Annonce
Hedensted

Boligblokke skal med på affalds-bølgen

De grønne affaldsspande bliver flere steder afløst af centrale affalds-øer, hvor man afleverer sit skrald i containere opdelt i bla. plast, glas og metal. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Fredag kunne sommerhusområdet ved As Vig indvie en ny affaldsø, der fremover udgør områdets skraldeafhentning. Nu skal boligblokkene på Petersmindevej og nybyggeriet på Dyrskuepladsen prøve kræfter med samme system.

Juelsminde: Forleden kunne sommerhuskolonien As Hedegård indvie et helt nyt affaldssystem, hvor de 100 sommerhusejerne fremover skal aflevere alt deres skrald på en central affaldsø.

Det primære formål er at få sorteringsprocenten i vejret, for det er et landsdækkende krav, at halvdelen af husholdningsaffaldet i Danmark skal genanvendes senest i 2022.

Hedensted Kommune er godt i gang med at afprøve forskellige metoder, og affaldsøen i As skal nu også udbredes til andre typer boligområder.

Teknisk udvalg har netop besluttet, at ordningen skal afprøves i etageejendommene på Petersmindevej i Juelsminde samt i det nyetablerede område med rækkehuse på Dyrskuepladsen.

Stigende krav til sortering

Regeringens affaldsplan "Danmark uden affald" stiller krav om, at 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022.Der kommer stigende krav hertil, ligesom EUs nye affaldsdirektiver blandt andet stiller krav om kildesortering af organisk affald inden 2023.Hedensted Kommune er i gang med at udarbejde en ny affaldsplan, der skal være færdig inden udgangen af 2019.Her undersøges der blandt andet fordele og ulemper ved sortering i spande ved hjemmet og ditto ved centrale affaldsøer.

Forskellige fordele

- Vi kunne selvfølgelig godt vente og se, hvordan det går i As, men vi vil på den anden side gerne hurtigt i gang med noget mere sortering. Der er forskellige fordele ved affaldsøen i forskellige områder, siger formand for teknisk udvalg, Lene Tingleff (V).

I sommerhusområder er en fælles affalds-ø god, fordi den betyder, at der ikke skal køre tunge skraldevogne rundt på de små grusveje. Sommerhusejerne skal nemlig selv gå hen med deres skrald til "øen", hvor der er containere til både organisk affald, pap, papir, glas, metal, hård plast og tekstil samt til dagrenovation og restaffald.

- I boligblokkene er der andre fordele. Det bliver lettere at komme af med sit affald uden at skulle køre til en genbrugsstation, og vi forventer, at det vil øge sorteringsprocenten markant, siger Lene Tingleff.

De to nye affaldsprojekter skal sættes i gang i løbet af foråret.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce