Annonce
Horsens

Blå, gul, lilla eller rød: Her er fire bud på en nordlig omfartsvej fra Haldrupvej til Gl. Aarhusvej

Rådgivningsfirmaet Rambølls fire bud på linjeføringer, som blev præsenteret for plan- og miljøudvalget i går. Kort: Mikkel Petersen
Rambøll præsenterede tirsdag plan- og miljøudvalget for sin analyse af fire mulige linjeføringer. Rådgivningsfirmaet anbefaler to helt nye vejforbindelser, men vurderer samtidig, at det vil være fornuftigt at anlægge vejen i etaper.

Horsens:  Analysen blev bestilt af politikerne i efteråret 2019, og nu er rådgivningsfirmaet Rambøll endelig klar med et bud på fire mulige linjeføringer for en nordlig omfartsvej fra Haldrupvej i syd til Gl. Aarhusvej i nord.

Den 55 sider lange analyse blev præsenteret for plan- og miljøudvalget tirsdag.

To af linjeføringerne, den lilla og den blå, er primært opgraderinger af de allerede eksisterende veje på strækningen, Værvej, Stensballevej og Serridslevvej, mens de to andre, den gule og den røde, er helt nye vejforbindelser. De er også de dyreste.

Annonce

Det billigste bud er en ny 650 meter lang vej syd om Serridslev, og den står til at koste 21,6 millioner kroner. Den linjeføring er allerede en del af kommunens trafikplan, Trafik 2030, og er som sådan ikke ny.

Den dyreste løsning er en ny, 4,8 kilometer lang vej fra Haldrupvej til Gl. Aarhusvej. Den vurderes til at koste 156,7 millioner kroner.

Anbefaler gul og rød

Rambøll anbefaler, at kommunen vælger den gule eller den røde linjeføring. De to skaber den bedste fremkommelighed og den største trafikale aflastning af Stensballe og Serridslev, lyder vurderingen.

Den gule linje vil give den største aflastning af Værvej og et mere direkte vejforløb fra Stensballe, mens den røde linje i højere grad vil tilgodese gennemkørende bilister fra øst.

Den sydlige del af Værvej vurderes af Rambøll ikke egnet som omfartsvej.

Rambøll anbefaler også, at omfartsvejen anlægges i etaper.

"Hvis vejforbindelsen forventes etableret omkring år 2030, vurderes trafiktallene på den nye vejforbindelse dog at være for lave, set i forhold til de høje anlægsomkostninger, til at kunne forsvare at anlægge den samlede vejforbindelse fra start", lyder det i analysen.

Rambøll anbefaler her, at kommunen i givet fald starter med den nordlige del af vejen.

Annonce

Alle veje påvirker området

Rambøll har også undersøgt i hvor høj grad linjeføringerne påvirker naturen, fredede områder, fortidsminder, eksisterende bygninger, kirker i området med mere.

Alle linjeføringer påvirker i varierende grad beskyttet natur, bevaringsværdige bygninger og kirker, og der vil i alle scenarier være nødvendigt at ekspropriere jord.

"Der vil derfor være behov for en nærmere dialog med de relevante myndigheder og evt. en VVM-proces for at fastlægge, om vejprojekterne kan realiseres", står der i analysen.

Annonce

S: Vi har ikke travlt

Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget, siger, at udvalget tog analysen til efterretning.

- Set fra Venstres side er vi ikke voldsomt begejstret for ideen om en omfartsvej nord om byen. Vi er lige nu ved at smadre naturen ved Klokkedal og Kørup Enge, og skal vi så smadre mere natur? Umiddelbart vil jeg mene, at vi løser de trafikproblemer, vi har i Horsens, bedst inde i Horsens, siger han.

Martin Ravn mener derudover, at det giver god mening at afvente udviklingen af boligområdet ved Nørrestrand.


Hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det ordentligt. Nu har vi analysen, men vejen til en beslutning er stadig meget lang.

Niels Peter Bøgballe (S), næstformand for plan- og miljøudvalget


Næstformanden i udvalget, Niels Peter Bøgballe (S), har heller ikke travlt.

- Hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det ordentligt. Nu har vi analysen, men vejen til en beslutning er stadig meget lang. Vi skal tage borgerne med på råd, og så er der jo hele spørgsmålet om finansieringen. Lige nu er vi i Socialdemokratiet mest optaget af processen med at få etableret den sydlige ringvej, siger han.

Niels Peter Bøgballe ser gerne, at realiseringen af omfartsvejen i givet fald bliver koblet sammen med en mulig Kattegat-forbindelse.

- Den er der jo ikke truffet beslutning om endnu, men jeg tror, at det vil være klogt at vente lidt og se, hvad der sker, siger han.

Annonce

LA vil tage sagen med til budget

Liberal Alliances Jakob Bille er en af de helt store fortalere for en omfartsvej nord om byen. Han havde den med i sit første valgprogram i 2013, og det var ham, der fik analysen med i budgetforliget for 2020.

Nu er analysen kommet, og han er ikke helt tilfreds.

- Jeg er lidt forbavset over, at der ikke er en linjeføring, der går nord om Serridslev og helt ud til E45. Jeg lytter mig også til i Stensballe, at der er ønsker om et bud på en linjeføring, der tager udgangspunkt et sted imellem den røde og gule linje, siger han.

Jakob Bille erkender, at der ikke er den store opbakning fra de øvrige partier til omfartsvejen.

- Men vi vil fortsætte med at presse på, for behovet er der, og det bliver bare større og større. I første omgang vil vi ved budgetforhandlingerne i efteråret arbejde på at få den nordlige omfartsvej med i trafikplanen, så vi officielt beslutter, at det er noget, vi vil arbejde for, siger han.

Også Jakob Bille ønsker, at omfartsvejen samtænkes med Kattegat-forbindelsen og E45 via en mulig ny motorvejstilslutning ved Gedved.

- Det kan jo så være etape to, konstaterer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Eriksen har sendt besked til Inter-spillere i gruppechat

Annonce