Annonce
Hedensted

Bekymrede forbrugere: Bliver nye borgere afskrækket af varmeprisen?

Tørring Kraftvarmeværk byggede 2014 et biomasseanlæg, der bruger godt 35 tons træpiller på en uge. Det er blandt andet den investering, der har givet fjernvarmeværket en forholdsvis stor gæld. Arkivfoto

80 varmeforbrugere stillede byger af spørgsmål til regnskab og budget ved generalforsamlingen i Tørring Kraftvarmeværk. Prisen bliver der dog ikke rokket ved.

Tørring: Hvad betyder de forhøjede varmepriser i Tørring for tilflytter og hussalg? Det var blot et af de mange spørgsmål, som blev stillet på Tørring Kraftvarmeværks generalforsamling onsdag aften.

- Det, der giver anledning til størst raseri, er, at man fordobler kvadratmeterprisen. Jeg forestiller mig, at en hel del ældre mennesker i store huse er nødt til at sælge. Og vi kommer til at opleve, at folk drager videre, når de ser varmeprisen, kommenterede Frede Andersen.

Flere udtrykte bekymring for, at det kan påvirke bosætning, at varmeprisen nu er den højeste i kommunen. Men bestyrelsen understregede igen og igen, at der ikke er særlig meget at gøre, fordi ændringer i lovgivning og tilskud har tvunget værket til at hæve prisen i gennemsnit 5500 kr. per forbruger.

- I forhold til de faktorer, som bestyrelsen har indflydelse på, så er det gået rigtig godt det seneste år. Solvarmen har virket, og vi har haft ganske få driftsforstyrrelser. Men der er faktorer, vi ikke er herrer over. Prisen på gas og træpiller, samt det vi får for at sælge el, har vi ingen indflydelse på, sagde formand Søren Therkildsen i sin beretning.

Han nævnte, at et statsligt tilskud på næsten seks mio. kr. falder bort, hvilket er den primære årsag til prisstigningen, der slog igennem 1. september. Desuden skal varmeværket sænke og hæve priserne fra år til år alt efter resultatet.

Annonce

Bestyrelsen har fokus på, at give forbrugerne billigere varme, og på at loven bliver overholdt.

Søren Therkildsen, formand

Tørring Kraftvarmeværk

Tørring Kraftvarmeværk er i løbet af regnskabsåret gået fra 1072 til 1135 forbrugere.

I budgettet for 2017/18 har man forudsat et underskud på 1,5 mio. kr. Underskuddet blev på 3,5 mio. kr.

Underskuddet skyldes blandt andet, at man har solgt el for knap én mio. kr. mindre end budgetteret og brugt ca 305.000 kr. mere på at købe naturgas og træpiller. Desuden har forbrugerne aftaget mindre varme end budgetteret.

Underskuddet på i alt 3,4 mio. kr. bliver dækket af tidligere tiders opkrævninger hos forbrugerne, hvilket betyder, at varmeprisen i regnskabsåret er holdt i ro.

Kraftvarmeværket har ændret regnskabspraksis i 2018, så det nye regnskab nu følger den mest gængse måde at opgøre et regnskab på.

Egenkapitalen er på 1,7 mio. kr. Dertil kommer ca. 10 mio. kr. i gamle overdækninger, som med tiden skal betales tilbage til forbrugerne.

Prisen stiger

Det stod hurtigt klart, at de mange fremmødte forbrugere ikke kan se frem til, at prisen falder. Der er nemlig tilsyneladende ikke så mange knapper at skrue på, selvom et par enkelte blev foreslået.

- Ifølge Energitilsynet kan man få en aftale om at udjævne store over- og underdækninger over flere år for at undgå, at prisen svinger unødigt. Har I undersøgt det?, spurgte tidligere borgmester Kirsten Terkilsen.

Det kom der ikke noget direkte svar på, men både bestyrelsen og driftsleder Claus Kimer Rasmussen understregede igen og igen, at bestyrelsen gør alt for at skaffe den billigste varme til forbrugerne.

Andre spurgte, om man ikke kunne stille den 25-årige plan for at renovere rør i bero, men også det fandt bestyrelsen problematisk, fordi ledningsnettet er fra 1970.

- Så vi kan konstatere, at prisen i Tørring vil stige mange år i fremtiden, spurgte Lars Maul retorisk.

Varmepumper og brændeovne

Især det faste beløb pr. kvadratmeter, som er steget fra 21 til 45 kr. per kvm, var upopulært blandt deltagerne på generalforsamlingen. En forbruger fortalte, at han får en stigning på 33 pct., hvilket for hans vedkommende betyder en ekstraudgift på 16 kr. om dagen, mens varmehjælpen kun er på fire kroner.

Men driftsleder Claus Kimer Rasmusen fortalte, at man blot havde fulgt den vejledning, der eksisterer for fordeling mellem kvadratmeterpris og megawattprisen. Uanset, hvordan prisen bliver skruet sammen, vil prisstigningen gå ud over nogen.

Det store prishop har også fået forbrugerne på helt andre tanker, fremgik det af flere indlæg. Blandt andet blev der spurgt til, om man må installere varmepumper og brændeovne. - Der er tilslutningspligt, men der er ikke aftagningspligt, forklarede driftsleder Claus Kimer Rasmussen.

Det fik Henrik Meldahl, der som lovet før generalforsamlingen stillede en række spørgsmål undervejs, til at fortælle, at han helt overvejer at melde sig ud. Det er dog noget, som Hedensted Kommune skal give lov til.

- I hvert fald går jeg i gang med at undersøge havde en varmepumpe koster, sagde Henrik Meldahl.

På generalforsamlingen blev der også diskuteret vedtægtsændringer foreslået af Henrik Meldahl. Der blev dog ikke vedtaget nogen ændringer, bortset fra ændringen af regnskabsåret.

Der var genvalg til bestyrelsen til Søren Therkildsen og Michael Brejner, mens Caspar Karlskov og Knud Rasmussen blev valgt til suppleanter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce