Annonce
Hedensted

Borgere bekymrede for genanvendelse: Kommunen lover at følge skraldet til dørs

Steen Christensen (S), næstformand for teknisk udvalg, glæder sig til den nye affaldsordning kommer op at køre fra 1. maj. Han har sammen med de øvrige politikere i teknisk udvalg brugt det meste af et år på at udforme ordningen. Arkivfoto Michael Svenningsen
Borgerne i Hedensted Kommune skal fremover opdele deres affald i flere fraktioner, inden det bliver hentet af skraldebilerne. Men holder sorteringen også i den efterfølgende behandling, eller risikerer man, at arbejdet er spildt? Den bekymring fyldte meget på Folkebladets debatmøde tirsdag aften.

Hedensted: - Hvad sker der egentlig med de brugte mælkekartoner, bananskrællerne og de gamle aviser, efter spandene er blevet tømt i skraldevognene?

Det spørgsmål - eller afarter af det - gik igen mange gange, da Folkebladet tirsdag aften holdt debatmøde på Facebook om den nye affaldsordning, der træder i kraft i Hedensted Kommune 1. maj.

Næstformand i teknisk udvalg Steen Christensen (S) og Daniel Kvist fra kommunens miljøforvaltning var med på live video, hvor de efter bedste evne gav de spørgelystne Hedensted-borgere svar på en lang række spørgsmål om ordningen.

Annonce

Ikke alt kan genanvendes

Og udover prisen, der er steget med ca. 1000 kr., var det især en bekymring for skraldets videre skæbne, der fyldte hos de borgere, som deltog i debatmødet hjemme fra deres stuer.

Men det bliver der taget godt hånd om, lovede Steen Christensen.

- Det er meget vigtigt for os, at affaldet kommer godt videre, selvom det ikke er alt, der kan genanvendes. Vi har et godt samarbejde med affaldsselskabet AFLD, som sorterer fraktionerne yderligere, når affaldet havner der. Noget ryger til forbrænding, noget bliver sorteret fra til genbrug på stedet, og noget rygere videre til sorteringsanlæg i Tyskland, som er længere fremme med plast-sorteringen, sagde Steen Christensen.

- Men hvordan kan vi være sikre på, at fx plastaffaldet ikke havner i en bunke et sted, som det er tilfældet med plastikbjerget i Lindved?

- Det gør det ikke, for vi følger affaldet til dørs. Men der er 15-17 typer plast, og det er under halvdelen af det, der kan genanvendes i dag. Det betyder, at en del af det alligevel ender på forbrændingsanlægget, og det er vi nødt til at acceptere. Vi stiller krav til aftagerne om, hvor meget der skal genanvendes, men det kan det jo kun i det omfang, der findes anlæg, der kan håndtere det, sagde Steen Christensen.


Hvis man tager plastik som eksempel, så kan omkring 50 procent af det genanvendes i dag, men vi regner med at nå op på 65 procent i 2025. Det er et område, som udvikler sig hele tiden.

Steen Christensen (S)


Annonce

Rum-inddeling kan ikke ændres

De nye skraldespande er ved at blive delt ud til borgerne, og flere har allerede modtaget dem. Der er som udgangspunkt to spande til hver husstand med to rum-inddelinger i hver. Den ene spand, energispanden, har et rum til madaffald og et til restaffald, og den anden spand, genbrugsspanden, har et rum til papir/pap og et rum til metal/plast/fødevarekartoner.

- Men hvad nu, hvis man har meget pap og ikke så meget plast. Kan man så ændre på rum-inddelingen?

- Nej, det kan ikke lade sig gøre, for skraldebilerne har en ruminddeling, der svarer til spandene. Det er på den måde, vi sørger for, at tingene ikke bliver sammenblandet efterfølgende, fortalte Steen Christensen.

Det er Meldgaard, der fra 1. maj tømmer skraldespande i Hedensted Kommune. Skraldevognene har rum-inddelinger, der passer til spandene. Arkivfoto: Peter Linderoth Sørensen

Nogle borgere undrede sig over, at plast, metal og fødevarekartoner skal i samme rum, men det er fordi, maskiner let kan adskille de fraktioner fra hinanden på sorteringsanlægget.

- Hvad angår fødevarekartoner er det helt nyt, at vi kan genanvende dem, fordi det tidligere har været svært at adskille den ydre emballage fra den indre, men det er der fundet en metode til nu, og sådan udvikler det sig hele tiden, sagde Steen Christensen.

Annonce

Kan det blive billigere?

Borgerne ville også vide, om der er udsigt til, at affaldsordningen kan blive billigere, hvis kommunen får en bedre pris på de fraktioner, der kan genbruges.

- Prisen er lav lige nu, og corona har gjort efterspørgslen på genbrugsmaterialer endnu lavere. Men affaldsordningen er en lukket ordning, hvilket vil sige, at der hverken må komme penge ind i den eller tages penge ud fra den til andre formål. Derfor vil den pris, vi får for affaldet - eller betaler for at komme af med det - blive direkte reflekteret i den regning, der havner hos borgerne, forklarede Daniel Kvist fra kommunens affaldsteam.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Fjerde formodede gerningsmand i Nørretorv-sagen fortsat på fri fod - intet nyt om offers tilstand

Annonce