Annonce
Horsens

Beboere i oprør: Hvorfor skal vi tage hele skraldet i ringvejs-projektet?

I dag er der parkering i begge sider af Bøghsgade - på en strækning, der i forvejen ikke hører til de bredeste på det vejnet, der ender i Langmarksvej. Beboerne frygter mange biler, tung trafik og alt fra ødelagte sidespejle til risikable forhold for børn, når gaden efter planen bliver den eneste gennemgående færdselsåre fra Langmarksvej til Sundvej. Foto: Søren E. Alwan

En større gruppe beboere på Bøghsgade er stærkt utilfredse med fremtidsudsigterne, hvis Horsens Kommunes bud på blandt andet vejlukninger op mod Langmarksvej føres ud i livet. I et forhøringssvar kommer de med en række alternative bud på, hvad der kan gøres.

Annonce

Horsens: Vil I hænges eller skydes? Det er reelt vores valg. Denne plan er ikke gennemtænkt.

Beboere på Bøghsgade er i utilfredse med den trafikplan, der gør gaden til eneste gennemkørselsvej fra Langmarksvej til Sundvej.

Langmarksvej som nordlig ringvej er der i princippet ikke noget galt med, fastslår fire af beboerne, men de forstår ikke, hvorfor de sidder med sorteper i den forstand, at alle andre veje - i alt 16 - fra midtbyen lukkes op mod Langmarksvej. I hvert fald når en midlertidig løsning med Stadionsvej som gennemkørselsvej ophører. Det sker i den fremlagte plan, når anlægsarbejdet er færdigt.

Folkebladet har talt med Thomas Larsen, Anne Mette Bryde Nibe, Allan Midtgaard og Michael Hellan, der har opbakning fra i alt ca. 40 beboere, som var med til et møde 10. december. De har sendt et fælles forhøringssvar for at tale med én stemme og dermed mest mulig vægt.

De frygter, at politikerne er så glade for Langmarksvej-delen, at resten også går glat igennem i udvalg og byråd.

Høringssvar om Bøghsgade

Beboere på Bøghsgade har sendt et høringssvar til Horsens Kommune vedrørende opgradering af Langmarksvej.I forhold til fremtiden som gennemkørselsvej spørger de om Bøghsgade:

- Hvorfor vælger kommunen den smalleste af sidevejene til Langmarksvej som gennemgående vej? Opmålinger viser, at Bøghsgade med en bredde på syv meter er smallere end nabovejene.

- Kommunen har lavet hastighedshæmpende foranstaltninger på alle naboveje. Hvordan hænger det sammen, når der ifølge kommunen ikke køres for stærkt på Bøghsgade?

- Holder kommunen efterfølgende øje med, om omregningerne vedrørende trafikmængden holder stik?

- Hvad er kommunens planer for trafik efter fodbold- og koncertarrangementer?

- Er Bøghsgade officielt ambulancevej, eller kunne det reelt lige så godt være Frydsvej?

- Er kommunen klar over, at ifølge Google Maps er Frydsvej hurtigste vej til skadestuen. Er det farligt at lukke for?

- Kommunen sammenligner Bøghsgade med Carolinelundsvej, men gadernes beskaffenheder er vidt forskellige. Har kommunen tænkt sig at give os de samme opgraderinger som 40 km/t, bump, indhak til parkering og hele Lundens og museets parkeringsmuligheder?

Gruppen kommer med en række alternativer efter et beboermøde 10. december:

- Fartbegrænsning på 30 km/t på Bøghsgade.

- Forbud mod tung trafik på over 3500 kg.

- Åben en parallel og bredere vej som f.eks. Frydsvej, evt. kombineret med ensretning af trafikken. Udkørsel fra Frydsvej er væsentlig nemmere end fra Bøghsgade, da Frydsvej munder ud i et T-kryds på Langmarksvej.

- Gennemkørselsforbud måske i afgrænsede perioder.

- Fartchikaner med p-muligheder/indhak som på Vestergade.

- Ambulancevenlige hastighedschikaner.

Allan Midtgaard, Thomas Larsen og Anne Mette Bryde Nibe taler på vegne af mindst 40 beboere på Bøghsgade, når de undrer sig over, hvorfor alle andre veje end deres skal lukkes op mod Langmarksvej. - Hvorfor skal vi tage hele skraldet, spørger de. Foto: Søren E. Alwan
Annonce

Tung trafik skaber frygt

Beboernes utilfredshed står grundlæggende på to ben: Processen, som de føler er foregået hen over hovederne på dem, og forslaget, som de kalder alt for kategorisk og blottet for f.eks. testperioder og alternativer.

