Annonce
Horsens

Anders kan ikke få svar fra kommunen i fjernvarme-sag: Jeg er bange for, at de bruger de forkerte tal

Anders Skipper siger til Folkebladet, at han vil forfølge sagen om kommunens vejledning af borgerne "til øverste instans". - Lige nu ved jeg ikke rigtigt, hvad øverste instans er, men det finder jeg ud af, siger han. Foto: Morten Pape

Anders Skipper har sendt en særdeles kritisk mail til samtlige byrådsmedlemmer forud for byrådsmødet 23. april. Da skal politikerne tage endelig beslutning om tilslutningspligt til fjernvarme for 4700 ejendomme i Horsens og Egebjerg. Kommunen ønsker ikke at kommentere omstridt regnestykke i avisen, siger teknisk direktør Jens Heslop.

Annonce

Horsens: Da Horsens Kommune vejledte en borger i Sydbyen om alternativer til fjernvarme, brugte man ikke blot en forældet vejledning. Man lavede også beregningen forkert. Det mener Anders Skipper, der bor på Violvej i Sydbyen.

Folkebladet har de seneste dage skrevet om kommunens vejledning af Anders Skipper i forbindelse med hans ønske om at få en vurdering af, hvor stor en varmepumpe han skal installere i sit hus for at få fritagelse for fjernvarme.

Vejledningen baserede sig i første omgang på ikke tidssvarende beregninger fra 1983, og Anders Skipper blev rådet til at investere i en varmepumpe på 10 kw. Senere anerkendte kommunen, at han formentlig ville kunne nøjes med en noget mindre og langt billigere løsning.

Men ikke nok med det. Da Anders Skipper blev vejledt om alternativer til fjernvarme, satte man også forkerte tal ind i beregningen, vurderer borgeren fra Sydbyen, der nu har sendt en mail til samtlige 27 byrådsmedlemmer om sagen. I brevet, som er tilknyttet denne artikel, forklarer han, hvordan han gætter på, at det er foregået: Man har beregnet ejendommens energibehov, divideret tallet med to og derefter med 1000 - og så til slut anbefalet en størrelse på en varmepumpe, der kan dække halvdelen af ejendommens energibehov. Det er kravet for at få fritagelse for fjernvarme.

- Hvis kommunen har gjort det på den måde, er det helt forkert. Jeg har gentagne gange via mail og telefon spurgt kommunen, hvordan man har lavet beregningen, men jeg har endnu ikke fået et svar, siger han.

Folkebladet har sendt spørgsmålet videre til kommunens tekniske direktør, Jens Heslop. Han siger, at han ikke i avisen ønsker at forholde sig til det konkrete regnestykke.

- Som jeg tidligere har sagt, administrerer vi efter gængs praksis, og det kan jeg godt forstå, at nogle er utilfredse med, men vi kan ikke gøre andet, siger han.

Min helt klare opfattelse, når man taler med folk, er, at rigtig mange ville have valgt varmepumpe-løsningen, hvis man havde fået denne korrekte vejledning, inden man afgav sit høringssvar.

Anders Skipper, Violvej, i mail til Horsens Byråd

Anders Skippers brev til byrådsmedlemmerne

Anders Skipper, der bor på Violvej i Sydbyen, har sendt denne mail til byrådsmedlemmerne forud for byrådsmødet 23. april:Kære byrådsmedlem

På byrådsmødet den 23. april 2018 skal der træffes afgørelse om at pålægge 4700 ejendomme i Horsens Kommune tilslutningspligt til fjernvarme. Inden du afgiver din stemme, synes jeg du bør være bekendt med følgende:

Rigtigt mange borgere har overvejet at afgive høringssvar med henblik på at søge om fritagelse. Når de så har henvendt sig til Horsens kommune for at få den vejledning, de har ret til i henhold til forvaltningsloven, har vejledningen groft fejlagtigt været, at man skulle investere i en varmepumpe på typisk 10-13 kW, hvilket betyder en investering på 100.000 kr. og opefter.

Mange har set dette som en uoverskuelig udgift og derfor følt sig tvunget til at vælge fjernvarmen til ca. 25.000 kr. på trods af, at man faktisk ønskede noget andet.

Havde kommunen vejledt borgerne korrekt, naturligvis uden at give garanti for fritagelse, omkring den nødvendige effekt på varmepumpen (i mit tilfælde endte vi på 2,5 kW i stedet for 10 kW) taler vi i stedet om en investering på 10-15.000 kr.

Min helt klare opfattelse, når man taler med folk, er, at rigtigt mange ville have valgt varmepumpe-løsningen, hvis man havde fået denne korrekte vejledning, inden man afgav sit høringssvar. Det bør helt klart ikke ligge borgeren til last, at kommunen har vejledt groft forkert ved at sætte helt forkerte tal ind i en ellers simpel beregning.

Denne sag drejer sig ikke kun om at kommunen anvender en utidssvarende beregning, som det har været fremme i Horsens Folkeblad. Den drejer sig i meget høj grad om, at man har stoppet et helt forkert tal ind i den utidssvarende beregning. Dette mangler fortsat at komme frem i lyset. Det svarer til, at man vil beregne arealet af en firkant, men i stedet for firkantens bredde indsætter sin skostørrelse i beregningen... Sagen er, at kommunen i deres vejledning af borgerne har indsat "Årligt energibehov" målt i enheden "kWh/m2/år" i beregningen, hvor de skulle have indsat "Varmetab per m2" målt i enheden "W/m2". En eklatant misforståelse af beregningen, som selvfølgelig giver et helt forkert resultat. Deraf følgende eksempler: Energibehov = 20.000 kWh/år => Varmepumpe på 10 kW Energibehov = 26.000 kWh/år => Varmepumpe på 13 kW osv. osv.

Derfor er min klare forventning, at høringen går om, så alle disse borgere kan træffe deres beslutning på korrekt grundlag. At man så her i sidste øjeblik tilbyder at vejlede korrekt hjælper ikke de mange borgere, som er blevet vejledt forkert.

Jeg er målløs over, at man fra plan- og miljøudvalgets side på baggrund af de oplysninger, der er kommet frem, stadig vælger at anbefale byrådet at vedtage tilslutningspligten uden at sende det i ny høring. Det sender desværre et klart signal om, at kommunen er til for Horsens Fjernvarmes skyld og ikke borgernes.

Jeg har tilbudt Horsens Folkeblad, at jeg meget gerne stiller op til møde/interview med Horsens Kommune, hvor tingene kan komme frem i lyset. Jeg har tidligere flere gange bedt om et møde med kommunen, men dette er blevet afvist af Jens Heslop og Peter Didriksen.

Med venlig hilsen Anders Skipper"

Brevet, som Anders Skipper har modtaget fra en borger i Sydbyen, efter at sagen har været fremme i avisen. I brevet anvender kommunen tilsyneladende den beregning, som Anders Skipper mener, er forkert. Kommunen ønsker ikke at kommentere på regnestykket. Borgeren ønsker at være anonym. Privatfoto
Annonce

Reklame for fjernvarmen

Siden Anders Skipper fortalte om sin sag i Folkebladet, har han modtaget en mail fra en borger i sydbyen, der ligesom Anders Skipper har bedt om en vurdering af varmepumpens størrelse, hvis vedkommende vil fritages for fjernvarme. Anbefalingerne fra kommunen i det brev, som borgeren har videresendt, bekræfter Anders Skipper i, at kommunen har brugt forkerte tal.

I brevet til borgeren, der er sendt i høringsperioden, skriver kommunen, at borgeren kan vælge mellem tre alternativer: fjernvarme, den omtalte varmepumpe-løsning eller en anden vedvarende energiløsning med samme effekt som varmepumpen. Det er imidlertid kun under det første alternativ, fjernvarmen, at kommunen oplyser om, at man kan få håndværkerfradrag, og at man i øvrigt kan låne pengene af Fjernvarme Horsens

- Man kan selvfølgelig også få håndværkerfradrag, hvis man installerer en varmepumpe. Man kan også sælge sin CO2-kvote. Hvorfor har man undladt at skrive det? Det virker på mig, som om man gør reklame for fjernvarmen, siger Anders Skipper.

Jens Heslop ønsker ikke at kommentere det konkrete brev, men han afviser, at kommunen går Fjernvarme Horsens' ærinde.

- Kommunens eneste interesse er at træffe rigtige afgørelser, der holder i Energiklagenævnet. Det er kommunens rolle, siger han.

På byrådsmødet 23. april skal de folkevalgte tage endelig stilling til tilslutningspligten for 4700 ejendomme i Horsens og Egebjerg, heriblandt Anders Skippers hus på Violvej.

Anders Skipper og byrådsmedlem Esben Hedeager (K) mener, at den aktuelle sag bør føre til, at tilslutningspligten bliver sendt i en ny høring. Plan- og miljøudvalget sagde tirsdag nej til en ny høring, men det er byrådet, der træffer den endelige beslutning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce