Annonce
Erhverv

400 til stormøde om vandproblemer: Kræver handling nu

Paneldebat til stormødet om oversvømmelser. Fra venstre Kristian Gade, formand Holstebro Struer Landboforening, Erling Bonnesen (MF), Venstre, Anders Kronborg, MF Socialdemokratiet, Hanne Roed, 1. næstformand Region Midtjylland (RV) , Kristian Thuelsen Dahl (MF), Dansk Folkeparti og Lars Bo Nielsen, næstformand Ålauget Gudenåen, Silkeborg, Tange sø. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix
Mens regnen silede ned ved Pejsegården i Brædstrup lørdag eftermiddag, strømmede cirka 400 fra parkeringspladsen til salen, hvor vandets udfordringer skulle debatteres.
Annonce

Brædstrup: Hvornår er nok nok? Jeg synes, vi er kommet langt over, hvad der er nok.

Det fastslog en sønderjysk landmand, Peter Bojsen, da Landbrug & Fødevarer (L&F) i samarbejde med Danske Vandløb og Ålauget GST havde indkaldt til stormøde på Pejsegården i Brædstrup. Cirka 400 landmænd, lodsejere og andre interesserede fra hele landet deltog, og de havde et klart budskab til politikerne: Der er brug for handling. Nu!

- Det er lige nu embedsmændene, der styrer det, og vores politikere kan slet ikke hamle om med embedsmændene, som mener, at naturen sagtens kan klare vandmasserne, sagde Peter Bojsen og høstede bifald fra den fyldte sal.

Indledningsvist blev det dokumenteret, at naturen ikke har kunnet hamle op med de massive mængder regn, der er faldt i løbet af efterår og vinter. Blandt andet viste Martin Merrild billeder af flere oversvømmelser, herunder af Brede Å, som nu lever godt op til sit navn, konstaterede han. Dragan Slijvic, indehaver af Svostrup Kro nær Gudenåen viste videooptagelser fra kroen, hvor vandet står op over terrassen og helt har oversvømmet kælderen.

- Jeg håber, I får et godt møde. Nu er jeg nødt til at tage hjem og passe pumperne, lød det umiddelbart efter fra kroejeren.

- Hav et godt møde. Jeg er nødt til at tage hjem og passe pumperne, lød det fra Dragan Sjlivic, indehaver af Svostrup Kro, som er hårdt ramt af oversvømmelse. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix
Annonce

Tydeligvis skrivebordarbejde

Martin Merrild, formand for L&F, fastslog er der er mere end 1000 års tradition for vandafledning i Danmark, og han sendte en tak til forfærdrene, der med håndkraft har lagt tusindvis af dræn i jorden.

I dag viser det sig, at vandløb som for eksempel Gudenåen og Storåen i Holstebro ikke kan klare opgaven med at aflede vandet, og det skyldes ifølge formanden, at kommunerne, der har ansvaret for vandløbene i nogle tilfælde svigter deres opgave. Han efterlyser en kortlægning af behov for oprensning og udvidelse af vandløbene samt forvaltningsplaner, som, kommunerne skal sikre, bliver overholdt.

Lars Bo Nielsen, formand for Ålaug GST redegjorde for, at der i årene 2014-2018 er brugt 860.000 kroner på 16 rapporten om Gudenåen, men rent fysisk er der ikke sket noget på baggrund af rapporterne, sagde han.

Han kritiserede samtidig, at et regulativ bestemmer, at grødeskæring i Gudenåen kun må ske i syv meters bredde, uanset hvor bred åen er.

- Tydeligvis skrivebordsarbejde. Enhver fornuftig mand ville aldrig gøre sådan, fastslog han.

Lars Bo Nielsen plæderede for dels at inddrage lodsejerene og dels at ansætte hydrologer, der ved, hvordan man kommer af med vandet.

- Og endelig er det drønvigtigt, at vi følger vandløbslovens paragraf 27 om vedligeholdelse af vandløb, understregede han.

Annonce

Forsmag på fremtiden

Løsningsforslag var der flere af.

- Det kan være, vi skal lave midlertidig opstuvning af vand og måske tage arealer ud af drift, der hvor det er svært at lave afvanding, sagde Martin Merrild.

- Jeg er ikke tvivl om, at det sagtens kan lade sig gøre at forvalte vores vandløb, så de både lever op til kravene og giver kvalitet til naturen. Jeg er klar over, at der ingen lette løsninger er, og at løsningerne ikke kommer af sig selv, men kun hvis vi tager problemet alvorligt, erkender det og laver en samlet plan.

- Der er ingen quick-fix, konstaterede Rikke Krogshave Laursen, specialkonsulent fra landbrugets videnscenter Seges.

Hun redegjorde først for en række fakta, som for eksempel, at det befæstede areal i Danmark i dag er cirka dobbelt så stort som for 100 år siden, at der i februar i år er faldet cirka tre gange så meget nedbør som normalt, og at efteråret var det vådeste nogensinde.

- Det er nok en forsmag på, hvad vi kan forvente os i fremtiden, så der er i den grad brug for handling, sagde hun og pegede blandt andet på løsningsforslag som vådområder, vandparkering på udvalgte steder, diger langs vandløb, miniådale og dobbeltprofiler i åerne, så vandet kan brede sig uden at komme op på markerne.

Annonce

Fra Nordsøen til pengetank

Betragt det som kritisk infrastruktur, der skal løses. Man laver trafiktællinger og udvider vejene efter behov, men her har vi oplevet det modsatte: Vi får mere vand og mindre land til at modtage det, lød det fra Martin Merrild, og en landmand i salen tilsluttede sig:

- Når motorvejen bliver for lille på Fyn, bygger I en bredere motorvej. Nu skal I få lavet den infrastruktur, som er nødvendig for vandløbene.

Den sammenligning kan jeg godt lide. Tak fordi I giver jeres besyv med. Vi er her i dag for at lære, sagde Kristian Thuelsen Dahl (DF), der deltog sammen med andre folketings-kollegaen Erling Bonnesen (V), byrådsmedlem i Esbjerg Anders Kronborg (A) samt regionsrådsmedlem i Midtjylland Hanne Roed (R). Politikerne var enige om, at vandudfordringerne skal løses i fællesskab.

De to folketingspolitikere erklærede sig klar til at tage kampen op, når de 11. marts sætter regeringen i stævne med vandmassernes udfordring på dagsordenen.

Ifølge Kristian Thuelsen Dahl skal konkrete løsninger i spil før noget andet:

- Uanset om vi nedbringer co2-udledning til nul, har vi stadig masser af udfordringer med vand, så vi skal gøre tingene i den rigtige rækkefølge. I stedet for at stoppe for udvinding af olie og gas i Nordsøen foreslår vi, at indtægterne fra udvinding går til en klimafond, så vi får en pengetank til brug for klima-løsninger, sagde han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

HFS rystede topholdet

Odder

Bedre velfærd

Annonce