Annonce
Ikast-Brande

Affaldsanlæg bliver forkastet af politikere

Den tidligere maskinstation Mosegården lidt vest for Gludsted huser virksomheden Midt og Vestjylland Ressourcepark, der behandler affald. Virksomhedens ansøgning om et nedknusningsanlæg er omtalt i lokalplan 397 og kommuneplantillæg 44, hvor denne illustration stammer fra. Foto: Ikast-Brande Kommune
Efter massive protester mod affaldsknusningsanlæg er byrådet klar til at droppe en omstridt lokalplan.

Gludsted: Efter en række drøftelser på kryds og tværs blandt de politiske partier i byrådet kommer Venstres gruppeformand Henrik Engedahl nu med et markant politisk signal - nemlig at byrådet vil forkaste den lokalplan, der skulle have banet vejen for et stort affaldsknusningsanlæg på den gamle maskinstation Mosegården på St. Nørlundvej 1 ved Gludsted.

Men massive protester fra borgere i Gludsted, Ejstrupholm og Smedebæk har fået politikerne på andre tanker.

Borgerne har frygtet en voldsom forøgelse af lastbiltrafikken samt forurening. Den offentlige høring i forbindelse med lokalplanen resulterede i 32 protester, og der er også kommet en underskriftsindsamling mod projektet.

Det har gjort indtryk.

- Vi politikere mødes jo med jævne mellemrum, og efter borgermødet og høringen tegner der sig et tydeligt billede for mig - nemlig at vi forkaster denne lokalplan. Og når jeg taler som Venstres gruppeformand, så bliver det vores indstilling, at vi forkaster lokalplanen, siger Henrik Engedahl, der også er formand for kommunens teknisk- og miljøudvalg.


En høring er jo til, for at vi kan lytte. Og vi har lyttet.

Henrik Engedahl (V)


Også de øvrige partier ventes at stemme mod lokalplanen, da sagen har været drøftet på formandsgruppemøde med formændene fra de forskellige politiske partier.

-  Ja, det har været oppe på et formandsgruppemøde, og det er klart, at borgermødet og den massive "opstand" fra Gludsted og omegn har gjort indtryk. Jeg tror, at alle politikere blev overraskede, da de så 130 mennesker møde op til det store borgermøde i Hampen, siger socialdemokraten Kirsten Hoffmann.

- Hård industri som sådan et affaldsanlæg hører bare ikke hjemme i en landsby som Gludsted. Hvis det havde været en it-virksomhed eller noget lignende "blødt", ville det ikke have gjort noget - men hård industri hører altså ikke hjemme så tæt på en lille landsby, siger Kirsten Hoffmann videre.

Annonce

32 protester

Der kom som nævnt 32 svar i høringsperioden, og alle var skarpt formulerede protester mod affaldsanlægget. Disse svar bliver nu behandlet i kommunens forvaltning, og formelt vil teknik- og miljøudvalget og derefter byrådet først træffe en afgørelse i marts måned.

Men allerede nu er det politiske billede klart: Byrådspolitikerne agter ikke at godkende lokalplan 397, der beskrev affaldsknusningsanlægget, der skulle have været omgivet af høje jordvolde som værn mod støj og støv-forurening af omgivelserne.

I høringen har det været meget tydeligt, at den største bekymring blandt Gludsted-borgerne var frygten for en forøgelse af den tunge trafik til og fra virksomheden Midt & Vestjylland Ressourcepark, der slog sig ned på Mosegården sidste år og som havde søgt om tilladelse til et udendørs affaldsknusningsanlæg. I forvejen havde virksomheden fået tilladelse til indendørs sortering af affald - og det har den stadig.

I mange af indsigelserne fra høringen nævnes det, at de små og smalle veje i Gludsted og opland ikke er bygget til at klare en trafikmængde, hvor der var nævnt tal på 80 lastbiler eller mere om dagen.

Men også bekymringer for forurening af grundvand og marker samt gener med støv og støj er blevet nævnt gentagne gange.

Annonce

Udvalgsformand: Vi har lyttet

Høringen har været afgørende for politikerne:

- En høring er jo til, for at vi kan lytte. Og vi har lyttet. Vi har spurgt os selv, om det er så vigtigt for os med det affaldsknusningsanlæg og de volde i forhold til lokalsamfundet, siger Henrik Engedahl.

Gevinsten ved en virksomhed med affaldsanlægget her ville måske overstige de ulemper og udgifter, der ville komme?

- Vi kunne selvfølgelig godt vælge at anlægge en omfartsvej til 25 millioner kroner, men det har slet ikke været diskuteret - og det er ikke relevant med sådan en vej for blot én virksomhed ude på landet. Men vi havde jo ment, at anlægget godt kunne være der. Vores opfattelse var, da vi sendte planen i høring, at anlægget med tilhørende volde godt kunne være der, og at nedknusningen ikke ville fylde så meget. Men vi har lyttet til indvendingerne fra Gludsted, siger Henrik Engedahl.

Han understreger, at Ressourcecentret godt kan fortsætte, som man gør i dag med indendørs affaldssortering.

Men det store udendørs knusningsanlæg, der skulle have behandlet beton og byggeaffald, bliver det altså ikke til på adressen St. Nørlundvej 1.

- Hvis virksomheden for eksempel havde ligget i erhvervsområdet i Nørre Snede, så havde vi ikke fået så mange protester, siger Henrik Engedahl.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce