Annonce
Østjylland

Aarhus Kommune og sprogskole i infight: Strid om inhabilitet og nepotisme ved udbud

Til nytår åbner Clavis ny sprogskole i Aarhus. I kølvandet på et kommunalt udbud rykker sprogskolen ind i Ingerslev Boulevard 3. Foto: Axel Schütt

Sprogcentret Clavis vandt udbud af Aarhus Kommunes danskundervisning. Ifølge et af de konkurrerende firmaer i udbuddet påvirkede en inhabil konsulent afgørelsen, men det afviser såvel konsulenten selv som Aarhus Kommune.

AARHUS: Med en inhabil konsulent i hovedrollen har Aarhus Kommune lavet forkerte vurderinger og klare fejl ved et udbud af den kommunale danskundervisning.

Sådan ser sprogskolen Lærdansk på Aarhus Kommunes arbejde med at afgøre et udbud af den lovpligtige danskundervisning af flygtninge og indvandrere.

Sprogskolen Clavis vandt udbuddet. Men ifølge Lærdansk skete det uden nogen som helst konkrete holdepunkter i de afgivne tilbud. Lærdansk rejser blandt andet skarp kritik af, at kommunens vurdering er lavet med bistand fra konsulent Birger Mortensen fra BIRconsult i Odense.

Lærdansk vurderer, at Birger Mortensen er inhabil i arbejdet, der endte med at give Clavis en fireårig kontrakt på sprogundervisningen i Aarhus.

- Birger Mortensen har således tidligere været gift med den nuværende direktør for Clavis og har så vidt vides fortsat et økonomisk interessefællesskab med hende, forklarer Charlotte Friis Bach Ryhl, advokat for Lærdansk i et brev til Aarhus Kommune.

Annonce

Danskundervisning i Aarhus

Aarhus Kommune skal tilbyde voksne udlændinge danskundervisning.Aarhus Kommune har i flere omgange gennemført udbud af opgaven med danskundervisningen. Der var også planlagt et udbud i 2016, men dengang blev udbuddet udsat på grund af en kommende reform af området. Siden 2013 har Lærdansk været hovedleverandør af danskuddannelse til ca. 3.000 kursister i Aarhus Kommune.

I sensommeren satte Aarhus Byråd gang i et nyt udbud af danskundervisningen. Udbuddet blev vundet af sprogskolen Clavis, der fra nytår håndterer opgaven med udgangspunkt i et nyindrettet domicil i Ingerslev Boulevard 3 i Aarhus.

Aarhus Kommunes udgifter til danskundervisningen landede i 2017 på 87 millioner kroner. Aarhus Kommune deler udgifterne ligeligt med staten. Forventningen er, at der ved at lade Clavis overtage opgaven kan spares mindst 10 millioner kroner om året.

Aarhus Kommune benytter i mindre omfang andre leverandører af sprogundervisning. Det gælder A2B, UCplus og AOF.

Birger Mortensen fungerede som Aarhus Kommunes konsulent ved et udbud af danskundervisningen af indvandrere og flygtninge. Birger Mortensen har stor viden om området fra blandt andet mangeårigt arbejde for Kommunernes Landsforening, Men aktuelt er der mere fokus på konsulentens forhold til direktøren for et af de firmaer, som deltog i udbuddet. Arkivfoto

Skiftedag venter

I en årrække har Lærdansk stået for Aarhus Kommunes sprogundervisning af flygtninge og indvandrere.

Sprogskolen under Dansk Flygtningehjælp har vundet opgaven ved udbud, og i sensommeren besluttede Aarhus Byråd at lave endnu et af slagsen.

Udbuddet blev afgjort i begyndelsen af oktober. Sprogskolen Clavis endte som vinder, og dermed må Lærdansk sige farvel til de årligt 3.000 kommunale kursister ved udgangen af 2018.

I kølvandet på udbuddet har Lærdansk skarpt kritiseret Aarhus Kommunes håndtering af arbejdet. Det er sket i breve og e-mails til Aarhus Kommune, og sprogskolen hæfter sig blandt andet ved kommunens brug af konsulent Birger Mortensen.

