud på det overordnede vejnet i bil fra deres bolig

- Længere ventetid på Bøghsgade og Ane Staunings Vej

Allan Lyng og de mange fremmødte politikere fik meget med hjem at tænke over. Kommentarer og holdninger var kritiske til det oplæg om en ringvej, der er en del af Horsens Kommunes Trafik 2030-plan. Foto: Morten Pape
Annonce

Hvorfor ikke nord om Nørrestrand?

Mange i salen pegede på en løsning nord om Nørrestrand som langt bedre.

- Men lige nu flytter den ikke nok trafik - bl.a. set i forhold til, at det vil være en investering til 100 mio. kr. I syd er ringvejen hurtigst, i nord vil omvejen være for stor, svarede Allan Lyng.

Han føler sig overbevist om, at en vej nord for Nørrestrand kommer, men først når op til 9000 mennesker er flyttet ind i området om 15-20 år. For Allan Lyng er det et både-og. Forstået på den måde, at Langmarksvej-projektet er det rigtige nu - og så kommer der endnu en ringvej om føje år.

Pluk fra debatten

Indspark, kommentarer og spørgsmål var mange om Langmarksvej og trafikken i området.Her pluk fra debatten:

- Der er i forvejen meget trafik på Stadionsvej, og skolevejen for de små trafikanter bliver mere besværlig. Kan I love, at Stadionsvej bliver lukket i anden omgang (2021, red.)?

Allan Lyng: Jeg kan ikke love en lukning, for det er en politisk beslutning, men jeg kan love, at projektet lægger op til det, når den midlertidige periode er overstået.

- Har I analyseret på også at lukke Bøghsgade for gennemkørende trafik?

Allan Lyng: Lukning af Bøghsgade vil presse trafik ud på Carolinelundsvej, som i forvejen er belastet, Nørregade, Østergade osv. Det ønsker vi ikke. Vi mener, at det her er den rigtige løsning.

- Hvad nu med (faldende, red.) huspriser på Bøghsgade?

Allan Lyng: Det kan lyde kynisk, men det er et vilkår. Alt det, vi laver, har konsekvenser. Og nej, vi går ikke ind og kompenserer.

- Nu har det været nævnt tre gange, men I viger uden om et svar: Når der er fodboldkamp og andet, bruger folk sidevejene op mod Langmarksvej, og ofte er det umuligt at vende på vejene, fordi så mange holder parkeret. Hvad har I tænkt jer?

Allan Lyng: Vi er i dialog med Forum Horsens om flere p-pladser. Der er bl.a. et grønt areal ved stadion, vi skal kigge på.

- Har I overvejet midler til at sænke hastigheden på Bøghsgade?

- 85 procent af dem, der kører på Bøghsgade i dag, kører under 48 km/t - det er lavt for en ret trafikeret vej. Hvis vi skal fartsænke, går det ud over p-pladserne på vejen. Men jeg lover at invitere jer på Bøghsgade til et møde hos os. Vi vil gerne i dialog.

- Jeg bor ud til Langmarksvej. Kan jeg være sikker på en støjskærm? Og så forventer jeg kompensation, hvis jeg får en tæt trafikeret vej lige uden for mit soveværelse.

- Skærme er måske ikke det mest velegnede, men vi kigger ind i, hvordan vi kan støjsikre.

Flere afleverede mere kommentarer end egentlige spørgsmål - her en række af dem:

- Denne løsning har kun kortvarig effekt. Jeg troede, jeg boede i Horsens, nu bor jeg ved en ringvej. Ringveje bør køre rundt om byerne - ikke ind i byerne.

- Luk ikke Otte Ruds Vej ud mod Nørrebrogade! Så kommer vi aldrig derfra om vinteren - sideveje er sindssygt stejle.

- Jeg bor og parkerer på Bøghsgade og har tre gange på halvandet år mistet et sidespejl på bilen.

- I er nødt til at finde andre løsninger. Jeg kommer til at køre mine børn i skole som en anden curlingmor - ellers bliver de slået ihjel i trafikken.

- Jeg krydser hver dag de tre store paralleveje i Horsens - Langmarksvej, Sundvej og Strandpromenaden - og de kan ikke trække den tætte trafik. Byen er ikke stor nok til de mange projekter.

- Det er ikke et særligt gennemtænkt projekt. Vejlukninger giver propper, som når blodårer lukkes. Det her virker tåbeligt.

Der var bekymring om alt fra huspriser, over trafiksikkerhed til støj og knuste sidespejle på Bøghsgade, da spørgerunden gik i gang ved mødet i Insero Atrium tirsdag aften. Foto: Morten Pape
Annonce

- Det må være en fejl!

Anders Klestrup bor på Stadionsvej tæt ved Ane Stauningsvej, og han var som andre forundret over, at der ikke forelå analyser for Ane Staunings Vej. Flere frygter massiv trafik netop dér.

- Hvorfor er der f.eks. ingen vurdering af støj? Det må bero på en fejl. Projektet er vigtigt, men det er ikke gennemarbejdet. Hvorfor er 60 procent af beboelsesområdet ikke med i analysen, spurgte han.

Allan Lyng svarede bl.a., at støjen alle andre steder end Langmarksvej er under de vejledende grænser - også selv om trafikmængden øges.

- Veje med 2000-3000 biler i døgnet er ikke støjbelastende, slog han fast.

Vestergade, der er i dag er presset trafikalt, bliver en del af ringvejen, der leder trafikken ud til bl.a. Horsens V. De eksakte planer for den strækning - og ikke mindst sidevejene - offentliggøres i 2019, og der inviteres til borgermøde á la det tirsdag aften.

Mange forudså på borgermødet et ekstremt pres på krydset Vestergade, Nørrebrogade og den nuværende Ane Stauningsvej.

- Vi er meget opmærksomme på det, fastslog Allan Lyng.

Horsens Kommune havde inviteret borgere i området omkring Langmarksvej til borgermøde, hvor planerne om at opgradere Langmarksvej til ringvej blev præsenteret. Foto: Morten Pape
Annonce

11.000 færre biler i Nørregade

Og hvad så med bymidten? Jo, holder fremskrivningerne og projektet, vil der efter opgraderingen i 2021-2022 køre 11.000 færre biler pr. døgn i Nørregade - et fald fra fra 15.700 til 4800.

Talrige byrådspolitikere på tværs af partierne var med på en lytter i Insero Atrium.

I netop 2019 er det dem, der skal afgøre, hvordan projekt Langmarksvej ender ud.

Annonce
Annonce
Horsens

Jonas Dal: AaB var bedre end os

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AC Horsens

Kampen minut for minut: AC Horsens var nedspillet totalt og tabte trods fin slutspurt

Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Annonce