Frygten går på massiv trafik på det, der reelt er en villavej. Mængden af biler dagligt er én ting. Beboerne ser også med bekymring på den tunge trafik og ambulancekørsel.

"Trafiksikkerheden og trygheden på Bøghsgade vil blive sat over styr, hvis forslaget vedtages i sin nuværende udformning", lyder det blandt andet i høringssvaret fra beboerne.

Det er blevet til i efterdønningerne af et borgermøde i Insero Atrium 27. november, hvor Horsens Kommune præsenterede det udspil, som politikerne i dette forår skal tage stilling til i byrådet.

- Vi hører intet før indkaldelsen, som sker med en uges varsel. Og projektet er allerede i gang. Vi får at vide, at vi "bare kunne ha' læst Trafik 2030-planen". Sorteper er udpeget, siger Thomas Larsen, der har boet i Bøghsgade i 13 år.

Han har med egne ord banket på mange døre og drukket meget kaffe i december for at få Bøghsgade-beboernes holdning til sagen.

Den nordlige ringvej

Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik ved Horsens Kommune, præsenterede 27. november forvaltningens bud på en nordlig ringvejsløsning på Langmarksvej.Det skete på et borgermøde i Insero Atrium med flere end 300 beboere fra nærområdet som deltagere.

Den indbefatter lukning af 16 veje op mod Langmarksvej. Bøghsgade er tænkt som eneste gennemkørselsvej til Sundvej.

Ringvejen skal blandt andet dæmpe trafikken igennem midtbyen - særligt Nørregade - markant.

Siden mødet i Atrium har der været en forhøringsfase, og snart skal planen, der er del af Trafik 2030 i Horsens Kommune, behandles politisk.

Første stop er plan- og miljøudvalget, der har Martin Ravn (V) som formand. Næste møde i udvalget er 5. februar, men Martin Ravn ved endnu ikke, om ringvejen er på dagsordenen.

Siden følger en høringsfase, inden byrådet skal tage stilling.

Projektet forventes færdigbehandlet i foråret.

Bøghsgade munder i dag ud i Langmarksvej. Det skal den fortsætte med i det foreløbige bud på en nordlig ringvej om Horsens. 16 andre veje op mod Langmarksvej lukkes. Foto: Søren E. Alwan
Annonce

- Lav en prøveperiode

Anne Mette Bryde Nibe og Michael Hellan har boet på Bøghsgade i to et halvt år, og de undrer sig også:

- Vi er forsøgskaniner. Hvorfor laver kommunen ikke en prøveperiode, spørger Anne Mette Bryde Nibe og henviser til, at det bør være både billigt og problemfrit at teste en lukning op til den egentlige høringsfase, der venter i foråret.

Hun synes allerede nu, at trafikken er tæt og farlig for bl.a. parrets børn, og hun er bekymret over udsigten til, at Bøghsgade også i fremtiden er ambulancevej. Det gør fartdæmpende foranstaltninger problematiske.

Anne Mette Bryde Nibe siger også, at hun har svært ved at få øje på kommunen som serviceorgan i denne sag - snarere det modsatte.

- Kommunen kunne leve op til den instans, den er, og gå forrest med et godt eksempel.

Hun mener, at der er mange "synsninger" i sagen. Hvor sikre er forvaltningen for eksempel på, at 2800 biler vil køre gennem Bøghsgade pr. døgn efter omlægningen holder? I dag er tallet ca. 2200, ifølge kommunens materiale.

Beboerne har søgt aktindsigt i sagen for blandt andet at få svar på, hvor stor usikkerhed trafiktællingen er behæftet med. Med andre ord: De frygter, at belastningen viser sig meget større.

Værditab på boligerne, behov for vinduer med støjsikring samt fremtiden for fodgængere og cyklister er andre bekymringer for firkløveret fra Bøghsgade.

Og så er det en kilde til undren, at sygehuset har været igennem en større udbygning, hvorefter en hel masse veje tæt på lukkes.

Beboerne blev 27. november lovet et møde om sagen med Horsens Kommune. Det har de ikke hørt noget til endnu.

Tip os om ringvejen

Langmarksvej skal opgraderes til nordlig ringvej om Horsens.Vi sætter i en artikelserie fokus på fremtidens trafik i området.

Hvilke konsekvenser får planen for beboerne på Langmarksvej og de omkringliggende veje?

Vi hører gerne fra dig!

Kontakt journalisterne Anne Birch Bech-Larsen på abl@hsfo.dk eller Thomas Baden Sørensen på ts@hsfo.dk

Allerede i dag har modkørende biler svært ved at passere hinanden på Bøghsgade. Beboerne peger på, at gaden ikke hører til de bredeste af parallelvejene op mod Langmarksvej, og de foreslår, at flere andre veje forbliver åbne, så trafikken fordeles bedre. Foto: Søren E. Alwan
Annonce

Lyng: Hastighed er moderat på Bøghsgade

Allan Lyng, afdelingschef i Affald og Trafik, har ikke i denne omgang reageret på Bøghsgade-beboernes spørgsmål og forslag, men han har tidligere sagt følgende til Folkebladet:

- Bøghsgade er i dag del af det overordnede vejnet, og det foreslår vi, den bliver med at være. Bøghsgades placering gør, at vejen er med til at skabe en naturlig nord-sydgående forbindelse. Desuden vil det betyde, at der ikke bliver unødig lang omvejskørsel i området, og der skabes et indlysende vejnet med en passende afstand mellem parallelle veje. Funktionen af Bøghsgade ændrer sig altså ikke ved vores forslag. Derimod understreger vi, at de øvrige veje ikke er tiltænkt smutvejskørsel ved fysisk at lukke dem. Samtidig er Bøghsgade i dag og i fremtiden en vigtig forbindelse til regionshospitalet.

Beboerne udtrykker også bekymring for hastigheden på gaden. Til det har Allan Lyng tidligere svaret:

- Hastigheden er i dag forholdsvis moderat og lav i forhold til, hvad vi måler andre steder på det overordnede vejnet. 85 pct. af alle biler på Bøghsgade kører under 48 km/t. Trafikmængden på Bøghsgade forventes i 2030 at blive på niveau med, hvad der er på Carolinelundsvej i dag, hvis ellers forslaget bliver gennemført, som det foreligger nu.

Bøghsgade-gruppen undrer sig i den forbindelse over, at Carolinelundsvej har en række foranstaltninger som 40 km/t, bump og indhak til parkering, mens der ikke er meldt lignende initiativer op på Bøghsgade.

Til argumentet om værdifald på boligerne har Allan Lyng sagt følgende:

- Når vi laver overordnet planlægning, kan vi ikke kigge på, om den enkeltes ejendom falder eller stiger i pris. Vi ser derimod på, hvad der giver mest mulig værdi i et helhedsperspektiv.

Et af de helt store mål med ringvej nord er at undgå, at Nørregade bliver gennemkørselsvej for f.eks. Stensballe-borgere, der skal til motorvejen. Og forvaltningens analyser viser, at en Langmarksvej i ny udgave - uden ret mange tilkørselsmuligheder - giver den mest gelinde trafik nord om Horsens.

Der var tryk på Insero Atrium, da Allan Lyng 27. november præsenterede forvaltningens bud på fremtidens Langmarksvej. Arkivfoto: Morten Pape
Annonce

En smal villavej fra 1940'erne

Allerede i dag er belastningen stor på Bøghsgade, vurderer beboerne. Vejen er fra 1940'erne tænkt som en villavej, hvor man ikke kan parkere på fortovet.

- I myldretiden er der i dag lange køer i såvel den sydlige som den nordlige ende af Bøghsgade, da det er særdeles vanskeligt at foretage venstresving ad Langmarksvej og Sundvej, skriver de i høringssvaret.

- Derudover har adskillige beboere oplevet afkørte sidespejle samt påkørselsskader på siden af deres biler, da vejen ganske enkelt er for smal til på én og samme tid at tjene som boligkvarter, ambulancevej og "en del af det overordnede vejnet", skriver de endvidere.

Gruppen forstår ikke, at alle andre veje partout skal lukkes og nævner erfaringer fra Fredericia, hvor lukninger ikke var nødvendige. De peger på Frydsvej som et alternativ.

- Skubber I ikke blot problemet videre til en anden vej?

- Jo, og det har vi det ikke godt med. Men hvorfor skal vi tage hele skraldet, spørger beboertalsmændene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Heftig debat om skattestigning: Fra "Hvor er logikken?" til "Giv den nu et ordentligt hak op"

Danmark

Se billederne: Mette Frederiksen og Bo Tengberg er blevet gift på Møn

Annonce