Under udbuddet stod Birger Mortensen for udarbejdelsen af et notat med vurderinger af de indledende tilbud fra Clavis, Lærdansk og fire andre sprogskoler. Notatet var et af elementerne, da en kommunal arbejdsgruppe med folk fra Integrationsafdelingen og Beskæftigelsesforvaltningen gav de endelige og afgørende point til de seks tilbud.

Pointene blev givet i forhold til en række kriterier opstillet i udbudsmaterialet.

Aarhus Kommune opstillede en række kriterier omkring pris og kvalitet ved udbuddet af danskundervisningen af flygtninge og indvandrere. På den baggrund blev de seks tilbudsgivere vurderet, og Clavis blev kåret som vinder.

Konsulent afviser

Advokat Charlotte Friis Bach Ryhl fremhæver på vegne af Lærdansk, at Birger Mortensen notat har en betydelig slagside til fordel for Clavis.

Advokaten henviser til, at Birger Mortensen er tidligere mand til Clavis-direktør Bente Meinhardt. Konsulenten og direktøren har et fælles barn - en søn, der i dag er midt i 30'erne. Desuden er det forhenværende ægtepar fælles om ejerskabet af et sommerhus i Tyrkiet.

67-årige Birger Mortensen har siden foråret drevet BIRconsult. Han bekræfter oplysningerne om familieforholdene og sommerboligen.

- Men der er på ingen måder tale om inhabilitet. Min tidligere hustru og jeg blev skilt for 29 år siden, og det økonomiske ejerskab af sommerhuset i Tyrkiet er delt op i to selvstændige enheder. I mit mangeårige virke på området er jeg aldrig tidligere blevet anklaget for inhabilitet. Omvendt ved jeg, at der ved kommunale udbud kan opstå kontroverser. På den led er anklagerne fra Lærdansk ikke så overraskende, fortæller Birger Mortensen.

Konsulenten forklarer videre, at han tidligt i forløbet orienterede Aarhus Kommune om det tidligere ægteskab med direktøren for Clavis, deres fælles barn og ejerskabet af sommerhuset i Tyrkiet.

Aarhus Kommune løfter hvert år danskundervisningen af omkring 3.000 flygtninge og indvandrere. Fra 1. januar 2019 sker det via sprogskolen Clavis. Arkivfoto

Arbejdsgruppe i aktion

Aarhus Kommune bekræfter, at Birger Mortensen tidligt i forløbet omkring udbuddet gjorde opmærksom på forbindelserne til Clavis-direktøren.

Det skete under et møde med den kommunale arbejdsgruppe bag udbuddet.

- Arbejdsgruppen vurderede ikke, at denne oplysning gav anledning til at afbryde samarbejdet med Birger Mortensen, forklarer kontorchef Jesper Bork fra beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.

I forbindelse med udbuddet modtog Aarhus Kommune ingen protester over valget af Birger Mortensen som konsulent. Han deltog i en stribe indledende møder med virksomhederne bag de seks tilbud.

Efter dialogmøderne lavede Birger Mortensen et opsamlende notat.

- Og samarbejdet med ham afsluttedes. Efter ca. otte dage indleverede leverandørerne deres endelig tilbud, som forvaltningen evaluerede. Birger Mortensens rolle har primært været at spørge ind til danskfaglige emner og temaer i dialogmøderne og dermed kvalificerer debatten på møderne. Notatet fra Birger Mortensen er en opsamling på dialogmøderne og indeholder nogle overordnede betragtning om alle de seks leverandører og deres forventede styrker som mulig leverandør. Notatet har haft til formål at opklare eventuelle uklarheder, der potentielt kunne opstå i forbindelse med vurderingen af de endelige tilbud, fortæller Jesper Bork.

Klagesag eller ej

Lærdansk har i forbindelse med udbuddet truet med at rejse en klagesag i Klagenævnet for Udbud.

Det kan ske til 28. december i år.

Af et brev fra Lærdansk til Aarhus Kommune fremgår det dog, at sprogskolen hælder til ikke at forfølge sagen. Det skyldes hensyn til kursisterne. De kan blive ramt, hvis Aarhus Kommune taber sagen og tvinges til at gennemføre et nyt udbud.

Avisen har forsøgt at få kommentar fra Gerhard Korbo, chef for Lærdansk under Dansk Flygtningehjælp.

Men han ønsker ikke at udtale sig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce