Annonce
Livsstil

Spørg advokaten: Arver min eksmand, hvis vi har lavet testamente sammen?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

Hver søndag svarer advokat Monica Kromann på læserspørgsmål i sin juridiske brevkasse.

Kære Monica Kromann

Jeg blev skilt fra min eksmand for flere år siden. Nu er han kommet på plejehjem. Da vi var gift, oprettede vi et testamente sammen, længe før vi blev skilt. Mine to børn skulle arve 1/3 hver, og min eksmand den sidste 1/3. Børnenes arv skulle være skilsmissesæreje.

Mit spørgsmål til dig er, om dette testamente stadig er gyldigt, hvis jeg dør først? Skal det slettes, hvis børnene kun skal arve? Skal der laves et nyt testamente angående børnenes særeje?

På forhånd tak for svar.

Med venlig hilsen Karen

Kære Karen

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af den nye arvelov fra 2008, at ændringer og tilbagekaldelse af testamenter skal opfylde samme formkrav som ved selve oprettelsen af et testamente, jf. arvelovens paragraf 67. Det vil sige, at hvis man har oprettet et testamente ved at underskrive det for notaren eller to vidner, skal tilbagekaldelsen af testamentet ske i overensstemmelse hermed. Du kan derfor ikke ændre eller tilbagekalde et testamente ved blot at notere det på selve testamentet eller kassere det.

Det følger imidlertid også af arveloven, at et gensidigt testamente anses for automatisk tilbagekaldt i tilfælde af separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder herimod. I og med, at du og din eksmand er blevet skilt, er jeres testamente derved som udgangspunkt blevet tilbagekaldt. Ofte indskrives der i testamentet en bestemmelse om, hvad der skal ske i tilfælde af separation, skilsmisse eller samlivsophævelse. Indeholder din og din eksmands testamente ikke en bestemmelse herom, vil jeg altid anbefale, at du foretager en tilbagekaldelse ved notaren, således der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt testamentets bestemmelser skal være gældende.

Fremgår det af jeres testamente, at testamentet er gjort uigenkaldeligt, kan det ikke tilbagekaldes - heller ikke ved skilsmisse. En uigenkaldelighedsbestemmelse er meget byrdefuld, hvorfor det som udgangspunkt ikke indsættes i testamenter, medmindre det er skønnet relevant ved oprettelsen af testamentet. Det er derfor nødvendigt at undersøge selve ordlyden af det tidligere testamente, da dette ofte vil indeholde en bestemmelse om, hvorledes testamentet kan ændres eller tilbagekaldes.

Hvis du forsat er i tvivl, om jeres tidligere testamente er gældende, og du ønsker, at dine børns arv efter dig forsat skal være deres skilsmissesæreje, vil jeg anbefale dig at oprettet et nyt testamente, hvor du tilbagekalder det tidligere testamente og begunstiger dine børn.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning til arv eller oprettelse af et testamente vil jeg anbefale dig at kontakte en familieretsadvokat. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Kromann advokatfirma for yderligere spørgsmål. Det er desuden muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen Monica Kromann

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce