Annonce
Horsens

Biolog: Fuglelivet afgør, om vi skal have en bro over Nørrestrand

Nørrestrand set fra fugletårnet på sydsiden. I baggrunden ses Fængslet og Hotel Opus. Foto: Morten Pape

Kommunen afventer miljøvurderingen af den mulige forbindelse nord og syd for Nørrestrand, men på rådhuset har man allerede en idé om, hvor broen, formentlig en 25 meter lang træbro, skal placeres, hvis den får grønt lys.

Annonce

Horsens: På vandreturen syd om Nørrestrand møder vi en fiskehejre. Den står helt stille 20 meter fra os, tilsyneladende ret ligeglad med forstyrrelsen, men da vi træder en smule væk fra stien, letter den med kurs indover vandet.

- Det er faktisk et meget godt udtryk for, hvad vi skal være særligt opmærksomme på ved den mulige bro over Nørrestrand. Det er, når man forlader den afmærkede sti, eller lader hunden gøre det, at det for alvor kan forstyrre fuglelivet, siger biolog Jan Kunstmann, Horsens Kommune, der denne formiddag er guide på turen i anledning af debatten om etableringen af en mulig bro- og stiforbindelse hen over Nørrestrand.

Byrådet har netop sat gang i at få lavet en miljøvurdering af broen, der forbundet med stier på begge sider skal forbinde det kommende nye boligkvarter nord for Nørrestrand med byen. Miljøvurderingen forventes at være færdig om et halvt års tid, og den, sammen med den efterfølgende mulige ansøgning om dispensation fra Nørrestrand-fredningen, bliver afgørende for, om broprojektet kan realiseres, tidligst engang i 2019.

Det har formanden for plan- og miljøudvalget, Martin Ravn (V), slået fast i byrådssalen, og Jan Kunstmann mener det samme.

- Vi har af Cowi fået lavet en naturkonsekvensvurdering, en hurtig screening, der viser, at det kan lade sig gøre at anlægge broen, hvis en række forudsætninger er opfyldt. Den peger bl.a. på, at belysning, motoriseret kørsel og færdsel udenfor stierne kan give store forstyrrelser. Det er vi meget opmærksomme på, siger han.

- I kommunen vil vi gerne aflive myter med f akta. En af myterne er, at bro-forbindelsen får karakter af en motorvej henover Nørrestrand. Sådan bliver det jo ikke på nogen måde.

Jan Kunstmann, biolog, Horsens Kommune

Den første screening

Horsens Kommune har forud for den kommende miljøvurdering bedt konsulentfirmaet Cowi om at lave en såkaldt naturkonsekvensvurdering - en hurtig screening - af muligheden for at etablere en gang- og cykelbro over Nørrestrand. Konklusionen i rapporten er, at broen kan anlægges uden væsentlige påvirkninger af naturen, men det tilknyttede stisystem "vil formodes at medføre en væsentlig påvirkning af især fuglelivet", står der i rapporten, der blev afleveret til Horsens Kommune i oktober 2016.

Risikoen for en væsentlig negativ påvirkning er ifølge rapporten stor, hvis "der ikke er stor fokus på at etablere og overholde en optimal placering og en restriktiv brug af stierne. Uhensigtsmæssig opsætning af lys, øget færdsel og forstyrrelse udenfor stierne fra mennesker og hunde, tilgang af motoriserede køretøjer, forringet afgrænsning af rigkær som følge af fragmentering mm. vil især på den nordlige bred kræve fokus. Særligt rastende vadefugle, ænder, gæs og skarver vil være følsomme".

Den nøjagtige påvirkning vil først endeligt kunne vurderes, når der ligger et færdigt projektforslagmed stiforløb, vedligeholdelse, planer for lysopsætning, restriktioner og mulig afskærmning, står der i rapporten.

Her er kommunens umiddelbare bud på, hvor en mulig gang- og cykelbro kan placeres. Placeringen er dog ikke lagt endeligt fast. Foto: Lars Juul
Annonce

25 meter lang bro

Vi går på stien syd om Nørrestrand og når til det punkt, øst for halvøen Loddentot, hvor kommunen forestiller sig, at broen, formentlig en klassisk træbro, skal ligge.

Vi befinder os på det smalleste sted midt på Nørrestrand, så broen hen over vandet kun behøver at have et spænd på 25 meter. Den rammer små øer ude i vandet, inden den når over på nordsiden til en sti, der slutter ved Nordre Strandvej.

- Jeg vil godt understrege, at vi ikke har lagt os fast på, hvor broen skal ligge. Det er jo reelt fuglelivet, der afgør det spørgsmål. Det er graden af forstyrrelse, der er afgørende, og det ved vi mere om, når miljøvurderingen er lavet, siger Jan Kunstmann og nævner, at Danmarks Naturfredningsforening har bemærket, at vandet ved broen er det sidste, der fryser til is.

- Det kan være et problem, hvis fuglene holder sig væk fra det isfri vand pga. broen, men det vil miljøvurderingen give et svar på, siger han.

På turenpå langs sydsiden af Nørrestrand mødte Folkebladets udsendte denne fiskehejre, der ikke tog megen notits af de besøgende - indtil vi trådte lidt udenfor stien. Foto: Morten Pape
Annonce

Fordele og ulemper

Som biolog er Jan Kunstmann først og fremmest på naturens side, men han ser både mulige fordele og ulemper ved broen.

- Det er lidt svært. Jeg brænder jo for naturen, men også fordi jeg gerne vil ud i den, som broen jo giver mulighed for. Broen kan give andre en mulighed for at komme ud i naturen, så de kan komme til at brænde lige så meget for den. Og få lyst til at være med til at bevare den.

- Når det er sagt, er udgangspunktet, at vi på ingen måde vil acceptere, at det rige fugleliv bliver ødelagt, siger han.

Biolog Jan Kunstmann fra Horsens Kommune mener, at en cykelbro over Nørrestrand er en god ide, hvis der bliver taget det nødvendige hensyn til naturen og det rige fugleliv. Foto: Morten Pape
En bro over Nørrestrand vil kunne blive en realitet i 2019, hvis alle parter siger god for det. Foto: Morten Pape
Nørrestrand set fra fugletårnet på sydsiden. En bro over Nørrestrand vil ifølge biolog Jan Kunstmann, Horsens Kommune, kunne blive en realitet i 2019, hvis alle parter siger god for det. Foto: Morten Pape
Ved Nørrestrand kan man møde omkring 230 forskellige fuglearter - omkring halvdelen af alle de fuglearter, der findes i Danmark. Blandt de mere sjældne er havørnen, rød glente og rørhøgen. Foto: Morten Pape
En bro over Nørrestrand vil kunne blive en realitet i 2019, hvis alle parter siger god for det. Foto: Morten Pape
Biolog Jan Kunstmann fra Horsens Kommune mener, at en gang- og cykelbro over Nørrestrand er en god ide, hvis der bliver taget det nødvendige hensyn til naturen og det rige fugleliv. Foto: Morten Pape
En bro over Nørrestrand vil kunne blive en realitet i 2019, hvis alle parter siger god for det. Foto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Brandslukning fortsatte til langt ud på natten: Tøjbutikker i stueplan er medtagede efter slukningsarbejde

Horsens

Udsigt til brandslukning resten af aftenen: Vi skal ind fra ydersiden, og det tager tid

Annonce