Annonce
Livsstil

Advokaten: Er det Familieretshuset eller Familieretten, der fastsætter samvær?

Illustration: Julie Gry Sveistrup
Annonce

? Kære Monica Kromann - min kæreste og jeg er gået fra hinanden. Vi har et fælles barn på otte år, som er blevet boende hos min kæreste.

Nu står vi i den situation, at min kæreste og jeg ikke kan blive enige om en samværsordning for børnene.

Jeg er i tvivl om, hvordan vi når til enighed - og om det overhovedet er muligt for os at blive enige.

Mit spørgsmål er derfor, hvordan kommer vi videre herfra?

Jeg har hørt, at sådanne sager kan ende i retten, men jeg er i tvivl om, hvornår sagen skal behandles i Familieretshuset, og hvornår sagen behandles i Familieretten.

Kan Familieretshuset træffe en afgørelse om etablering af samvær for os, selvom vi ikke er enige, eller betyder det, at sagen skal behandles ved Familieretten?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Leif

! Kære Leif - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse. I det følgende vil jeg beskrive sagsforløbet i sager om etablering af samvær.

Som forældre bestemmer I selv, hvor barnet skal bo, og hvor meget samvær barnet skal have med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I få hjælp hos Familieretshuset. I finder et ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside, som skal udfyldes i den forbindelse.

Når Familieretshuset har modtaget ansøgningsskemaet, bliver I indkaldt til et møde. Familieretshuet tilbyder en række forskellige mødetyper afhængig af, hvad der passer bedst i jeres sag.

Familieretshuset kan tilbyde børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller anden rådgivning.

Hvis I bliver enige om en samværsaftale i Familieretshuset, kan Familieretshuset registrere jeres aftale om samvær.

Hvis det ikke lykkes jer at blive enige, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om, hvor meget samvær barnet skal have med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Familieretshuset skal sørge for at belyse sagen tilstrækkeligt ved at indhente de oplysninger, der er nødvendige. Familieretshuset indhenter i den forbindelse oplysninger fra barnets daginstitution og skole. Familieretshuset skal inddrage barnet og undersøge sagen fra barnets synsvinkel.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil Familieretshuset foretage en konkret vurdering af, hvilken samværsordning der vil være bedst for barnet.

I nogle tilfælde vil Familieretshuset ikke selv træffe afgørelse, men derimod sende sagen videre til Familieretten. Dette er tilfældet i mere komplekse sager, hvor der eksempelvis er alvorlige bekymringer for barnets trivsel eller store uenigheder mellem forældrene. Sagen vil i disse tilfælde efter en tværfaglig udregning blive givet videre til Familieretten, som træffer afgørelse. Dette kan for eksempel være i tilfælde, hvor der foreligger oplysninger om vold imod barnet eller mellem forældrene.

For at undgå, at jeres barn på grund af uenigheder mellem jer som forældre mister kontakten til den af jer, som barnet ikke bor med, har Familieretshuset mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om samvær.

Det vil derfor være min anbefaling, at du først og fremmest retter henvendelse til Familieretshuset og anmoder om fastsættelse af samvær.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp til etablering af en samværsordning, er du velkommen til at kontakte mit kontor for yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

SF'er til minister: Hvordan vil du sikre, at loven står over økonomiske hensyn i børnesager?

Horsens

Forældre opfordres til at holde små børn hjemme: Otte ud af 10 børn møder op i vuggestuer og børnehaver i Horsens Kommune

Horsens

Vaccinationscenter er i mål med ældregruppe, men i Horsens Kommune mangler der stadig nogle

Annonce