Annonce
Horsens

Aktier til medarbejdere: Kan vi øge incitamentet til at give sig 100 procent?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vores virksomhed ønsker at skabe noget mere incitament hos vores medarbejdere, så vi er sikre på, at de altid yder 100 procent og varetager virksomhedens interesser.

Virksomheden er et aktieselskab, og vi har hørt, at det er muligt at lave forskellige ordninger med medarbejderne, så de inddrages i virksomheden. Hvordan foregår det?

Svar:

Der er flere muligheder for at lave incitamentsordninger med det formål at skabe motivation hos medarbejdere. Når virksomhedens resultater afspejles i medarbejderes løn, ved at en del af aflønningen foregår ved tildeling af aktier, får medarbejderen en øget interesse i, at det går virksomheden godt.

Der er flere muligheder, og her nævnes et par af dem:

Aktieoptioner er, hvor medarbejderen får en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt at købe en mængde eksisterende aktier til en på forhånd fastsat pris. Medarbejderen opnår en gevinst, hvis markedskursen på aktierne overstiger den fastsatte kurs, medarbejderen har ret til at købe aktien til. Medarbejderen kan derefter vælge at beholde aktien eller indløse gevinsten ved at videresælge aktien med det samme.

En lignende løsning er at anvende warrants. En warrant giver medarbejderen en ret, men ikke en pligt, til på et fremtidigt tidspunkt at nytegne en mængde aktier i virksomheden til en på forhånd fastsat pris. Her kan man på samme måde som ved aktieoptioner opnå en gevinst, hvis markedskursen er højere end den kurs, medarbejderen kan tegne aktien til. Forskellen er, at det er en ret til at tegne nye aktier.

Virksomheden kan også anvende medarbejderaktier, hvor man enten forærer medarbejderne aktier i selskabet eller tildeler medarbejderne aktier til favørkurs, hvilket er en kurs, der er lavere end markedskursen. Her erhverves aktierne umiddelbart, modsat ved aktieoptioner og warrants, hvor der gives en ret til senere at erhverve aktier.

Disse ordninger anvendes til at give medarbejderne medejerskab i virksomheden, hvilket kan øge ansvarsfølelsen og skabe ekstra motivation. Det er altid en konkret vurdering, om en incitamentsordning er det rette valg for en virksomhed.


Der er flere muligheder for at lave incitamentsordninger med det formål at skabe motivation hos medarbejdere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Her er der ingen jubel over fremskudt genåbning: - Det var på høje tid

Annonce