Annonce
Horsens

Bevaringsværdigt dødsbo på vej i graven - moderne hus skyder op

Ejendommens indretning betyder, at en eventuel ombygning ville kræve store ændringer af specielt overetagen, der er indrettet uhensigtsmæssigt. Den indeholder to værelser og et lille kammer. De to værelser ligger i forlængelse af hinanden, så adgangen til det bageste værelse sker via det forreste, og det er ikke umiddelbart muligt at ændre på den indretning uden en udvidelse af overetagen, som så vil kræve en tilbygning. Ifølge tilstandsrapporten er ejendommens generelle stand meget dårlig. Foto: EDC

Ejendommen på Husoddevej 64 i Stensballe står til at blive revet ned, efter ansøgeren har fået tomlen op i Horsens Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Annonce

Stensballe: For 83 år siden blev huset bygget. Nu ser det ud til at være på vej i graven, selv om det er vurderet til at være bevaringsværdigt.

Ejeren af huset på Husoddevej 64 har ansøgt Horsens Kommune om lov til at rive huset ned, da omkostningerne i forbindelse med en renovering vil være så høje, at de ikke står i rimeligt forhold til ejendommens forventede salgspris efter en renovering.

Horsens Museum vil bevare huset og have det nænsomt renoveret med den begrundelse, at den er blandt de tidligste huse i området og et fint eksempel på en villa med tydelig inspiration hentet i den funktionalistiske arkitektur fra 1930'erne, tilpasset danske skikke og traditioner.

Sagen blev drøftet på et møde i teknik- og miljøudvalget, hvor et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet stemte for nedrivning, mens Ole Pilgaard Andersen (DF) stemte imod.

Det vides ikke, hvornår nedrivningen går i gang, men ejendomsmægler Lars Dencker fra EDC Ejendoms Centret på Strandkærvej 30 i Horsens oplyser til avisen, at køberne påtænker at opføre et nyt, moderne hus.

Ejendommen har været forsømt og manglet vedligeholdelse gennem en lang årrække såvel ude som inde. Det har bl.a. medført indtrængning af vand og fugt flere steder.

Lars Dencker, ejendomsmægler

Hvad er bevaringsværdi?

Bevaringsværdi er et redskab til at passe på den danske bygningskultur. I mange kommuner har man i større eller mindre omfang registreret bygningers bevaringsværdi efter den såkaldte SAVE-metode.

SAVE står for "Survey of Architectural Values in the Environment" (kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

Hvert forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Ca. 357.000 bygninger har på nuværende tidspunkt fået vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden.

Bygningerne med værdierne 2-4, som det f.eks. er tilfældet med Husoddevej 64 i Stensballe, er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bevaringsværdien siger ikke noget om husets brugsværdi.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Bygningen er opført i blank mur af gule sten. Bygningens ydre synes kun i mindre omfang at være ændret siden opførelsen i 1934. Det samme gælder det indre, hvor gulve, døre og skydedøre, dørkarme og trapper også synes at være de oprindelige. Foto: EDC
Annonce

23 fremvisninger uden et salg

Huset er et dødsbo, som Lars Dencker har haft i kommission siden 12. juni i år.

Han oplyste 14. september i en bemærkning til et høringssvar fra Horsens Museum, at der på daværende tidspunkt havde været 23 fremvisninger på ejendommen. Tilbagemeldingerne på hovedparten af fremvisningerne har været, at den ikke er interessant pga. dens meget dårlige stand.

"Ejendommen har været forsømt og manglet vedligeholdelse gennem en lang årrække såvel ude som inde. Det har bl.a. medført indtrængning af vand og fugt flere steder. Det er derfor vores vurdering, at ingen køber vil kunne leve i huset uden en gennemgribende renovering, som omfatter nyt tag, tagrender, vinduer, væsentlige reparationer af facader, isolering (energimærke G) samt en total renovering indvendig fra kælder til kvist", står der i Lars Denckers svar.

Huset er vurderet at være bevaringsværdig med en SAVE-værdi på fire. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment", der kan oversættes til "kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet".

Det er derfor, ansøgningen har været i høring hos Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bedre Bymiljø i Horsens og Horsens Museum.

Interesserede kan læse mere om hele områdefornyelsen her på kommunens hjemmeside.

Bygningen er opført i blank mur af gule sten. Vinduer og døre indrammes af røde teglsten, ligesom overgangen mellem kælder og stue markeres af et rulskifte af samme røde sten. Bygningens ydre synes kun i mindre omfang at være ændret siden opførelsen i 1934. Det samme gælder det indre, hvor gulve, døre og skydedøre, dørkarme og trapper også synes at være de oprindelige. Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Foto: EDC
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AC Horsens

AC Horsens er fortsat uden Lumb

Ikast-Brande

Golf-ordningen opretholdes

Horsens

Huscompagniet vil børsnoteres: Efter årrække med solid vækst er vi klar til næste skridt på rejsen

Østjylland

Virolog om smitte blandt sejlere: - Derfor skal vi have forsamlingsforbud ned under 50

Annonce