Annonce
Odder

Aakær Gods får medhold i klage over Odder Kommune

Aakær Gods har vundet første sæt i en principiel sag mod Odder Kommune efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet to afgørelser til fordel for godset.Foto: Morten Pape

Aakær Gods vurderer, at muligheden for erstatning i retssag mod Odder Kommune er styrket efter principielle afgørelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hundslund: Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to afgørelser underkendt afgørelser, som er truffet af Odder Kommune vedrørende vedligeholdelsen af Åkær Å.

Afgørelserne, der begge er principielle, kan, ifølge en pressemeddelelse fra advokaten, der repræsenterer Aakær Gods, vise sig at få stor betydning i den sag, som Aakær Gods har anlagt mod Odder Kommune omkring manglende vedligeholdelse og oprensning af Åkær Å. En sag, hvor Aakær Gods har stævnet Odder Kommune for 39 millioner kroner.

Godset har flere gange tidligere klaget over manglende vedligeholdelse af Åkær Å, senest i januar 2017. Dengang fik godset et svar tilbage fra kommunen: Vores vedligeholdelse er i orden.

Den afgørelse klagede godset over til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og det er altså den sag, der nu går imod kommunen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at Odder Kommune er forpligtet til at vedligeholde vandløbet i overensstemmelse med både helhedsplanen og det gældende vandløbsregulativ.

- Jeg er ydmyg og taknemlig for, at det er faldet sådan her ud, siger godsejer Johan Koed-Jørgensen om afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i en pressemeddelelse.

Annonce
Det er Odder Kommune, der skal vedligeholde Åkær Å i overensstemmelse med helhedsplanen for Aakær Gods. Men det mener godsejer Johan Koed-Jørgensen ikke, at kommunen lever op til, og derfor har godset stævnet kommunen for 39 mio. kroner. Foto: Morten Pape

Odder Kommune sagde i forbindelse med klagen, at nævnets afgørelse kunne få væsentlig betydning for retssagen om de 39 millioner kroner. Samme konklusion er godsets advokater nu nået frem til, og derfor anser Aakær Gods afgørelsen som positiv i forhold til udfaldet af den kommende retssag.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at det er Odder Kommune, der har pligt til at dokumentere, at der er sket tilstrækkelig vedligeholdelse af Åkær Å samt de regulativer, der gælder.

Aakær Gods' advokat, Anker Laden-Andersen fra HjulmandKaptain, udtaler i pressemeddelelsen, at afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele Danmark, idet de fastslår, at der består en pligt for kommunerne til at foretage oprensning og dokumentere, at dette er sket.

Afgørelserne fastslår også, at en kommune har pligt til at sikre klare og tydelige vandløbsregulativer og har en pligt til at være tydelige og klare i krav omkring retablering.

- For Aakær Gods er den manglende vedligeholdelse af Åkær Å et stort problem. Aakær Gods har valgt at bruge resurser på denne sag for at få fastslået kommunernes pligt til at foretage oprensning af vandløb og sikre dokumentation herfor. Manglende oprensning af vandløb i overensstemmelse med de regulativer, der gælder, er og har været et stort problem for det danske landbrug, siger Johan Koed-Jørgensen.

Det har fredag middag ikke været muligt at indhente en kommentar til afgørelsen fra kommunaldirektør Henning Haahr.

Herunder kan du læse begge afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i fuld længde:

Afgørelse 1

Afgørelse 2

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce